Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Explotació agrària

El Departament d'Agricultura ha resolt un total de 5,4M€ euros de la convocatòria d'ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pel DANA o pel Glòria

query_builder   11 novembre 2020 11:21

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura ha resolt un total de 5,4M€ euros de la convocatòria d'ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pel DANA o pel Glòria

L’objecte d’aquests ajuts era la recuperació del potencial productiu de les parcel·les afectades per a garantir la viabilitat econòmica de les explotacions

Aquests ajuts s’inscriuen en les mesures urgents impulsades pel Govern català per a pal·liar els danys ocasionats pels esmentats temporals

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va publicar, el 4 de juny de 2020, l’Ordre que aprovava les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020, modificada per l’Ordre ARP/167/2020, de 5 d'octubre.

El 10 de juny de 2020, es va publicar la Resolució que convocava els esmentats ajuts, amb una dotació pressupostària inicial de 4.100.000 euros. El 19 d’octubre, es va publicar la Resolució que ampliava aquest dotació fins els 6.387.141,00 euros.

Els ajuts consistien en una o dues de les modalitats següents:

  1. a) Un ajut per a les despeses de realització d'actuacions per a la restitució del potencial productiu pels imports màxims per hectàrea afectada pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020, en relació amb el grau d'afectació, i/o
  2. b) La compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions d'inversió, amb l'Institut Català de Finances (ICF), amb la bonificació del 100% dels interessos. En aquest cas, a més de la sol·licitud del DARP, caldrà presentar la sol·licitud de préstec davant l’ICF.

El dia 14 d’octubre de 2020 es va publicar la proposta de resolució provisional a l’e-Tauler. Un cop revisades les al·legacions presentades a aquesta proposta i fetes les comprovacions d'ofici pertinents es va emetre la resolució definitiva per un total de 5.412.734,97 euros.

Es va presentar 516 sol·licituds, 512 de la modalitat establerta a l’apartat a) anterior i 5 de la modalitat establerta a l’apartat b) (una sol·licitud inclou les dues modalitats alhora). De les 512 sol·licituds de la modalitat establerta a l’apartat a), s’ha aprovat 380, s’ha inadmès 122, i 10 sol·licitants van desistir de la seva sol·licitud. De les 5 sol·licituds de la modalitat establerta a l’apartat b), 4 estan pendents de presentar la documentació requerida, i una s’ha inadmès.

El resum de la resolució de la convocatòria és el següent:

Resum resolució definitiva ajuts temporal Glòria i aiguats d'octubre

 
             
             
   

Superfícies (ha)

 

Comarca

Nombre beneficiaris

Zona 0

Zona 1

Zona 2

Total

Import ajut (€)

Alt Camp

6

0,00

5,16

0,00

5,16

3.930,54

Alt Empordà

67

82,63

1.179,24

1.118,67

2.380,54

1.282.738,34

Baix Ebre

3

31,29

0,00

0,00

31,29

132.563,41

Baix Empordà

84

135,75

534,35

2.204,20

2.874,30

1.096.628,41

Conca de Barberà

5

0,00

10,43

0,00

10,43

10.810,62

Garrigues

123

391,43

485,34

183,77

1.060,54

1.747.399,44

Garrotxa

1

0,00

35,35

0,00

35,35

19.103,34

Gironès

11

49,09

54,14

298,95

402,18

202.265,40

Maresme

30

85,19

74,09

14,79

174,07

296.443,61

Montsià

1

2,68

0,00

0,00

2,68

12.038,56

Pla d'Urgell

8

53,00

6,46

29,69

89,15

174.097,71

Pla de l'Estany

2

0,11

5,75

39,90

45,76

6.977,64

Segrià

19

18,20

37,10

43,19

98,49

129.295,59

Selva, la

5

24,24

43,44

8,03

75,71

151.323,58

Tarragonès

1

0,00

0,93

0,00

0,93

608,22

Urgell

7

0,00

1,35

105,75

107,10

11.434,61

Sense territorialitzar

7

44,76

43,33

72,27

160,36

135.075,96

Total

380

918,37

2.516,46

4.119,21

7.554,04

5.412.734,98

Barcelona

30

85,19

74,09

14,79

174,07

296.443,61

Catalunya Central

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Girona

170

291,82

1.852,27

3.669,75

5.813,84

2.759.036,72

Lleida

157

462,63

530,25

362,40

1.355,28

2.062.227,35

Tarragona

12

0,00

16,52

0,00

16,52

15.349,38

Terres de l'Ebre

4

33,97

0,00

0,00

33,97

144.601,97

Alt Pirineu i Aran

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sense territorialitzar*

7

44,76

43,33

72,27

160,36

135.075,96

* L’assignació dels expedients a una comarca es correspon a la comarca de presentació de la Declaració Agrària (DUN) de l’any 2019. Els expedients no territorialitzats corresponen a expedients amb subrogacions o que estaven al Registre Oficial d'Empreses Proveïdores de Material Vegetal.

L’Ordre ARP/167/2020, de 5 d'octubre, va fixar el 4 de novembre com a termini màxim per a presentar la comunicació de finalització de les obres per part de la persona sol·licitant i la valoració final de costos de recuperació.

El dia 5 de novembre es va publicar a l’e-Tauler un tràmit d’audiència per a requerir aquesta documentació a totes aquelles persones titulars de les explotacions agràries afectades beneficiàries de l’ajut que no havien presentat la justificació en el termini fixat per tal que en 15 dies a partir de la publicació de la notificació es presenti la justificació.

Un cop s’hagi revisat tota la documentació justificativa de la realització de les actuacions, se certificaran i pagaran els ajuts durant el proper mes de desembre.

Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201110_not_resolucions_ajuts_aiguats_gloria_2020

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat