Salut

Salut publica el Model d'atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes

Salut publica el Model d'atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes

query_builder   5 març 2021 12:59

event_note Nota de premsa

Salut publica el Model d'atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes

El Departament de Salut acaba de publicar el Model d’atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes i la dels seus fills i filles, coincidint amb l’aprovació de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per orientar les actuacions en aquest àmbit fent més àmplia i garantista la protecció de les dones víctimes de violència masclista.

Aquest Model és fruit de l’experiència de la darrera dècada i ha sorgit de la necessitat d’actualitzar el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya, aprovat el 2009. La revisió es va iniciar el 2018 i la seva elaboració ha comptat amb un extens procés de participació: professionals assistencials d’arreu del territori i de diferents nivells assistencials, entitats de dones, persones expertes en violència masclista, referents d’altres departaments de la Generalitat i personal de les diferents unitats i institucions (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Servei Català de la Salut, Agència de Salut Pública de Catalunya...) del Departament de Salut, entre molts d’altres.

El Model se centra en l’impacte que la violència masclista té en la salut de les dones, sigui de manera puntual o reiterada; en qualsevol de les seves formes (física, psicològica, sexual o obstètrica); tant si es produeix en l’àmbit púbic (el laboral, el social o comunitari, el digital, l’institucional, entre d’altres) com en el privat (el de la parella o el familiar).

El Model té tres tipus d’objectius. En primer lloc, els estratègics, centrats en crear i gestar una cultura compartida d’abordatge de la violència masclista que garanteixi l’atenció a la salut; en segon lloc, els objectius tàctics, que tracten d’alinear les estructures, els recursos materials i humans i l’organització del SISCAT per fer efectiu aquest abordatge i, finalment, els objectius d’impacte, els de millorar la salut (benestar físic i psicològic) de les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista i la dels seus fills i filles mitjançant un abordatge biopsicosocial.

Un dels valors principals que s’hi destaca és el de l’ètica de la cura, en introduir el reconeixement de la interdependència i de la relació entre els i les professionals i les dones. En aquest sentit, el Model posa els professionals en el centre dels projectes i dels recursos per garantir-los seguretat, confortabilitat i capacitació que faciliti, a partir de la sospita i la detecció, l’acompanyament en la recuperació de la salut de la dona. I, a l’hora, situa les dones en el centre dels recursos, les estratègies i les definicions, per reconèixer la seva individualitat i diversitat i reforçar la seguretat i el vincle amb els professionals i amb el sistema de salut.

A més, el Model identifica els principals obstacles en l’atenció a la salut de les dones en situació de violència masclista, que s’assenten dins del sistemes de creences patriarcal. Algunes d’aquestes fal·làcies que cal revertir per a una millor detecció i acompanyament són la inexistència d’un perfil de les dones en situació de violència masclista, l’elusió de la violència masclista negant-ne la quotidianitat i la magnitud o normalitzant-la, o la responsabilització de la dona de la seva situació, entre d’altres.

L’accés universal al sistema sanitari atorga, alhora, responsabilitat i privilegi i col·loca el sistema sanitari en la primera línia de la intervenció en l’abordatge de la violència masclista a escala individual, per a cada dona, però també a escala comunitària i social. L’èxit i l’obligació del sistema sanitari és oferir els recursos necessaris per acompanyar les dones en el seu procés de recuperació.

Amb l’objectiu de promoure la seva implementació i vetllar perquè tots els agents del sistema de salut el portin efectivament a la pràctica, el Departament de Salut constituirà un grup de treball específic i estable. Aquest grup coordinarà tot el seguit d’actuacions que s’hi proposen per permetre assolir els objectius marcats. Actuacions com la incorporació de la formació acadèmica i la definició d’itineraris de reciclatge professional; l’assignació d’una partida pressupostària específica, la definició dels àmbits competencials dels agents que integren el sistema de salut i el disseny d’un pla per ser implementat, així com també la creació d’unes línies específiques de suport a la recerca en salut vinculades a les violències masclistes o el disseny d’una campanya de comunicació amb l’objectiu de donar-lo a conèixer dins del sistema de salut i a la població en general.

El Model, doncs, delimita la responsabilitat i el compromís del Departament de Salut en l’erradicació de la violència masclista, contribuint-hi, des del seu àmbit de competències, amb l’acompanyament a les dones en el procés de recuperació de la seva salut.

Més informació:
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/serveis_sanitaris/model-atencio-salut-dones-violencia-masclista/?as