Direcció General de Comunicació

Loteria

El Govern dona llum verda al Decret llei d'ordenament del joc de loteria de la Generalitat de Catalunya per adequar-lo a la nova forma jurídica i organitzativa

query_builder   13 juliol 2021 13:56

event_note Nota de premsa

El Govern dona llum verda al Decret llei d'ordenament del joc de loteria de la Generalitat de Catalunya per adequar-lo a la nova forma jurídica i organitzativa

  • Simplifica la gestió interna després de la recent transformació de l’EAJA en la societat 100% pública Loteries de Catalunya, SAU
  • Adapta i modernitza la normativa de les loteries de la Generalitat de Catalunya, els beneficis de les quals es continuaran destinant a projectes socials
  • Racionalitza la relació amb els 2.200 punts de venda i agilitza el règim de comercialització dels jocs de loteria
El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents d’ordenament del joc de loteria de la Generalitat de Catalunya. El Projecte de Decret llei adopta les mesures necessàries i efectua les modificacions normatives imprescindibles per tal de fer efectiu l’inici de l’activitat de Loteries de Catalunya, SAU, amb plenes garanties.

L’aprovació d’aquest Decret llei és un darrer pas de la transformació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya (EAJA) en una societat anònima de naturalesa unipersonal, amb capital 100% públic. En aquest sentit, l’Executiu ha cregut urgent i necessari adoptar un seguit de mesures extraordinàries amb la finalitat d’adequar l’activitat del joc de loteria a la nova forma jurídica i organitzativa de Loteries de Catalunya SAU.

En primer lloc, les mesures incloses al Decret llei modernitzen i racionalitzen la gestió de la seva xarxa comercial de Loteries de Catalunya. Fins al moment, l’EAJA concedia una autorització administrativa als 2.200 punts de venda existents. A partir d’ara, Loteries de Catalunya SAU subscriurà contractes mercantils amb els nous punts de venda. Les persones titulars d’autoritzacions vigents no es veuran afectades i seguiran amb aquesta vinculació fins a la seva finalització, tret que optin pels nous contractes com a instrument de vinculació, ja que les condicions econòmiques seran les mateixes.

En segon lloc, el Decret llei equipara les loteries catalanes amb les loteries d’àmbit estatal, que són competidores en el mercat de les loteries, pel que fa a la comercialització de nous jocs de loteria o la modificació dels jocs en funcionament.

Més de 285 milions destinats a finalitats socials

L’EAJA ha destinat a finalitats socials més de 285 milions d’euros entre el 1986, l’any de la seva creació, i el 2020. Ara, amb la societat hereva, Loteries de Catalunya SAU, es mantindrà aquest compromís.

I precisament en aquest sentit, i en tercer lloc, la normativa aprovada avui adopta mesures per tal de garantir el màxim retorn social dels beneficis que s’obtenen per la comercialització del joc de loteria reservat a la Generalitat, atès que estan destinats íntegrament al finançament de programes, inversions i actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió social. A aquest efecte, cal ressaltar l’adopció de mesures de transparència relatives a la gestió dels ingressos públics de titularitat de la Generalitat que s’obtenen de la comercialització de la loteria, entorn al procés de decisió de la destinació dels beneficis, mitjançant la creació del Fons de loteries per a la prosperitat i la cohesió social, o a la impossibilitat d’entrada de capital social en Loteries de Catalunya, SAU.

`