Direcció General de Comunicació

estadística

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2021

query_builder   29 desembre 2020 15:56

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2021

  • El programa inclou 327 actuacions estadístiques, entre les quals destaquen la incorporació d’un conjunt de nous Indicadors com són els de l’economia blava, els indicadors dels ODS (Nacions Unides) que complementen l’actual bateria d’indicadors ODS (Eurostat) i els Indicadors Covid-19.

 

  • També cal ressaltar la publicació dels resultats estadístics de la 3a edició de l’Enquesta econòmica dels serveis socials, els treballs de camp de l’Enquesta de Salut de la ciutat de Barcelona, l’Enquesta d’us del Temps i l’Enquesta de violència masclista a Catalunya

 

El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2021 (PAAE 2021), que inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que s’han de dur a terme al llarg d’aquest any, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 prorrogat per a l’any 2021.

 

S’incorporen com a novetats els Indicadors de l’economia blava que integren informació sobre els sectors econòmics relacionats amb el mar (pesca professional i recreativa, aqüicultura, turisme marítim, activitats maritimorecreatives i esportives, transport marítim i ports, entre altres); els Indicadors Covid-19 que aporten informació sobre la situació i l’evolució de la pandèmia; els Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible ODS de Nacions Unides a Catalunya amb la construcció d’un marc d’indicadors anuals que prenen com a referència la bateria d’indicadors de NU, i que constitueixen un complement al sistema d’Indicadors ODS d’Eurostat que ja s’estan publicant i que proporcionen resultats comparables de Catalunya amb els països de la UE.

 

Durant el 2021 també es destaca la publicació de resultats estadístics de la 3a edició de l’Enquesta econòmica dels serveis socials que ofereix informació de l’activitat, capacitat, personal i l’abast econòmic dels serveis socials; l'Estadística d’informes d’estrangeria, amb informació relativa a les persones que sol·liciten reagrupament familiar o renovació de les autoritzacions de residència i l’Estadística de violència masclista detectada al sistema sanitari públic de Catalunya a partir de la informació del Sistema Integral d’Informació Sanitària. També es difondran, per primera vegada, resultats sobre els Indicadors dels sector i productes d’alta tecnologia.

 

Pel que fa als treball de camp, cal destacar l’Estadística sobre els usos lingüístics de les persones sordes i de la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana, que permetrà conèixer la composició i característiques d’aquest col·lectiu de persones amb discapacitat auditiva; una nova edició de l’Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona, i la finalització dels treballs preparatoris de l’Enquesta de l’ús del temps (EUT) que preveuen iniciar la recollida d’informació a finals d’any. L’EUT permet obtenir informació sobre la dedicació de la població a les activitats diàries, com ara el temps dedicat al treball remunerat i no remunerat, o aspectes d’especial incidència en les anàlisis per gènere.

 

En darrer terme, esmentar altres  treballs de camp d’enquestes com l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de les TIC a les llars,  l’Enquesta de mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines, l’Enquesta de violència masclista a Catalunya, l’Estadística de la pràctica esportiva de menors, l’Enquesta de participació cultural, i l’Enquesta de mobilitat en dia feiner, així com els treballs preparatoris de l’Enquesta a la joventut de Catalunya i de l’Enquesta de mobilitat quotidiana a l’Alt Pirineu i Aran.