Drets Socials

cospe

Treball, Afers Socials i Famílies avança la convocatòria anual de la COSPE que destina 54M€ al finançament projectes i activitats de les entitats socials

El Departament publica abans la convocatòria ordinària de subvencions 2021-2022 i n'agilitza la justificació per a facilitar l'acció social que du a terme el tercer sector

query_builder   25 març 2021 14:00

event_note Nota de premsa

Treball, Afers Socials i Famílies avança la convocatòria anual de la COSPE que destina 54M€ al finançament projectes i activitats de les entitats socials

El Departament publica abans la convocatòria ordinària de subvencions 2021-2022 i n'agilitza la justificació per a facilitar l'acció social que du a terme el tercer sector

Una altra novetat d’enguany és l’edició d’unes guies de projectes per ajudar a millorar la presentació dels projectes i per tal que estiguin alineats al màxim amb els objectius que es volen assolir en cadascuna de les línies de la COSPE

Les actuacions que poden acollir-se al finançament són les d’atenció a gent gran, infants i adolescents, joves, famílies, persones amb dependència o al col·lectiu LGBTI, entre d’altres

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert avui la convocatòria ordinària de subvencions 2021-2022 per a projectes i activitats que porten a terme les entitats en l’àmbit de les polítiques socials (COSPE). La dotació per a les diverses línies que inclou la convocatòria és de 54 M€, amb 35,5 M€ per a projectes a executar el 2021 i 18,5 M€ per a projectes a executar en 2022.

Es poden beneficiar d’aquesta convocatòria entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes en àmbits com l’atenció a la infància i l’adolescència, associacionisme, atenció a la immigració, lluita contra la violència masclista, igualtat de drets, educació en el lleure, atenció a famílies en situació de vulnerabilitat, sensellarisme o gent gran, entre d’altres.

El Govern ha avançat 5 mesos respecte de l’any passat la publicació de la convocatòria a petició de les entitats socials. Aquest nou calendari permetrà que els terminis per resoldre-la també s’avancin i alhora millorar l’execució de les activitats i els projectes finançats.

Les entitats podran sol·licitar la subvenció en un formulari únic que englobarà tots els projectes, des del 26 de març fins al 26 d’abril. A més, enguany disposaran de Guies de projectes per ajudar a millorar-ne la presentació i per tal que els projectes presentat estiguin alineats amb els objectius que es volen assolir en cadascuna de les línies.

La convocatòria ordinària de subvencions inclou 19 línies de tots els àmbits socials d’actuació del Departament en una convocatòria unificada pels programes següents:

 • Suport de serveis socials (14,9M €)
 • Suport a l'educació en el lleure (8,7 M €)
 • Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano (6,8M€)
 • Intervenció socioeducativa adreçada a infants i adolescents en situació de risc (4M €)
 • Acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme (3,5M €)
 • Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat (3,5M €)
 • Suport a l'associacionisme juvenil (2,9M €)
 • Programes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'apoderament de persones que es troben en situació de pobresa (1,9 M €)
 • Manteniment de serveis i establiments de serveis socials (1,5M €)
 • Prevenció, suport i lluita contra la violència masclista (1,3M €)
 • Suport a les famílies (1,1M €)
 • Atenció a persones sense llar (990.000 €)
 • Suport a joves tutelats i extutelats (766.000 €)
 • Atenció social i educativa a infants i adolescents en situació de risc social (687.000 €)
 • Actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat (310.000 €)
 • Foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a la feina i de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral (280.000 €)
 • Programes per garantir els drets a persones LGBTI i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (180.000 €)
 • Igualtat de gènere i lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d'educació en el lleure (165.000 €)
 • Prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives (158.000 €)

Una altra de les novetats de la convocatòria d’enguany és la simplificació de la justificació, que facilitarà la tasca de les entitats, agilitzarà el procés i permetrà un seguiment més acurat dels projectes. En aquest sentit, la convocatòria preveu que les subvencions inferiors als 40.000 euros es puguin justificar amb plans de verificació, que inclouran el seguiment de l’activitat o del servei subvencionat. Les que siguin d’un import superior s’hauran de justificar amb un informe d’auditoria la despesa del qual serà subvencionable.

Podeu consultar el text de la convocatòria aquí.