Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Galeres

Llum verda al Programa de control de la traçabilitat pesquera i la transmissió de la informació al consumidor dels productes pesquers i aqüícoles

query_builder   1 desembre 2020 10:15

event_note Nota de premsa

Llum verda al Programa de control de la traçabilitat pesquera i la transmissió de la informació al consumidor dels productes pesquers i aqüícoles

El control de la traçabilitat dels productes de la mar contribueix a garantir que tenen l’origen en la pesca legal, declarada i reglamentada, i, així, l’aprofitament sostenible dels recursos marins

COntrol de la traçabilitat dels productes de la mar
El control de la traçabilitat dels productes de la mar contribueix a garantir que tenen l'origen en la pesca legal, declarada i reglamentada i, així, l'aprofitament sostenible dels recursos marins

Els objectius de la Política Pesquera Comuna (PPC) són garantir que les activitats pesqueres i aqüícoles a Europa siguin sostenibles a llarg termini des d’un punt de vista mediambiental i es gestionin de manera coherent per assolir beneficis econòmics, socials i de treball. En qualsevol cas, el seu èxit depèn en gran mesura d’aplicar un sistema eficaç de control i de garantir-ne el compliment.

 

Amb aquest objectiu, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura ha aprovat el Programa de control oficial de la traçabilitat pesquera i la transmissió de la informació al consumidor dels productes pesquers i aqüícoles a Catalunya (2021-2025), d’acord amb el marc competencial i en coherència amb el Programa nacional de control de la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura.

 

Aquest Programa, que s’inclou en el Pla general de control i d’inspecció de la pesca i els afers marítims de la Generalitat de Catalunya, posa de manifest la importància del control de la traçabilitat pesquera després de la primera venda i de la informació al consumidor dels productes pesquers i aqüícoles dins l’àmbit de vigilància, control i inspecció de la comercialització de productes pesquers.

 

El Programa preveu actuacions de control al llarg de tota la cadena comercial; des del punt de primera venda (llotges pesqueres) fins als de venda al consumidor final (peixateries o restaurants), passant per tots els intermediaris (majoristes, distribuïdors i magatzems) i incloent la fase de transport dels productes pesquers i aqüícoles.

 

El control de la traçabilitat dels productes de la mar contribueix a garantir que tenen l’origen en la pesca legal, declarada i reglamentada i, així, l’aprofitament sostenible dels recursos marins. A més, la correcta transmissió de la informació de traçabilitat garanteix que el consumidor final pugui disposar d’informació complerta i veraç sobre el producte que adquireix i, per tant, pugui fer-ne una elecció assenyada a l’hora de comprar.

 

En aquest sentit, a més de vetllar pel compliment del marc legal vigent, el control de la traçabilitat i la informació que arriba al consumidor final esdevé una excel·lent eina per defensar i promocionar el producte pesquer de proximitat, valoritzar els productes de la mar de qualitat i, a més, augmentar les rendes dels pescadors catalans.

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat