Agència Catalana de l'Aigua

Aforadors

La implantació dels cabals ambientals a les conques internes, avalada per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

query_builder   28 novembre 2020 08:59

event_note Nota de premsa

La implantació dels cabals ambientals a les conques internes, avalada per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 

  • La decisió del tribunal desestima el recurs presentat per l’associació que aglutina els productors d’energia elèctrica contra la planificació hidrològica vigent
Tècnics aforadors mesurant el cabal d'un riu.
Tècnics aforadors mesurant el cabal d'un riu.

Les mesures previstes en l’actual cicle de planificació (2016-2021) en l’àmbit de les conques internes han estat avalades mitjançant una sentència (4.699 del 17 de novembre de 2020) dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que desestima íntegrament el recurs interposat per l’Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (APUEE) contra la planificació hidrològica vigent i l’obligatorietat de complir uns cabals ambientals.

El Tribunal conclou sobre els valors assignats als cabals ecològics de la planificació vigent, que l’APUEE no ha acreditat que siguin inadequats, tal com plantejaven en el recurs.

Pel que fa al procés de concertació, el Tribunal remet a la jurisprudència del Tribunal Suprem, de la qual es desprèn que aquest procés no és exigible del pla hidrològic, atès que el procés de concertació se situa en una fase posterior i no ha de ser necessàriament exitós.

En relació a l’estudi de quantificació del cost econòmic que representen els cabals ecològics per als titulars de les concessions preexistents i la consignació de les compensacions corresponents, la sentència fa referència a la darrera doctrina del Tribunal Suprem, que assenyala que no són els plans hidrològics els necessàriament cridats a determinar eventuals compensacions en favor dels concessionaris preexistents. No s’exclou el dret a compensacions en benefici dels concessionaris afectats que acreditin les càrregues afegides o els perjudicis soferts, però cal ubicar en un estadi posterior al d’aprovació del pla hidrològic les decisions oportunes sobre l’existència d’aquest dret i sobre la seva quantificació econòmica.

En aquest sentit, el Tribunal manifesta que es dilucidarà si existeix el dret a aquestes compensacions quan els concessionaris legitimats les reclamin per alguna de les vies assenyalades pel Tribunal Suprem (revisió del títol concessional, reclamació de responsabilitat patrimonial o altres procediments idonis).

La importància dels cabals per a la biodiversitat

Els cabals de manteniment, també anomenats ambientals o ecològics, són el volum d’aigua que es deixa de manera constant en el riu, amb l’objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Per tant, aquest cabal ha de ser compatible amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials, com són els usos domèstics, els industrials i els agrícoles.

La implantació de cabals de manteniment, fonamentada en rigorosos estudis científics, ha estat progressiva a les conques internes entre 2018 i 2020. Els cabals ambientals que s’han de respectar es poden consultar en aquest enllaç.

1  

Imatges

Foto. Aforadors mesurant el cabal d'un riu.

Foto. Aforadors mesurant el cabal d'un riu. 723

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 243