Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PE

El Departament d'Acció Climàtica convoca les subvencions del Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries 2021 per 2M€

query_builder   19 juliol 2021 12:44

event_note Nota de premsa

El Departament d'Acció Climàtica convoca les subvencions del Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries 2021 per 2M€

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts del Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

A partir de demà ja es podrà presentar les sol·licituds d’acord amb les normes del Reial decret 149/2021, de 9 de març, que regula l’esmentat Programa d'ajudes, publicat al BOE del 10 de març de 2021.

La coordinació i seguiment d'aquesta convocatòria d'ajudes serà realitzada per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE), i la gestió dels ajuts la durà a terme el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  

El pressupost del Programa prové íntegrament del Fons estatal d’Eficiència Energètica adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i està dotat amb una quantia inicial de 30 milions d’euros, dels quals a Catalunya li correspon un import de 2M€.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajut és reduir el consum final d’energia, incentivar i promoure la realització d'actuacions en explotacions agropecuàries que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, i que contribueixin a assolir els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifica les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroga les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.

Els ajuts es destinaran a les actuacions subvencionables establertes en l’article 13 del Reial decret 149/2021, de 9 de març:

  • Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. Execució d’actuacions de reforma de les instal·lacions de regadiu a explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que redueixin el consum d’energia final i les emissions de CO2.
  • Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries. Realització d’actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d’energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que redueixin el consum d’energia final i les emissions CO2.

Els beneficiaris/àries que poden acollir-se a aquestes ajudes són:

  1. Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública titulars d'una explotació agropecuària.
  2. Comunitats de Regants i altres organitzacions la finalitat de les quals consisteixi en la gestió comuna d'aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d'altres combustibles i fonts d'energia per a fi agropecuària.
  3. Titulars d'explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament de les quals sigui necessari actualment el consum d'energia elèctrica.
  4. Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l’autoritat competent, sempre que les inversions es dirigeixin exclusivament a l’àmbit d’aquestes organitzacions o associacions de productors agrícoles.

El procediment de concessió dels ajuts serà mitjançant la concessió directa d’acord amb el Decret estatal que les regula. La tramitació de l’ajut s’ha de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant el web de Tràmits de la Generalitat (web.gencat.cat/ca/tràmits).

El Departament considera oportuna la convocatòria d’aquestes ajudes, regulades al Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries, per a contribuir al suport d’inversions que contribueixen al creixement, la competitivitat, i l’eficiència del sector agrari català, en la mesura que el RD 149/2021 atribueix les diferents competències.