Empresa i Treball

CONSUM

Consum retira del mercat més de 200.000 mascaretes higièniques i 115.000 EPI per incomplir la normativa

query_builder   26 febrer 2021 08:35

event_note Nota de premsa

CONSUM

Consum retira del mercat més de 200.000 mascaretes higièniques i 115.000 EPI per incomplir la normativa

  • L’Agència Catalana del Consum (ACC), del Departament d’Empresa i Coneixement, ha realitzat entre maig de 2020 i gener de 2021 un total de 588 actuacions de control en mascaretes, 302 sobre mascaretes higièniques i 286 sobre Equips de Protecció Individual
  • Consum ha detectat en les mascaretes retirades incompliments relacionats amb les dades obligatòries de l’etiquetatge, la documentació del producte o la veracitat de les prestacions i les característiques que al·legaven
  • El 14,29% de les inspeccions s’han fet sobre la comercialització de mascaretes per internet i el 85,71% en vendes presencials

L’Agència Catalana del Consum (ACC), del Departament d’Empresa i Coneixement, ha retirat del mercat un total de 203.502 unitats de mascaretes higièniques i 114.923 mascaretes considerades Equips de Protecció Individual (EPI) per incompliments relacionats amb les dades obligatòries de l’etiquetatge, la documentació del producte o la veracitat de les prestacions i les característiques que al·legaven. 

En el context de pandèmia de la Covid-19 i davant l’augment de l’oferta i la demanda de productes destinats a prevenir contagis, el maig de 2020 l’ACC va iniciar actuacions de vigilància del mercat sobre mascaretes destinades al consumidor final, amb l’objectiu de garantir que les empreses i els establiments que produeixen, distribueixen o comercialitzen aquestes productes compleixin els requisits de seguretat que estableixen les normatives corresponents.

Les actuacions inspectores de Consum inclouen el control d’aspectes relacionats amb la seguretat dels productes, com ara l’etiquetatge i la presentació, la documentació i/o les acreditacions tècniques, la publicitat i les invitacions a comprar difoses per qualsevol mitjà i, en determinats casos, la presa de mostres de producte per verificar-ne la conformitat mitjançant assajos. 

Des del mes de maig de 2020 i fins al gener de 2021, l’ACC ha realitzat un total de 588 actuacions, de les quals 302 corresponen al control sobre mascaretes higièniques i 286 a actuacions de control sobre mascaretes EPI. Pel que fa al canal de venda, 84 de les actuacions inspectores han estat en productes comercialitzats a través d’Internet (el 14,9%) i 504 en productes de venda presencial (85,71%).

En les actuacions en què la inspecció de Consum ha constatat incompliments, s’han fet requeriments de documentació i informació a l’empresa responsable del producte, amb l’objectiu de comprovar la conformitat de les mascaretes inspeccionades, així com requeriments d’esmena en el casos d’incompliments lleus. 

En les actuacions en què s’han constatat incompliments greus amb possible afectació  a la seguretat de les persones consumidores s’han iniciat els procediments administratius necessaris per retirar les mascaretes de la venda. És el cas dels incompliments greus d’etiquetatge, els certificats de conformitat incorrectes o amb defectes formals o bé dels resultats analítics no satisfactoris. 

84 actuacions en pàgines web i 504 en venda presencial

Tenint en compte la situació inicial d’estat d’alarma i, posteriorment, les diverses restriccions de mobilitat, les inspeccions s’han realitzat en bona part de manera no presencial enviant requeriments d’informació, documentació i/o esmena a les empreses i, puntualment, amb actuacions presencials per a la presa de mostres de producte o davant la impossibilitat o la dificultat de realitzar determinades actuacions a distància.

En el cas dels controls de productes comercialitzats a través d’Internet, les actuacions inspectores s’han fet per mitjà d’actes protocol·litzades en webs de minoristes, farmàcies, parafarmàcies i fabricants amb seu social a Catalunya. En aquest sentit, l’ACC ha dut a terme un total de 84 actuacions inspectores a 65 pàgines web, 36 per comprovar els requisits informatius de mascaretes EPI i 48 per comprovar els requisits de mascaretes higièniques. Com a resultat, 29 de les actuacions inspectores han derivat en la retirada de la venda per internet de mascaretes.

D’altra banda, l’ACC ha dut a terme 504 actuacions de control sobre mascaretes destinades a la venda presencial, 250 per comprovar la conformitat de mascaretes EPI i 254 per comprovar mascaretes higièniques. Aquestes actuacions han derivat en la retirada del mercat de més de 200.000 mascaretes higièniques i gairebé 115.000 EPI.

Assajos per analitzar l’eficàcia de filtració i la respirabilitat de les mascaretes

A més, amb l’objectiu de disposar de dades objectives del compliment real de les mascaretes pel que fa a l’eficàcia de filtració bacteriana (BFE) i la respirabilitat,  la inspecció de Consum ha realitzat 10 preses de mostres de mascaretes higièniques, tenint en compte criteris com el volum de venda o la publicitat a mitjans de comunicació, per tal de sotmetre-les a anàlisis en laboratori. 

Els resultats dels assajos determinen que totes les mostres analitzades complien la respirabilitat al·legada en l’etiquetatge i fixada per la norma aplicable –UNE 64 per a mascaretes d’un sol ús o UNE 65 per a les reutilitzables–, mentre que 9 de les 10 mascaretes higièniques assajades presentaven incompliments en l’eficàcia de filtració bacteriana anunciada. 

L’ACC continua fent inspeccions d’aquests productes, especialment en el cas de les mascaretes higièniques, per garantir que els productes a disposició del consumidor final són segurs i proporcionen informació clara que no indueixi a error o engany sobre les seves característiques. A més, a partir d’ara, els controls inclouran també les noves obligacions previstes en l’Ordre CSM/115/2021, d’11 de febrer, del Ministeri de Consum. 

Nova regulació de les mascaretes higièniques 

L’Ordre CSM/115/2021 ha establert una definició de mascareta higiènica, de manera que s’acota quins productes es poden comercialitzar a partir d’ara sota aquesta denominació, i concreta els requisits tècnics i les obligacions d’etiquetatge que han de complir. 

Per tant, només es podran comercialitzar com a mascaretes higièniques aquelles que, mitjançant l’obtenció d’un informe emès per un laboratori acreditat, garanteixin que han estat dissenyades i fabricades amb materials segurs i demostrin l’eficàcia de filtració de partícules –inclosos els aerosols– i una respirabilitat adequada, entre d’altres aspectes. 

Algunes de les dades obligatòries de l’etiquetatge són la menció a la norma que compleixen (UNE 64 per a mascaretes d’un sol ús, UNE 65 per a les reutilitzables o la norma genèrica UNE CWA 17553); la identificació del responsable del producte a la Unió Europea; el lot de fabricació; les característiques essencials –per exemple, la composició, el temps d’ús recomanat o si es reutilitzable o no–; l’advertència que no es tracta d’un producte sanitari ni un Equip de Protecció Individual; les instruccions d’ús, manipulació i manteniment; dades testades sobre l’eficàcia de filtració del material i la respirabilitat; el nombre d’unitats que conté l’envàs o, en el cas de les mascaretes infantils, la referència a l’edat d’ús recomanada. 

Els responsables de les mascaretes higièniques que s’hagin posat a la venda abans de la publicació d’aquesta ordre, tenen un termini de 30 dies per adequar-se als nous requisits. Un cop superat el període de transició, les mascaretes que incompleixin ja no es podran comercialitzar sota la denominació de mascareta higiènica. 

Actuacions de vigilància del mercat de mascaretes tipus EPI de la Subdirecció General de Seguretat Industrial

Les actuacions inspectores de vigilància de mercat de les mascaretes higièniques recau sobre Inspecció de Consum, però en el cas de les mascaretes de tipus EPI la competència pel que fa als controls és compartida entre les autoritats de Consum i la Subdirecció General de Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement. De forma paral·lela a les actuacions de l’ACC, des de la Subdirecció General de Seguretat Industrial s’ha procedit a retirar de la comercialització 18 referències de mascaretes tipus EPI un cop s’ha detectat que o bé no disposaven del marcatge CE o de l’autorització per comercialitzar el producte, o bé no portaven instruccions d’ús, o no disposaven de documentació que acredités el compliments de les especificitats tècniques que s’exigeixen a aquest tipus de mascaretes.

A l’hora d’adquirir mascaretes tipus EPI, es recomana als usuaris que comprovin que els equips disposen del marcatge CE i que van acompanyades d’instruccions d’ús. També s’aconsella fixar-se bé en la qualificació de què disposen, i que indica el nivell de filtratge de partícules.

Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________