Direcció General de Comunicació

igualtat

El Govern obre la consulta prèvia per a l'elaboració del règim sancionador de la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació

query_builder   9 febrer 2021 14:15

event_note Nota de premsa

El Govern obre la consulta prèvia per a l'elaboració del règim sancionador de la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació

  • Aquest tràmit és el primer pas per elaborar el reglament que desplegarà i concretarà la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació aprovada el passat 30 de desembre

 

  • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre aquesta consulta prèvia de forma telemàtica a tota la ciutadania

 

El Govern, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha obert un procés de consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret de règim sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació. L’aprovació d’aquest reglament és un mandat legal que es deriva de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

 

En aquest tràmit, obert a la ciutadania, s’informa dels problemes que pretén solucionar el futur Decret de règim sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació, els objectius a assolir, les possibles solucions alternatives normatives i no normatives, i els impactes socials més rellevants de les opcions considerades.

 

La Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació té com a objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó d’origen, fenotip, pertinença a grup ètnic, sexe, orientació o identitat de gènere, de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, o per altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l'erradicació del racisme, la xenofòbia l’LGBTIfòbia i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

 

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació també té la finalitat de protegir les víctimes, que aquestes tinguin mecanismes clars per vehicular les seves denúncies i implicar tothom —incloses les administracions públiques i el sector privat— en la lluita contra la discriminació. És una llei de caràcter transversal que té per objecte la planificació de polítiques públiques per a la prevenció i l’erradicació d’accions discriminatòries en l’àmbit públic i privat.