Territori

Simulació de la ubicació dels nous hangars.

Aprovada inicialment la modificació del planejament de l'aeroport d'Alguaire per acollir 8 hangars

query_builder   21 desembre 2020 13:08

event_note Nota de premsa

Aprovada inicialment la modificació del planejament de l'aeroport d'Alguaire per acollir 8 hangars

  • Permetran complementar l’activitat de transport de passatgers amb nous usos logístics, industrials i de formació vinculats al sector aeronàutic
  • També es modifica el planejament municipal de Mollerussa per impulsar el desenvolupament d’un nou sector d’activitat econòmica
Simulació de la ubicació dels nous hangars.
Simulació de la ubicació dels nous hangars.

La Comissió territorial d’urbanisme de Lleida, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat inicialment avui la modificació del Pla especial urbanístic de l’Aeroport de Lleida-Alguaire que ha de permetre la construcció de vuit hangars per a activitat logística, industrial i de formació.

 L’activitat de l’aeroport s'ha basat en el transport de passatgers, amb vols regulars al llarg de tot l'any i vols xàrter amb destí als Pirineus els mesos d'hivern. Per complementar aquesta utilització i optimitzar l'ús de la infraestructura, Aeroports de Catalunya, l’empresa pública que el gestiona, ha detectat i atret una demanda creixent de serveis logístics i d’activitat econòmica relacionats amb la aeronàutica, que han comportat l'estacionament i manteniment d'aeronaus. Amb l’objectiu de reforçar aquesta orientació de l'aeroport, és necessària la construcció d'hangars amb accés a la plataforma de les aeronaus.

Els objectius de la modificació del Pla especial urbanístic són, en primer lloc, adaptar-lo a la realitat executada actual i, en segon terme, possibilitar la construcció dels hangars i la vialitat complementària. L’interès púbic dels nous usos afegits es justifica per la necessària millora i actualització de la infraestructura, equiparable a altres similars, en un entorn competitiu a nivell nacional.

Així, els hangars per a activitats econòmiques complementàries acollirien usos logístics, industrials i de formació relacionats amb el sector aeronàutic. Es preveuen de grans dimensions, necessaris per encabir grans aeronaus.

En concret, es proposen:

  • Dos hangars de 30 metres d’alçada màxima i 80 metres de llarg, alineats amb la terminal i davant l’àrea estacionament i maniobra de aeronaus, amb un sostre edificable de 6.400 i 11.000m2 de sostre.
  • Sis hangars d’entre 12 i 15 metres d’alt i d’entre 60 i 80 metres de llarg, que disposaran d’entre 3.000m2 i 6.400m2 de sostre. Aquests es disposaran a una major distància de la terminal (50-165 metres) i amb una gradació d’alçades, per no restar importància visual a l’edifici singular.

Finalment, es configura una nova anella viària, connectada a l’aparcament actual i a una nova rotonda ubicada en el vial d’accés, ocupant l’espai entre l’actual edifici de la terminal i les instal·lacions de serveis tècnics existents al nord. Es deixarà un espai central lliure d’edificació, com a reserva del pas de la línia de l’Eix Transversal Ferroviari.

L'Aeroport de Lleida-Alguaire és una infraestructura de mobilitat inaugurada l'any 2010 i gestionada per Aeroports de Catalunya, empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Nou sector econòmic a Mollserussa

D’altra banda, la Comissió ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal de Mollerussa (Pla d’Urgell) per facilitar el desenvolupament d’un nou sector d’activitat econòmica.

Fins ara, el planejament preveia dos sectors ja qualificats d’industrials al sud-oest del municipi, amb una superfície total 144.693 m2. Els terrenys es destinen actualment a activitats agrícoles. L’objectiu de la modificació es unificar aquests dos sectors en un de sol, que s’anomenarà Negrals nord, per facilitar el seu desenvolupament i posar a disposició del mercat sòl destinat a activitat econòmica, atenent la demanda creixent al municipi.

Estat actual dels terrenys, a l'esquerra de la imatge.
Estat actual dels terrenys, a l'esquerra de la imatge.

L’ordenació conjunta dels terrenys disminueix les despeses d’implantació de les infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua i el subministrament elèctric. També simplifica la gestió publica i privada, evitant duplicitats i problemes de coordinació.

Pel que fa el sistema viari, el planejament general vigent preveu la construcció de dues rotondes per donar servei al nou àmbit resultant. La proposta d’un únic sector afavoreix la construcció d’aquestes rotondes i dels carrers interns, que han de connectar amb els nuclis urbans propers.

Ara caldrà aprovar un pla parcial urbanístic que concreti l’ordenació de Negrals nord. En tot cas, es preveu el seu desenvolupament immediat, en el període 2020-2023.

2  

Imatges

Imatge Aeroport Lleida-Alguaire

Imatge Aeroport Lleida-Alguaire 177

Imatge Mollerussa

Imatge Mollerussa 148

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 188