Territori

Mapa de noves àrees de millora prioritària

El nou Pla de la Qualitat de l'Aire abastarà tot Catalunya i incorporarà l'ozó

query_builder   30 novembre 2020 18:36

event_note Nota de premsa

El nou Pla de la Qualitat de l'Aire abastarà tot Catalunya i incorporarà l'ozó

  • En el marc de la IX Taula de la Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona, aquest dilluns s’ha presentat la Diagnosi de la Qualitat de l’Aire del 2019 i l’Inventari d’emissions per sectors d’activitat
Participants a la Taula telemàtica.
  • Aquests documents són part dels treballs d’elaboració del nou Pla de millora de la qualitat de l’aire, que es preveu aprovar durant el 2021 amb l’horitzó temporal del 2025

 

  • El transport terrestre representa el 48% de les emissions totals de NOx, de manera que les accions previstes incidiran especialment en la implementació de mesures per reduir les emissions d’aquest sector.

 

  • A banda de les accions per millorar la qualitat de l’aire en l’àmbit urbà s’incideix en la mobilitat laboral per a generar corredors més sostenibles ambientalment

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat avui que el nou Pla d’actuació per a la millora de la Qualitat de l’Aire en què el Govern treballa abastarà tot Catalunya i incorporarà nous contaminants com l’ozó troposfèric (O3), amb l’objectiu d’ampliar el radi d’acció i donar una resposta global a aquesta problemàtica, més enllà de Barcelona i la seva àrea d’influència.

 

En el marc de la IX Taula de la Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona, que s’ha celebrat avui de manera telemàtica, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, ha presentat l’estat  dels treballs de redacció del nou Pla de la Qualitat de l’Aire de Catalunya.

Es tracta de la Diagnosi de la Qualitat de l’Aire 2014-2019 i l’Inventari d’emissions per sectors econòmics de NOx i PM10 de l’Àmbit-40 2011-2017. El primer recull les superacions per comarques i contaminants en aquest període de temps, i el segon fa referència als sectors d’activitats concrets.

 

En aquest sentit, el transport terrestre representa el gruix de les emissions de NOx, amb un 48%, seguit del transport marítim, amb el 19% i la indústria, amb el 18%. Tanmateix, les dades mostren una reducció d’emissions de NOx des del 2011 especialment el transport terrestre i en la indústria. Així, el transport ha passat de representar el 53% d’emissions al 48% i la indústria, del 23% del 2011 al 18% el 2017.

 

Pel que fa a les PM10, el transport terrestre representa el 46% de les emissions totals, i el transport marítim i la indústria, el 21%. L’Inventari mostra que les emissions del transport baixen el 2017 respecte del 2011, passant del 54% al 46%. Tanmateix, pugen les de la indústria i el transport marítim, passant del 13 al 20% en el primer cas, i del 16 al 21% en el segon.

 

Projeccions per al 2020 d’NO2

 

Per primer cop, les mesures dels nivells d’NO2 durant la pandèmia i la relació amb les xifres d’anys anteriors han permès elaborar una projecció de superació dels límits per al 2020. Així, a partir de les dades disponibles i completades amb les de la mitjana dels anys 2017-2019, el Departament de Territori i Sostenibilitat preveu que no es produirà cap superació del valor límit anual.

 

En el que portem d’any, l’NO2 és el contaminant que ha presentat una reducció més brusca. Les reduccions més grans s’han donat a les estacions urbanes amb major influència del trànsit, arribant fins a un 61% en el conjunt d’aquest tipus d’estacions.

 

A més, s’ha presentat el mapa d’exposició de la població a la contaminació per NO2, que identifica visualment per colors la incidència d’aquest contaminant per volum de població. 

 

Un nou Pla per tot Catalunya

 

Els documents que avui s’han presentat a la Taula formen part dels treballs d’elaboració del nou Pla de Qualitat de l’Aire de Catalunya, que es preveu aprovar el 2021, amb un horitzó temporal del 2025. Abastarà tot Catalunya, a diferència de fins ara, que se centrava més en Barcelona i la seva àrea d’influència. Així, s’identifiquen les  àrees de millora prioritària de la qualitat de l’aire, on caldrà prendre mesures més contundents, per la seva singularitat.

 

A més, el nou Pla incorporarà nous agents contaminants, com ara l’Ozó (O3), elBenzo(a)Pirè (BaP), i l’amoníac (NH3), sobretot en aquells àmbits territorials especialment problemàtics. En el cas de l’ozó troposfèric, el Pla incorporarà, addicionalment a les mesures de reducció dels precursors que el generen, accions per augmentar el coneixement del seu comportament, atès que a hores d’ara la comunitat científica encara necessita més informació per entendre els mecanismes pels quals es produeixen alguns episodis de contaminació.


Quant a l’NO2 en l’Àmbit 40, el Pla treballa per arribar als objectius següents:

 

  • 36 µg/m3 de mitjana anual d’immissions de NO2 a qualsevol punt de l’Àmbit 40 per l’any 2025, d’acord amb la recomanació de l’OMS.
  • Mínim un 10% de reducció de les emissions de NOx de la mobilitat el 2022.
  • Mínim un 16% de reducció de les emissions de NOx global el 2025.

 

3  

Imatges

Nou mapa d'Arees de Millora Prioritària

Nou mapa d'Arees de Millora Prioritària 57

Evolució emissions NOx

Evolució emissions NOx 32

Participants a la Taula telemàtica.

Participants a la Taula telemàtica. 65

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 624