IDESCAT

Imatge decorativa

Comptabilitat trimestral. 1r trimestre del 2021

L'economia catalana registra una variació interanual de -4,0% al primer trimestre

La variació intertrimestral del PIB és del -0,1%

query_builder   11 juny 2021 10:00

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 1r trimestre del 2021

L'economia catalana registra una variació interanual de -4,0% al primer trimestre

La variació intertrimestral del PIB és del -0,1%

Gràfic. Evolució del PIB. Demanda

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del -4,0% el primer trimestre del 2021 segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), xifra que mostra una recuperació respecte del trimestre anterior (-9,0%). La reducció del PIB al primer trimestre s’explica principalment per l’evolució negativa de la demanda interna (-2,9%), especialment pel consum de les llars (-4,0%) i la formació bruta de capital (-6,3%). Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger han minorat un -5,4% interanual i les importacions totals s’han reduït fins al -4,2%.

L’evolució de l’economia catalana el primer trimestre de l’any situa el creixement del PIB català en termes interanuals tres dècimes per sobre de l’economia espanyola (-4,3% avanç) i dos punts i tres dècimes inferior a la de la UE-27 (-1,7%). La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és del -0,1%, una millora de cinc dècimes  respecte del quart trimestre de l’any anterior (-0,6%). La taxa trimestral se situa per sobre de la taxa espanyola (-0,5% avanç) i de la UE-27 (-0,4%).

Des de l’òptica de la demanda, la reducció del PIB s’explica principalment per l’evolució negativa de la demanda interna (-2,9%), però amb una millora de la majoria dels seus components respecte dels trimestres anteriors. L’evolució del consum de les llars és d’un -4,0%, que mostra una significativa recuperació respecte del trimestre anterior, en què va registrar una variació del -10,0%. La formació bruta de capital presenta una taxa interanual del -6,3%, més de quatre punts superior a la del trimestre anterior (-10,4%), degut bàsicament al fet que la inversió en béns d’equipament recupera valors positius (3,2%), després de sis trimestres consecutius amb taxes de variació negatives. En canvi, la inversió en construcció modera la seva evolució i cau un -15,3%, sis dècimes menys que el trimestre anterior (‑15,9%). Finalment, el consum de les administracions públiques s’ha incrementat un 4,0%, dos punts menys que el trimestre anterior.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger presenten una variació interanual negativa (-5,4%). Aquesta evolució representa una millora significativa, de més de sis punts, respecte a la que es va registrar el trimestre anterior (-11,8%). Així mateix, les exportacions de béns i serveis han crescut un 3,5%, gràcies sobretot a l’increment de les vendes a l’exterior de branques com l’automoció, la metal·lúrgia, la maquinària i la química, entre d’altres. El manteniment de les restriccions a la mobilitat internacional ha provocat que el consum dels estrangers en el territori s’hagi reduït en un -97,3%  respecte del mateix període del 2020. Pel que fa a les importacions, la taxa interanual mostra una caiguda d’un -4,2%, fet que s’explica tant per la reducció de les importacions de béns i serveis (‑0,3%) com per l’evolució negativa del consum dels residents a l’estranger (-75,6%).  

L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta destaca la recuperació de la indústria (2,0%), amb una millora de més de sis punts respecte al quart trimestre del 2020 (-4,8%). El sector industrial registra una recuperació generalitzada respecte dels trimestres anteriors, en què destaquen branques com la metal·lúrgia, la química i la maquinària, entre d’altres.

El sector serveis, amb una taxa de variació interanual del -5,2%, redueix gairebé a la meitat el valor negatiu del quart trimestre del 2020 (-10,1%). En aquest sentit, convé assenyalar que el comerç, transport i hostaleria (-10,6%), que inclou algunes de les activitats més directament afectades pels efectes de la pandèmia, ha reduït la seva caiguda en més de la meitat respecte del trimestre anterior (-22,6%). En aquest grup d’activitats encara hi ha una forta reducció del volum de negoci de les branques d’hostaleria i el transport aeri, però altres serveis com el comerç mostren senyals d’una notable recuperació i assoleix les primeres taxes positives des de l’inici de la pandèmia. Per la seva banda, les activitats immobiliàries, professionals i d’altres presenten una taxa interanual del -5,7%, però s’observen recuperacions en algunes branques com els serveis jurídics, serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres activitats professionals. Finalment, l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials manté un creixement positiu del 3,3%.

Per últim, convé indicar que la construcció, amb una taxa interanual del -11,5%, millora els resultats  respecte del trimestre anterior (-16,3%), així com el sector agrari, que presenta una variació interanual positiva del 0,8%.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 212