Institut Català de les Dones

L'Institut Català de les Dones avalua l'impacte de cinc anys de vigència de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes a la societat catalana

query_builder   28 gener 2021 16:55

event_note Nota de premsa

L'Institut Català de les Dones avalua l'impacte de cinc anys de vigència de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes a la societat catalana

L’Institut Català de les Dones (ICD) juntament amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques Ivàlua han iniciat aquest mes de gener l’avaluació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes des de la seva aprovació fa cinc anys.

Els treballs d’avaluació, disseny metodològic i execució, culminaran el mes de juny, quan es preveu tenir un informe preliminar, però no serà fins el mes de novembre que es disposarà d’un informe definitiu amb recomanacions.

L’avaluació s’ha dissenyat com un procés participatiu i aquest mes de gener ja s’ha reunit el Grup Motor de l’avaluació constituït per equips tècnics de l’ICD i d’Ivàlua.

També participaran en l’avaluació de la llei, el Grup de Treball de Proposta de Polítiques Públiques d’Igualtat  i el Grup de Treball d’anàlisi de dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere i el Consell Nacional de les Dones de Catalunya que podran incidir en la fase de disseny metodològic en la de preparació de treball de camp, en la definició d’indicadors que mesurin els efectes de la llei i en les conclusions.

Per mesurar l’impacte social de la Llei es proposa fer un treball en el marc de la Teoria del canvi, un instrument de planificació que permet concretar els resultats i canvis esperats. Cal doncs definir els aspectes a mesurar i identificar els indicadors que permetin mesurar la implementació entre els anys 2012 i 2020.

L’avaluació també tindrà una fase de mostreig qualitatiu en base a entrevistes i 6 grups de discussió amb agents implicats en els següents sectors:

-Educació, cultura i coneixement

-Treball, ocupació i empresa

-Participació política i social de les dones

-Polítiques socials

-Medi ambient, habitatge i mobilitat

-Justícia i seguretat

La triangulació de la informació qualitativa i quantitativa donarà lloc a l’informe d’avaluació. Aquesta avaluació serà executada per analistes d’Ivàlua a més d'una persona experta en igualtat de gènere.