Institut Català de les Dones

Reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

El Govern ha executat o iniciat un 83% de les 337 actuacions previstes en el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere 2019-2022

El Pla director de Formació en Equitat de Gènere 2021-2024 vol arribar al 35% de personal directiu i crear microcursos per a mòbil adreçats a tothom

query_builder   27 novembre 2020 18:00

event_note Nota de premsa

Reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

El Govern ha executat o iniciat un 83% de les 337 actuacions previstes en el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere 2019-2022

El Pla director de Formació en Equitat de Gènere 2021-2024 vol arribar al 35% de personal directiu i crear microcursos per a mòbil adreçats a tothom

La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Laura Martínez, ha presidit aquest matí la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. Aquesta Comissió és el màxim òrgan de coordinació entre l’ICD i els i les representants de tots els departaments i organismes de la Generalitat pel que fa a polítiques d’igualtat de gènere.

En la reunió d’avui s’ha informat positivament la reedició del Pla director de formació en equitat de gènere 2017-2020 i de l’Informe de seguiment 2019 del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022. També s’ha aprovat l’informe d’execució anual de la transversalitat de la perspectiva de gènere de l’any 2019. Aquests informes reflecteixen centenars d’actuacions vers l’impuls de l’equitat de gènere en tots els sectors i àmbits, tant a nivell de formacions de professionals i sensibilització, com de treball transversal i d’acció sectorial.

Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere

En la reunió, la presidenta de l’ICD ha valorat molt positivament que “en el primer any de desplegament, el 2019, el Pla de polítiques d’igualtat de Gènere ha executat o iniciat un 83% de les 337 actuacions previstes fins 2020”.

També ha donat a conèixer que “s’ha executat un 15% més de pressupost en relació amb el previst, amb una despesa total de 82,5M€, i un 28% més en el cas de l’Eix d’acció 3 el Programa d’Intervenció Integral contra les violències masclistes. L’informe visibilitza que l’any 2019 l’Administració de la Generalitat ha realitzat una despesa de 40,6M€ en l’abordatge de les violències masclistes”.

Laura Martínez ha destacat les següents actuacions:

 1. L’enfortiment de la Xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista, amb l’increment del nombre de serveis d’intervenció especialitzada, de places d’acolliment residencial, que s’ha seguit incrementant l’any 2020, així com el finançament dels serveis d’informació i atenció a les dones.
 2. El desplegament del Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial, del qual l’any 2019 es van realitzar més de mil acompanyaments, i el qual ha estat molt valorat tant per les dones com per tots els operadors jurídics. Cal esmentar igualment el desplegament de les unitats de valoració forense integral, ja dins l’any 2020.
 3. Una fita important l’any 2019 va ser la celebració del I Congrés internacional per a l’erradicació de les violències masclistes, que ha tingut continuïtat també l’any 2020 en format virtual, però aconseguint doblar la participació.
 4. En l’àmbit de treball l’any 2019 es va aprovar la Guia per detectar la bretxa salarial de gènere, en el si el Consell de Relacions Laborals i també el I Pla d’acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes en el treball.
 5. S’ha avançat en la perspectiva de gènere en la planificació sanitària i l’elaboració d’una Estratègia per a l’equitat de gènere en el sistema sanitari.
 6. En l’àmbit de la comunicació s’han elaborat i difós les Recomanacions per a una publicitat igualitària adreçades a les empreses anunciants i les agències de publicitat.
 7. Destaca per la força del seu impacte les campanyes del 8 de març i del 25 de novembre, com la de “Ni agressor, ni còmplice. Atura les violències masclistes”, adreçada directament als homes. Igualment les importants campanyes en el món de l’esport, com #Orgullosa i de #ThoEstasPerdent, aquesta ja al 2020.
 8. En l’àmbit educatiu, també l’any 2020, destaca el Projecte Coeduca’t: Programa de Coeducació i perspectiva de gènere en el currículum, adreçat a l’alumnat, el professorat i les famílies, tant en educació infantil i primària com en educació secundària. Aquest programa ha de produir un gran impacte en el necessari trencament dels estereotips patriarcals que la nostra societat encara segueix reproduint.
 9. En el sector de la mobilitat justament aquesta tardor s’ha dut a terme el treball de camp que ha de servir per a l’elaboració del Pla de prevenció de l’assetjament sexual en els transports públics.
 10. En l’àmbit de les dades s’ha elaborat l’Índex d’Equitat de Gènere de Catalunya, el qual ens permet comparar-nos amb els països de la Unió Europea.
 11. L’any 2020 també ha vist la llum la Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius.
 12. S’ha aprovat recentment les bases reguladores del Premi Coeduquem a les escoles

La transversalitat de la perspectiva de gènere

Els informes d’execució de la transversalitat de gènere constitueixen una eina essencial per al seguiment i l’impuls de les polítiques de gènere en tots els departaments de l’Administració de la Generalitat. L’ICD s’encarrega de la seva elaboració amb la col·laboració de tots els departaments,  i correspon a aquesta Comissió la seva aprovació. A més de la rendició de comptes, aquests informes representen una eina de treball per aprofundir i incrementar la transversalitat de gènere tant sectorial com de gestió interna.

Avui s’ha donat a conèixer que s’ha fet una aproximació de la implementació de la perspectiva de gènere en uns 40 organismes autònoms i del sector públic dependents dels departaments i s’han avaluat 19 plans de millora corresponents a l’any 2019 i es preveu desplegar 21 plans de millora l’any 2020.

La transversalització de gènere significa posar la mirada de gènere en qualsevol actuació a desplegar, avaluar la situació diferencial en la qual es troben les dones en relació als homes i considerar quin impacte també diferencial pot produir, a fi de fer efectiva la igualtat de gènere. Aquest enfocament de gènere ha d’abastar tots els sectors de l’acció pública i també els procediments de gestió interna que empra l’Administració en la seva activitat.

Pla director de Formació en Equitat de Gènere 2017-2020

Avui també s’ha proposat a la Comissió la reedició  del Pla director de Formació en Equitat de Gènere 2017-2020 per al període 2021-2024 per assegurar la capacitació de forma transversal del personal de les administracions públiques. Aquest Pla ha permès facilitar aprenentatge a  3.896 dones i 794 homes en els 3 primers anys. 

En el marc d’aquest Pla s’imparteixen des de sessions de divulgació de 3 h, fins formació de capacitació de professionals de llarga durada: un Postgrau de Tercer Cicle, i una formació de Capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes de 140h. Un tret diferencial d’aquesta iniciativa son els resultats aconseguits derivats d’avaluació de la transferència de la formació al lloc de treball que ha permès que l’aprenentatge no quedi a l’aula i es converteixi en 1.163 projectes efectius de transformació. 

El nou Pla director 2021-2024 vol impulsar la capacitació del 35% de personal directiu i de comandament en transversalitat de gènere, així com els nous formats aprofitant els aprenentatges de la formació virtual d’emergència que s’ha desenvolupat durant la pandèmia, la qual cosa permetrà participacions massives i la igualtat de dret a la participació des de tot el territori. També mantindrà la formació obligatòria per a col·lectius clau com personal directiu, referents de gènere i professionals que aborden les violències masclistes.

Es preveu la creació de microcursos per a mòbil, que inclouen joc seriós, per a la divulgació sobre la prevenció de les violències masclistes, adreçats a professionals de l’Administració i ciutadania en general, la creació de MOOC (Massive Open Online Courses) sobre drets de les dones i prevenció de les violències, per a la formació autònoma massiva de sectors professionals, universitaris i ciutadania en general i la potenciació dels webinars o seminaris en línia per a la divulgació de continguts sobre drets de les dones i abordatge integral de les violències masclistes.

En la reunió també s’ha posat de manifest que per fer front a les situacions de major vulnerabilitat provocades pel confinament i la pandèmia, i les conseqüents dificultats laborals i socials, que han repercutit i afectat més a les dones en els àmbits del treball, de la corresponsabilitat i també de les violències masclistes, es va aprovar el passat juliol el Pla de reactivació econòmica i protecció social, en el qual s’ha incorporat la perspectiva de gènere, tot desenvolupant en tots els sectors i àmbits de l’Administració de la Generalitat allò establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes i en el Pla estratègic.