Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Miniatura NdP execució PDR

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya va executar un total de 121,1 MEUR durant l'any 2020

El pagament dels ajuts del Programa no s'ha vist afectat malgrat les limitacions de la pandèmia

query_builder   28 gener 2021 16:05

event_note Nota de premsa

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya va executar un total de 121,1 MEUR durant l'any 2020

El pagament dels ajuts del Programa no s'ha vist afectat malgrat les limitacions de la pandèmia

Foto web NdP execució PDR

L’import executat del Programa del Desenvolupament Rural de Catalunya durant l’any 2020 va ascendir a 121,1 MEUR, una xifra superior a la de l’any precedent en el qual es va executar 106 MEUR.

Tot i les dificultats que ha generat la pandèmia de la COVID-19, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya es va abocar a realitzar tots els canvis possibles en la gestió, per tal que els pagaments dels ajuts no en resultessin afectats. Així, es va poder continuar la tramitació establint elements de flexibilitat per a la seva adaptació a la situació generada, es va flexibilitzar determinades mesures de control, d’acord amb la normativa reglamentària, i es va implementar eines virtuals de treball que van permetre adaptar les necessitats del Departament i del sector al nou context, entre altres actuacions.

Aquests elements de flexibilitat i adaptació van permetre assolir una execució del PDR de Catalunya 2014 – 2020, a 31 de desembre de 2020, del 66,09%, per sobre de la mitjana espanyola, amb un import global executat a nivell català de 535,8 MEUR, i donar compliment sobradament a la norma d’execució del Fons Europeus Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada durant l’any 2020 són les destinades al sector agrari a través del Contracte Global d’Explotació, les quals acumulen una despesa executada per l’any 2020 de més de 77,4 MEUR, és a dir, més del 63% de l’import anual executat. Dins d’aquestes operacions, cal destacar les mesures agroambientals (25,4 MEUR), els ajuts a l’agricultura i ramaderia ecològica (13,4 MEUR), la millora de la competitivitat de les explotacions agràries (12,6 MEUR), els pagaments compensatoris per a zones amb limitacions naturals (11,5 MEUR), i l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors (10 MEUR).

Per que fa a altres operacions del Programa, cal destacar per al 2020 les mesures adreçades al sector forestal (9,7 MEUR), i el conjunt d’operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader (9 MEUR).

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 – 2020 compta per a tot el període de programació amb un import global de 810,81 MEUR de despesa pública total, dels quals un 43% estan cofinançats amb fons FEADER procedents de la Unió Europea, el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya, i el 7% restant prové de l’Administració general de l’Estat.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210128_not_execucio_pdr_catalunya_2020

 

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa

Comunicat de premsa
PDF | 72