Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Miniatura Pagament ajuts associats agrícoles

El Departament d'Agricultura abona 4,7 M€ dels ajuts directes associats al sector agrícola de la PAC de l'any 2020 a 11.645 beneficiaris

query_builder   28 gener 2021 13:07

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura abona 4,7 M€ dels ajuts directes associats al sector agrícola de la PAC de l'any 2020 a 11.645 beneficiaris

Foto web NdP Pagament ajuts associats agrícoles

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya fa efectiu aquest divendres, 29 de gener, el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles a fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria, per un import total de 2.506.602 euros a 10.147 beneficiaris.

A partir del 19 de febrer es farà el pagament de l’ajut associat al conreu de l’arròs a 1.498 beneficiaris per un import de 2.216.265 euros.

I el pagament dels ajuts directes associats ramaders del sector de boví s’abonarà el proper mes de març.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d'atorgament de l'ajut es publicaran a l'e-tauler, i es podran consultar en l'aplicació DUN.

Dades de l’import i el nombre de beneficiaris del pagament d’aquests ajuts directes associats agrícoles:

Ajut

Import (€)

Beneficiaris

Ajut associat als fruits de closca i les garrofes

697.734

5.822

Ajut associat als cultius proteics (proteaginoses i lleguminoses)

1.376.162

4.453

Ajut associat als cultius proteics (oleaginoses)

414.133

1.337

Ajut associat als llegums de qualitat

11.396

28

Ajut associat al tomàquet per a indústria

7.177

5

Ajut associat al cultiu de l’arròs*

2.216.265

1.498*

 Total

4.722.867

11.645**

 

(*) Pagament a partir del 17 de febrer de 2021

(**) Hi ha beneficiaris de més d’un ajut

Els sol·licitants dels ajuts a fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria podran accedir el contingut de la seva resolució a partir del dia 1 de febrer, a través de l’aplicació DUN, accessible en el web del DARP, on cal identificar-se amb certificat digital.

El termini per a la presentació de recurs d’alçada d’aquests ajuts, si s’escau, és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci a l’e-tauler.

Els imports unitaris per superfície es poden consultar en el document ‘Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar’.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210128_not_pagament_ajuts_directes_associats_agricoles_20120

 

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat