Territori

Sant Feliu de Guíxols podrà optar entre un supermercat o habitatges a la Rambla de Joan Bordàs

query_builder   26 abril 2021 18:19

event_note Nota de premsa

Sant Feliu de Guíxols podrà optar entre un supermercat o habitatges a la Rambla de Joan Bordàs

  • La Comissió d’urbanisme de Girona ha aprovat una modificació del planejament vigent que proposa dues alternatives d’ordenació pel mateix solar

 

  • L’objectiu és que, si no prospera la implantació d’una superfície comercial, l’Ajuntament ja disposi d’una ordenació alternativa aprovada per construir-hi habitatges i que la transformació del solar no s’encalli, amb els problemes de salubritat que això comportaria
feliu guíxols

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha aprovat definitivament avui una modificació del planejament municipal de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) que permetrà desencallar la transformació d’un solar a tocar de la Rambla de Joan Bordàs. Així, s’han aprovat dues possibles alternatives d’ordenació: o bé la implantació d’una superfície comercial o la construcció d’habitatges. El fet de comptar amb dues alternatives de planejament aprovades permet que, si no prospera la transformació en un supermercat, l’Ajuntament pugui atorgar ràpidament la llicència per construir habitatges i evitar així que el solar romangui més temps en desús, amb els problemes de salubritat que comporta.

El solar, de 5.354,27 m², se situa al nord-oest del nucli urbà, delimitat pels carrers Hernán Cortés, Mas de Balmanya, la Rambla de Joan Bordàs i la carretera C-250. Actualment només hi ha un edifici, parcialment construït i abandonat des de fa anys, amb els problemes de salubritat, queixes veïnals i mala imatge que comporta.

 

Tot i que el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del 2006 preveia un ús residencial per aquest solar, el 2019 una empresa d’establiments comercials va proposar ubicar-hi un supermercat. La modificació del POUM aprovada avui fa ús de la possibilitat que dona la Llei d’urbanisme d’establir alternatives d’ordenació per a un mateix solar. Així, es contempla tant el manteniment del caràcter residencial previst inicialment com la implantació d’una superfície comercial. Ambdós usos són excloents entre sí, atès que tant els habitatges com el supermercat ocuparien la gran part de la superfície edificable del solar. També es determinen les característiques i l’ordenació que hauria de tenir el solar amb qualsevol dels dos usos possibles, per assegurar l’adequada integració en l’entorn urbà.

 

Així, l’alternativa residencial recull el que es preveia fins ara al POUM i només ajusta les noves construccions als edificis veïns existents, que estan reculats respecte el vial. Confrontant amb la carretera C-250 es preveuen edificis de planta baixa i dos plantes d’alçada, mentre que al carrer Hernán Cortés tindrien planta baixa i una sola planta d’alçada. Es podrien construir un màxim de 50 habitatges.

 

Pel que fa a l’alternativa comercial, l’ordenació preveu una superfície mitjana/gran formant una edificació compacta de planta baixa i un pis d’alçada que ocuparia tota la zona edificable de l’illa, amb 6.100 metres quadrats de sostre.

 

Amb qualsevol de les alternatives, es manté l’obligació d’urbanitzar el carrer Hernán Cortés, en el tram comprès entre la Rambla Joan Bordàs i el carrer Mas Balmanya; el mateix carrer Mas Balmanya, i la connexió d’aquests dos amb el carrer Francesc Campà i Viarnés, vial paral·lel a la Ronda de Ponent.

 

Un cop aprovada aquesta modificació del POUM, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrà atorgar llicència tant per l’ús comercial com pel residencial. Així, si la proposta d’ubicar-hi una superfície comercial no tirés endavant, es podria impulsar ràpidament l’alternativa residencial, evitant que la urbanització de solar quedés aturada de nou.
1  

Imatges

Ortofotomapa

Ortofotomapa 167

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 332