Direcció General de Comunicació

esports

El Govern autoritza la subscripció d'un conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona per cedir l'ús temporal del Palau d'Esports Catalunya al consistori

query_builder   9 març 2021 13:44

event_note Nota de premsa

El Govern autoritza la subscripció d'un conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona per cedir l'ús temporal del Palau d'Esports Catalunya al consistori

  • L’acord també estableix les operacions patrimonials necessàries entre les dues parts per tal que el consistori tarragoní pugui acabar utilitzant amb caràcter permanent aquest equipament

 

  • El Consell Català de l’Esport va finançar la construcció del Palau d’Esports Catalunya, un dels principals equipaments dels Jocs Mediterranis del 2018

 

El Govern ha autoritzat la subscripció d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona per regular, d’una banda, la utilització temporal i gratuïta de les instal·lacions del Palau d’Esports Catalunya per part del consistori tarragoní, i, de l’altra, la regularització juridicopatrimonial del solar i de les obres que conformen aquest equipament esportiu.

 

En virtut de l’acord, el Consell Català de l’Esport (CCE), adscrit al Departament de la Presidència, autoritza la utilització temporal i gratuïta de les instal·lacions del Palau d’Esports Catalunya per part de l’Ajuntament de Tarragona, sense que suposi cap despesa per al CCE.

 

La utilització per part de l’Ajuntament de Tarragona de les instal·lacions del Palau d’Esports Catalunya tindrà una durada màxima de dotze mesos a comptar des de la signatura d’aquest conveni, si bé aquest quedarà resolt i sense efectes en el moment que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona portin a terme la mutació demanial que es preveu en el mateix conveni. L’objectiu final de totes les parts és que el consistori pugui utilitzar l’espai esportiu amb caràcter permanent.

 

En aquest sentit, el consistori es compromet a adoptar l’acord de mutació demanial del sòl on està construït el Palau d’Esports a favor de la Generalitat de Catalunya en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni. A més, la corporació tarragonina posarà els recursos necessaris per cobrir totes les necessitats de l’organització de les activitats que es diguin a terme a l’equipament. Això inclou els servei de neteja, el servei de seguretat i el manteniment integral de la instal·lació, així com altres que pugin sorgir per a l’adequat funcionament i conservació de l’equipament.

 

El conveni també estableix que, una vegada produïda la mutació demanial del sòl per part de l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de Catalunya procedirà en un termini màxim de sis mesos a declarar i inscriure l’obra nova en el registre de la propietat corresponent, i posteriorment, mitjançant una altra mutació demanial, afectarà el sòl i el vol de la finca on es troba construït el Palau d’Esports Catalunya a favor de l’Ajuntament.

 

Finalment, l’Ajuntament, mentre gaudeixi de l’ús de l’edifici, es responsabilitza de l’activitat en matèria de prevenció de riscos laborals que tingui lloc a la instal·lació, la qual afectarà el seu personal i el personal de les empreses que es contractin. Per tal de fer-ho possible, el CCE facilitarà la part de l’avaluació de riscos que inclou els recursos generals de l’edifici, així com les consignes generals en cas d’emergència.

 

El Consell Català de l’Esport va finançar, en el marc d’un protocol d’intencions signat el 2014 entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona per a la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis del 2018 a Tarragona, la construcció del Palau d’Esports Catalunya, instal·lació esportiva realitzada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) en uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Tarragona, ja que no es va dur a terme cap cessió efectiva del domini del solar a favor de la Generalitat ni del CCE, ni cap altra operació jurídica de disposició sobre els terrenys.

 

La subscripció del conveni facilitarà també que l’Ajuntament de Tarragona pugui destinar el Palau d’Esports Catalunya a la pràctica i promoció de l’esport de pista coberta.