Institut Català de les Dones

Imatge de la portada del dossier estadístic 'Dones en les TIC 2021'

Dia Internacional de les nenes en les TIC

Un dossier estadístic de l'Institut Català de les Dones mostra un increment de dones en el sector TIC coincidint amb la pandèmia

query_builder   22 abril 2021 13:53

event_note Nota de premsa

Dia Internacional de les nenes en les TIC

Un dossier estadístic de l'Institut Català de les Dones mostra un increment de dones en el sector TIC coincidint amb la pandèmia

L’Institut Català de les Dones, òrgan del Departament de la Presidència, ha fet públiques avui les darreres dades de dones en el sector TIC. Una de les principals conclusions és que durant el 2020 s’ha produït un increment significatiu de l’ocupació en els sectors de la informació i comunicació en un 24%, però destaca sobretot l’increment d’un 32% de l’ocupació femenina respecte l’any anterior. Aquest increment tan significatiu es produeix coincidint amb el confinament per motiu de la COVID-19. Una altra dada  destacada que mostren les dades més recents és que els homes usen i coneixen més les TIC que les dones en general, excepte en l’ús de serveis TIC relacionats amb la salut i la formació.

 

 

Increment de l'ocupació en informació i comunicació per gènere. 2019-2020

L’informe estadístic presentat avui, Dones en les TIC, realitzat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere, recull les darreres dades oficials disponibles sobre tipus d’ocupació en les TIC, formació superior i secundària en TIC, ús de les TIC i disposició de l’acreditació de competències digitals.

Inicialment la bretxa digital de gènere només feia referència a la diferència d’accés de dones i homes a les tecnologies de la informació i la comunicació. Amb posterioritat però, s’ha vist que aquest biaix de gènere és també present en l’ús, l’apropiació i les possibilitats de participar en el disseny i el desenvolupaments tecnològics de les TIC.

De l’anàlisi de les darreres dades existents en aquests camps s’extreuen les següents conclusions:

-Sobre l’ús dels serveis web relacionats amb temes de salut en els darrers 3 mesos, cal destacar que les dones han buscat informació sobre temes de salut en un 81% mentre que els homes ho han fet en un 68,1%. Per altra banda, les dones també han fet més ús per concertar una cita amb un professional de la medicina a través d’una pàgina web o d’una app de mòbil (41,6%) que els homes (36,2%).

-Les dones han fet servir el material d’aprenentatge en línia que no hagi estat d’un curs complet en un 45,50% mentre que els homes ho han fet en un 37,60%, 8,9% punts percentuals menys. Les dones també s’han comunicat més amb el professorat o alumnat utilitzant portals o llocs webs educatius que els homes, la diferència entre ambdós gèneres és de 6,9%. Per últim, les dones (35,40%) també han fet algun curs en línia més que els homes (30,50%)

-Si s’observen les dades corresponents a les matrícules a FP del curs 2019-2020 a Catalunya, les noies escullen en un 2,6% dels casos formació en informàtica i comunicacions, matèria que se situa en setena posició en la tria dels seus estudis, encapçalada per sanitat (32,1%), serveis socioculturals i a la comunitat (23%), administració i gestió (16,1%), comerç i màrqueting (6,8%), imatge personal (5,4%) i hoteleria i turisme (3,6%).

-Respecte a la població matriculada a FP, i concretament en els estudis d’informàtica i comunicacions, la distribució per gènere és clarament a favor dels homes que ho han escollit en un 90,9% dels casos, mentre que les dones representen el 9,1%.

Dones matriculades en FP per matèria a Catalunya. 2019-2020

Pel que fa a la formació en les tecnologies de la informació i la comunicació a nivell universitari, durant el curs acadèmic 2018-2019, només el 7,4% dels títols universitaris obtinguts per dones, van ser en enginyeria i arquitectura, front al 28% dels títols obtinguts per homes.

Títols universitaris en ingenyeria i arquitectura per  curs acadèmic i gènere. Catalunya 2011-2019

-Les dones representen el 32,8% del total de persones ocupades en l’activitat de la informació i de les comunicacions (que inclou les activitats d'edició, inclosa l'edició de programes informàtics, les activitats cinematogràfiques i d'enregistrament de so, les activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió, les activitats de telecomunicacions, les activitats de serveis de tecnologies de la informació i altres activitats de serveis d'informació), enfront el 67,2% dels homes.

Població ocupada per branca d'activitat

Les barreres culturals relacionades amb tradicions i estereotips fa que es pressuposi que el sector de les TIC és més adequat per als homes. Les barreres personals relacionades amb factors socials i psicològics empenyen les dones fora del sector, ja que no s’hi senten representades perquè la majoria de models de referència en el món de les TIC són homes. També existeixen barreres externes conseqüència de les característiques pròpies del sector de les TIC que augmenten la bretxa de gènere, a causa d’un entorn discriminatori per a les dones liderat per homes, que genera conflictes i incompatibilitats amb la conciliació de la vida laboral i familiar.

La Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes obliga els poders públics a generar un marc favorable per a què les dones puguin aportar tot el seu potencial i participin en condicions d’igualtat efectiva. Promoure l'apoderament de les dones a través de les TIC dóna compliment a les directrius que determinen els ODS de l’Agenda 2030 de l’ONU.

El Dia Internacional de les Nenes en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va ser decidit el  2010 per la Unió Internacional de Telecomunicacions l'organisme de Nacions Unides especialitzat en telecomunicacions i té com a objectiu encoratjar les vocacions tecnològiques en les nenes i joves, així com reduir la bretxa digital de gènere. També encoratja i motiva les nenes perquè participin en carreres tecnològiques, tant en la formació reglada, com de manera professional, en l'àmbit de l'oci o un altre tipus d'activitats.