Direcció General de Comunicació

telematic

El Govern aprova un decret que regula la tramesa telemàtica de documents notarials a l'Agència Tributària de Catalunya

query_builder   9 febrer 2021 14:15

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un decret que regula la tramesa telemàtica de documents notarials a l'Agència Tributària de Catalunya

  • La nova normativa afecta la documentació relacionada amb els impostos sobre successions i donacions i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 

  • La mesura facilitarà les actuacions administratives de comprovació i investigació de les obligacions tributàries i millorarà l’eficàcia en la lluita contra el frau fiscal

 

El Govern ha aprovat un nou decret que regula les condicions i els terminis en què els notaris i les notàries amb destinació a Catalunya han de trametre documentació de manera telemàtica a l’Agència Tributària de Catalunya. Es tracta de determinats documents autoritzats a les notaries de Catalunya amb transcendència per a la gestió dels impostos sobre successions i donacions i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Aquesta mesura facilitarà les actuacions administratives de comprovació i investigació de les obligacions tributàries que du a terme l’ATC i millorarà l’eficàcia de l’Agència catalana en la lluita contra el frau fiscal.

 

Concretament, el Decret estableix que els notaris i notàries amb destinació a Catalunya han de trametre de manera telemàtica a l’ATC una declaració informativa resum i una còpia simple en format PDF de cada escriptura. Fins ara, la tramesa telemàtica de la còpia simple de les escriptures públiques només es feia quan era requerida de manera específica per part de l’ATC. A partir d’ara, el subministrament d’informació a l’agència es farà obligatòriament i amb caràcter general en format electrònic.

 

Els fets imposables que es podran trametre telemàticament i les especificacions tècniques que s’hauran de complir es determinaran en una ordre del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda que es publicarà en les properes setmanes. Per garantir l’autoria, l’origen i la integritat de les còpies, l’enviament de la informació s’efectuarà mitjançant una connexió segura entre els sistemes de l’ATC i del Consell General del Notariat.

 

Pel que fa als terminis, el Decret determina que la informació s’haurà de trametre dins els deu dies hàbils comptats a partir de la formalització de l'escriptura pública, però també preveu que aquest termini es pugui ampliar, excepcionalment i per causa justificada, sempre que no s’excedeixi la data límit de presentació de l’impost corresponent.