Drets Socials

xnej

Els Punts i les Oficines Joves de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil registren 324.578 consultes durant el 2020

query_builder   4 març 2021 12:38

event_note Nota de premsa

Els Punts i les Oficines Joves de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil registren 324.578 consultes durant el 2020

La pandèmia de la Covid-19 dispara les consultes de joves que volen participar en iniciatives solidàries i compromeses amb la comunitat
La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) de la Generalitat de Catalunya va atendre durant el passat any 2020 un total de 264.076 joves que van fer-hi fins a 324.578 de consultes sobre diferents temàtiques.

Són dades recollides per la Direcció General de Joventut als 226 Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i 44 Oficines Joves (OJ) que formen part de la Xarxa i que disposen de registre, i que aproximadament són la meitat del total.

Per demarcacions territorials, la distribució és la següent:

Demarcació

Serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil

Consultes *

Usuaris *

Barcelona

148 PIJ i 15 OJ

158.978         

123.062

Girona

26 PIJ i 8 OJ

51.951           

45.131

Lleida, Alt Pirineu i Aran

9 PIJ i 11 OJ

29.579

24.885

Tarragona

25 PIJ i 6 OJ

25.976           

22.378

Terres de l’Ebre

18 PIJ i 4 OJ

58.094           

48.620

TOTAL

226 PIJ i 44 OJ

324.578 

264.076


* Consultes i persones usuàries als PIJ i OJ que disposen de registre

La situació excepcional de pandèmia per la Covid-19 ha fet que, per primera vegada a la història de la XNEJ, les consultes sobre participació s’hagin gairebé situat com a qüestió més sol·licitada, just per darrera de la temàtica sobre l’oferta educativa i formativa.

Així, un total de 46.940 de les persones joves registrades van acudir el 2020 a la XNEJ per assessorar-se o informar-se per intervenir a la comunitat de manera desinteressada i altruista. La majoria d’aquestes persones usuàries tenien entre 16 i 20 anys (10.221), seguides per les de la franja de 21 a 25 anys (9.576), 26 a 29 anys (9.401), menors de 16 anys (7.311), entre 30 i 34 anys (5.799) i 35 o majors (4.632). I per gènere, les noies van ser les que més van interessar-se per la participació (56% noies i 44% nois).

Així mateix, d’entre les consultes registrades sobre participació, la subtemàtica més sol·licitada va ser en l’àmbit de la participació ciutadana (92%), mentre que la resta eren qüestions relacionades amb l’associacionisme o temes jurídics.

D’aquesta manera, les 46.940 consultes sobre participació van significar el 23,3% del total de consultes registrades a la XNEJ el 2020. Una posició just per sota les consultes sobre l’oferta educativa i formativa existent a Catalunya, que un any més van ser les més sol·licitades amb el 23,5% del total.

Aquesta xifra posa de manifest l’interès de les persones joves per fer front a la crisi generada per la pandèmia amb la seva acció compromesa i altruista a nivell comunitari, en la línia de les ‘Experiències de joventut activa en temps de confinament’. Es tracta d’una publicació de Joventut que recull dotze d’històries de joves implicades en iniciatives solidàries per donar suport a la gent gran de les residències, oferir serveis de cangur i encàrrecs a domicili, expressar les emocions i pensaments a través de l’art o oferint suport a les persones amb dependència.  

L’estadística de la XNEJ del 2020 situa les consultes sobre treball en la tercera posició (20,2%), seguides de les de salut (10,7%), activitats d’educació en el lleure (7’9%), habitatge (4,2%), cohesió social (3,9%), cultura (3,2%), mobilitat, solidaritat i relacions internacionals (1,5%), turisme (0,8%), tecnologies de la informació i la comunicació (0,6%) i medi ambient i consum (0,2%).

La XNEJ no només actua com una eina d’atenció, informació i assessorament a les persones joves, sinó també com un instrument al servei de les administracions i dels professionals del món local. En aquest sentit, la XNEJ constitueix una xarxa de xarxes territorials que, més enllà d’aglutinar recursos i serveis per a l’emancipació dels i les joves, també contribueix a l’impuls i al desplegament territorialitzat dels programes de joventut i reforça, d’aquesta manera, la capil·laritat de les polítiques públiques adreçades al jovent català.

La pandèmia també dispara l’atenció virtual

A més de la participació, l’altra gran novetat d’aquest 2020 ha estat el model d’atenció de les persones usuàries. Així, les vies telemàtiques com són el correu electrònic o les xarxes socials han augmentat fins el 38,6% de les consultes, un percentatge que l’any anterior era de poc més d’un 6%. Pel que fa a les atencions telefòniques han estat del 7% del total.

Per contra, les atencions presencials han registrat un 54’4% de les consultes, quan l’any anterior copaven fins el 90,6% de l’activitat total.

En relació amb el perfil d’usuari quant a gènere, un 53% de les usuàries de la XNEJ el 2020 van ser noies, el 44’5% van ser nois i el 2,5% van ser no binaris (recollits en aquest registre per primera vegada).

Pel que fa a les edats, els menors de 16 anys van ser el col·lectiu amb més consultes el 2020, amb el 28,3% de les consultes. El segueixen els inclosos en la franja de 16 a 20 anys (24,5%), seguits dels joves entre 21 i 25 anys (18%), entre 26 i 29 (9,1%), i 30 i 35 anys (6,1%). Finalment, un 14% de persones 35 anys o majors de més de 35 anys també van fer ús del servei per a qüestions relacionades amb la joventut.

D’acord amb el nivell d’estudis, els usuaris de la XNEJ van ser majoritàriament joves estudiants que cursaven ESO (24%). Un 10% cursaven estudis post-obligatoris i un 2,6% tenien estudis universitaris.

Respecte a la llengua utilitzada en la consulta, el 85% va utilitzar el català, el 14% el castellà, el 0,8% l’aranès, i el 0’2% altres llengües.