IDESCAT

Miniatura NPemoesc2019

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2019-2020

El 12,2% dels alumnes d'ensenyaments obligatoris i el 43,5% dels de postobligatoris no estudien al municipi on resideixen, el curs 2019-2020

query_builder   13 novembre 2020 10:30

event_note Nota de premsa

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2019-2020

El 12,2% dels alumnes d'ensenyaments obligatoris i el 43,5% dels de postobligatoris no estudien al municipi on resideixen, el curs 2019-2020

Gràfic NPemoesc2019
Dels 808.110 alumnes d’ensenyaments obligatoris del curs 2019-2020, un 12,2% es desplacen a un altre municipi de Catalunya per estudiar i un 87,8% estudien al municipi on resideixen, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El percentatge d’alumnes que es desplacen a un altre municipi per estudiar és un 9,4% en el cas de l’educació primària i un 16,1% a l’ESO. Les comarques amb un percentatge major d’alumnes d’ensenyaments obligatoris que no estudien al seu municipi de residència són el Pallars Sobirà (38,9%), el Priorat (34,2%) i les Garrigues (29,9%). Per contra, les comarques amb un percentatge menor són el Barcelonès (5,1%), el Montsià (8,0%) i el Vallès Occidental (9,7%).

Dels 219.335 alumnes d’ensenyaments postobligatoris, un 43,5% es desplacen a un altre municipi de Catalunya per estudiar i un 56,5% estudien al municipi on resideixen. El percentatge d’alumnes que es desplacen per estudiar a un altre municipi és més elevat en cicles formatius de grau superior (61,0%) i de grau mitjà (53,5%) que al batxillerat (25,2%). Les comarques amb un percentatge major d’alumnes d’ensenyaments postobligatoris que estudien en un municipi distint del que resideixen són la Terra Alta (90,0%), la Conca de Barberà (84,5%), les Garrigues (84,4%) i el Moianès (81,9%). A l’altre extrem, els percentatges més baixos són al Barcelonès (17,5%), el Segrià (31,6%) i el Tarragonès (38,2%).

En relació amb els alumnes d’educació infantil de 2n cicle (194.995) que estudien i resideixen a Catalunya, només el 8,6% es desplacen fora del municipi per anar a escola.

L’Àmbit Metropolità és el que té la proporció més baixa d’alumnes que es desplacen del seu municipi de residència per estudiar

L’Àmbit Metropolità, amb un 14,5% d’alumnes d’ensenyaments no universitaris que estudien en un municipi distint del de residència, és l’únic que se situa per sota de la mitjana catalana (17,1%).

Pel que fa als ensenyaments obligatoris, els dos àmbits on el percentatge d’alumnes que estudien fora del seu municipi de residència és més elevat són l’Alt Pirineu i Aran (23,9%) i el Penedès (19,2%). D’altra banda, l’Àmbit Metropolità és el que té el percentatge més baix (9,6%).

En relació amb els ensenyaments postobligatoris, cinc dels vuit àmbits territorials tenen més de la meitat dels alumnes estudiant en un altre municipi de Catalunya i destaca l’Alt Pirineu i Aran, amb el 58,0%. D’altra banda, a l’Àmbit Metropolità el percentatge és del 38,8%, al Camp de Tarragona és un 43,9% i a Ponent un 46,5%.

Els municipis menys poblats són els que tenen més proporció d’alumnes residents que estudien en un altre municipi

En relació amb la grandària del municipi, s’observa que com menys població té un municipi, més percentatge d’alumnes estudien en un altre municipi de Catalunya. Entre els municipis de més de 100.000 habitants, el percentatge d’alumnes que estudien en un altre municipi és del 6,9%. A mesura que la grandària del municipi va disminuint, aquest percentatge va augmentant, fins que, en els municipis de menys de 500 habitants, 3 de cada 4 alumnes es desplacen de municipi per estudiar (77,9%). Aquest augment és més notori a partir dels municipis de menys de 5.000 habitants (que passa del 25,3% en els municipis de 5.001 a 10.000 habitants al 43,4% en els municipis de 2.001 a 5.000 habitants).

Entre els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, n’hi ha quatre on més de la meitat dels alumnes estudien en un altre municipi: Sant Antoni de Vilamajor (68,9%), Santa Cristina d’Aro (58,1%), Tiana (51,7%) i Sarrià de Ter (51,1%). A l’altre extrem, Barcelona i Lleida són els que en tenen un percentatge més baix (un 3,4%). En relació amb els llocs d’estudi localitzats, destaquen l’Arboç i Montgat com els municipis que més percentatge d’estudiants atreuen d’altres poblacions, un  64,8% i un 51,4%, respectivament.

D’altra banda, destaca Sant Just Desvern per ser el municipi amb més mobilitat d’alumnes en termes relatius, ja que hi ha un alt percentatge d’alumnes residents que estudien en un altre municipi (38,9%) i un alt percentatge d’alumnes d’altres municipis que s’hi desplacen per estudiar (el 44,1% dels llocs d’estudi localitzats).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 249

Taules

Taules
XLSX | 46