Direcció General de Comunicació

aigua

El Govern destina 18,4 milions a atendre la convocatòria 2021 d'ajuts per a la transformació i la millora de regadius

query_builder   9 març 2021 13:46

event_note Nota de premsa

El Govern destina 18,4 milions a atendre la convocatòria 2021 d'ajuts per a la transformació i la millora de regadius

El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per a atendre la convocatòria 2021 d'ajuts per a la transformació i la millora de regadius, corresponent al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR 2014-2022), per un import total de 18.421.052,63 d'euros.

 

El DARP té previst publicar una nova Ordre d’ajuts per a la modernització i millora de regadius per tal de concedir una línia d’ajuts a les Comunitats de Regants per a la realització d’aquestes obres. Aquesta línia està dintre de les operacions previstes en el PDR que s’ha allargat fins l’any 2022, i compta amb el finançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a millora i modernització dels regadius, en alguna d’aquestes modalitats: 

 

  • La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent.
  • Obres de millora i modernització, i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua.

 

Els ajuts es destinaran, principalment, a la realització de les obres següents:

 

  • Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.
  • Sistemes d’automatització i control del consum.
  • Instal·lacions de captació i elevació d’aigües.
  • Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.
  • Implantació o millora de tecnologies d’informació i comunicacions (TIC) per a la millora de la gestió de l’aigua i l’energia en la infraestructura.
  • Implantació o millora d’instal·lacions de generació d’energies renovables en la pròpia zona de reg amb la finalitat de la millora del funcionament de la infraestructura.
  • Embassaments i basses de regulació.

 

Es proposa la distribució del pressupost en tres anualitats, atès que el major volum de sol·licituds inclouen obres que s’han de realitzar fora de la campanya de reg, és a dir, entre els mesos d’octubre i abril. En general, mentre s’executen les obres de modernització, no es pot dur a terme les tasques de reg de les parcel·les, per tant, aquestes obres s’haurien d’executar normalment en vàries anualitats.

 

És per aquest motiu que es proposa que aquesta nova convocatòria correspongui a les obres a realitzar durant les anualitats 2022, 2023, i 2024.

 

 

DPT

DARP (57%)

FEADER (43%)

Anualitat 2022

       4.385.964,91

  2.500.000,00  

    1.885.964,91  

Anualitat 2023

       7.017.543,86  

       4.000.000,00  

    3.017.543,86  

Anualitat 2024

       7.017.543,86  

       4.000.000,00  

3.017.543,86  

TOTAL

     18.421.052,63

     10.500.000,00  

    7.921.052,63  

 

 

La despesa pública total (DPT) per a aquesta línia d’ajut es de 18.421.052,63 euros, amb un cofinançament del 57% per part del DARP i del 43% restant per part del FEADER.

 

L’objectiu és seguir donant resposta als ajuts per a les millores de regadius comunitaris que sol·liciten les diferents entitats dins del territori català, promoure l’eficiència dels recursos, fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic, i aconseguir un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura tal com estableix en el Reglament (UE) núm. 1305/2013.