Incasòl

Render del sector

L'INCASÒL impulsa a Palau-solità i Plegamans un sector industrial modèlic

query_builder   6 juliol 2021 14:18

event_note Nota de premsa

L'INCASÒL impulsa a Palau-solità i Plegamans un sector industrial modèlic

  • SUD10 Sector Llevant s’ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat ambiental i paisatgística complint amb els ODS de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana de Catalunya
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat definitivament, el Pla parcial SUD10 Sector Llevant redactat per l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, donant així impuls al seu desenvolupament. Aquest sector s’ha dissenyat aplicant els objectius de desenvolupament sostenible, ODS, aprovats per les Nacions Unides i que impulsa l’Agenda Urbana de Catalunya, i vol ser un model de com han d’urbanitzar-se els sectors econòmics del S.XXI. En aquest sentit, l’INCASÒL està tramitant l’obtenció del certificat Breeam que garantirà la qualitat ambiental del projecte.

Es preveu que durant el tercer trimestre d’aquest any, l’Ajuntament aprovi definitivament els projectes d’urbanització i reparcel·lació. Paral·lelament, l’INCASÒL traurà a licitació de les obres d’urbanització que es podrien iniciar durant el primer trimestre de 2022. El desenvolupament d’aquest sector suposarà una inversió de 13,1M€ i generar 146.500 m2 de sòl per a la instal·lació de fins a 6 empreses.

Urbanisme sostenible

Sector SUD10 Sector Llevant ocupa una superfície aproximada de 25 hectàrees situades al sud-est de Palau-solità i Plegamans. Té una forma triangular,  resultat de les vies de comunicació que el delimiten, i limita amb el parc natural de Gallecs. El seu disseny posa especial èmfasi en els temes ambientals i paisatgístics, de mobilitat i eficiència energètica del conjunt.

Un equip multidisciplinar integrat per arquitectes, paisatgistes, especialistes mediambientals i de mobilitat, enginyers de camins, economistes  i advocats ha participat en la redacció del pla, conjuntament amb els tècnics municipals,  treballant en els diferents àmbits d’estudi proposats (territori, paisatge, estratègia energètica, gestió de la biodiversitat, mobilitat sostenible, materials i recursos, cicle de l’aigua i governança), per tal de definir les millors solucions aplicables al sector.

El resultat és un planejament urbanístic d’un sector d’activitats econòmiques flexible, intel·ligent, sostenible i eficient, on es puguin reubicar empreses existents i d’altres de noves de diferents tipus que busquen espais de alta qualitat ambiental.

Incorporar els ODS

Tenint en compte que limita amb l’espai protegit del PEIN de Gallecs, el paisatge ha estat clau a l’hora de dissenyar-lo. Així es preserven els punts de sensibilitat ambiental i cultural (masies, Via Augusta,, arbres monumentals, ...) i les visuals des del PEIN i l’eix d’entrada del sector. En els espais verds i recorreguts la vegetació serà autòctona, rememorant els marges agrícoles o en sinèrgia amb la fauna per contribuir a l’augment de la biodiversitat de l’àrea.

El sector tindrà una xarxa d’itineraris per vianants i bicicletes que connectarà els nous pols generadors de mobilitat, com els equipaments, les parades d’autobús, zona comercial i econòmica dels conjunts de sectors d’activitat laboral, amb els municipis veïns, a través dels camins ja existents, i, molt important, amb el centre urbà de Palau-solità i Plegamans, amb la urbanització d’una vorera i un carril bici al llarg de l’Avinguda Catalunya. Hi hauran punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Per al foment de l’estalvi energètic i per prevenir la contaminació lumínica, el pla parcial estableix una normativa estricte: l’energia elèctrica ha de tenir un origen 100% renovable, es fomentarà l’adhesió dels edificis a les xarxes de distribució de fred/calor per la climatització i aigua calenta, i es preveu construir un circuit de connexió de totes las parcel·les del sector, per a fer efectiva l’autoproducció d’energia elèctrica i el seu consum compartit.

Es promou la gestió eficient de l’aigua amb petites àrees de laminació i filtració repartides pels espais verds; cunetes filtrants a les carreteres, i l’ús de l’aigua de la pluja per regar i per la neteja, així com la regeneració i reutilització de agües en els edificis.

Finalment dir que es proposa crear la figura de la comunitat de gestió, un ens organitzatiu que agruparà als empresaris instal·lats en el sector i els propietaris de sòl. Aquesta comunitat haurà de gestionar l’energia, els residus, potenciar els serveis urbans i l’establiment de serveis comuns per a las empreses.

1  

Imatges

Render del sector

Render del sector 6280

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 168