Acció Exterior i Govern Obert

Informe juliol21 estratègia anticorrupció del Govern de Catalunya

Estratègia anticorrupció

El 85% d'actuacions de l'Estratègia de lluita contra la corrupció que impulsa el Govern estan completades o en curs

El full de ruta en la lluita contra la corrupció avança gràcies a la implicació de l'Administració, la societat civil i la ciutadania

query_builder   9 agost 2021 11:04

event_note Nota de premsa

Estratègia anticorrupció

El 85% d'actuacions de l'Estratègia de lluita contra la corrupció que impulsa el Govern estan completades o en curs

El full de ruta en la lluita contra la corrupció avança gràcies a la implicació de l'Administració, la societat civil i la ciutadania

El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert ha publicat l’informe que avalua la implementació de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública en el primer semestre de 2021.

informe juliol21 estratègia anticorrupció del Govern de Catalunya

En el primer any i mig de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, el Govern de la Generalitat ha implementat el 44,94% de les subactuacions previstes i n’ha iniciat un 40% més, tot i les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19. Així ho recull l’informe que avalua la implementació de l’Estratègia el primer semestre de 2021. L’Estratègia avança a bon ritme gràcies a la implicació de tots els actors clau que contribueixen a garantir la implementació de les actuacions previstes i la seva avaluació.

L’Estratègia, aprovada 15 de gener de 2020, estableix 25 actuacions i 89 subactuacions a desenvolupar en dos anys amb l’objectiu d’impulsar la integritat pública i millorar la qualitat institucional. Les actuacions se sotmeten a un seguiment constant (trimestral, semestral i anual) per avaluar el seu grau d’implementació. Aquest seguiment s’emmarca en el compromís de rendició de comptes que va assumir el Govern quan va aprovar l’Estratègia.

L’informe del primer semestre de 2021 conclou que s’ha avançat un 19% en els últims sis mesos, tot i les conseqüències de la COVID-19, que ha portat l’Administració a prioritzar les polítiques públiques destinades a pal·liar els efectes de la pandèmia.


Marc d’integritat

Una de les actuacions que s’han implementat recentment, en aquest àmbit és la formació obligatòria per primera vegada en ètica i integritat pública per al personal directiu i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.

Gestió economicofinancera

S’ha completat l’estandardització dels sistemes informàtics per a la gestió economicofinancera a les entitats del sector públic de la Generalitat amb la implantació de PANGEA, un sistema de comptabilitat que permet tenir traçabilitat i informació homogènia dels comptes de tot el sector públic. També s’ha implementat el GIDECAT a les entitats del sector públic de la Generalitat, amb el qual s'estandarditza el procediment de gestió d’ingressos no tributaris de tots els departaments del Govern. En aquest sentit es contribueix a reduir el risc de frau gràcies a la traçabilitat, control i transparència.

Fiscalitat

S’han completat al 100% les actuacions previstes en l’àmbit de fiscalitat, amb la realització de formacions mútues entre el cos de Mossos d’Esquadra i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). En aquest camp s’han formalitzat protocols d’actuació que permeten detectar delictes de frau fiscal i corrupció.

Grups d’interès

Els grups d’interès són persones o organitzacions que duen a terme activitats que podrien influir en l’elaboració o l’aplicació de les polítiques públiques o el marc normatiu. En aquest sentit, l’aprovació del reglament de la Llei de la transparència, accés a la informació pública i bon govern (Decret  8/2021) fixa el contingut mínim que s’ha de fer públic de les agendes d’alts càrrecs.

Qualitat institucional

Per tal d’orientar el disseny i l’elaboració d’avaluacions s’ha creat la “Guia d’avaluació econòmica de polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya” amb un seguit de criteris per elaborar memòries justificatives d’intervencions públiques. Així mateix, s’han elaborat noves instruccions sobre el contingut de les memòries d’avaluació amb la intenció de millorar la qualitat de la informació que contenen.


L’Estratègia és transversal i col·laborativa des del seu origen

L’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública del Govern de Catalunya va ser elaborada de manera transversal amb la col·laboració dels diversos departaments de la Generalitat, organitzacions de la societat civil i experts i ciutadania a partir de processos participatius.