Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Imatge zona PEIB

Acció Climàtica presenta el primer Pla d'infraestructures per prevenir incendis forestals a la zona de protecció prioritària preferent de les terres del Francolí i del Baix Gaià

query_builder   19 agost 2021 11:30

event_note Nota de premsa

Acció Climàtica presenta el primer Pla d'infraestructures per prevenir incendis forestals a la zona de protecció prioritària preferent de les terres del Francolí i del Baix Gaià

Mapa de la zona del PEIB

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha elaborat el primer Pla d’Infraestructures Estratègiques Bàsiques de Prevenció d’Incendis Forestals a la Zona d’Alt Risc i de Protecció Prioritària Preferent de les terres del Francolí i del Baix Gaià. El document, que ja s’ha presentat a les autoritats locals i supramunicipals, identifica un seguit d’actuacions que s’han de dur a terme per evitar la propagació d’incendis forestals, facilitar-ne l’extinció i garantir la seguretat en l’operativa. També és un instrument de protecció per a les persones i els habitatges, ja que es tracta d’una zona densament poblada on hi ha molt contacte entre àrees forestals i urbanitzades.

A partir de la caracterització detallada del territori, el Pla estableix un conjunt d’àrees estratègiques de gestió forestal, és a dir, petites zones que permetin acotar el marc d’actuació i facilitar la presa de decisions. Per donar cobertura a aquestes àrees, es proposa implementar una xarxa funcional bàsica de vials, que ha de facilitar la circulació dels equips d’extinció d’incendis, i un conjunt de punts de reserva d’aigua en forma de basses o d’hidrants.

El document també recull les actuacions sobre la vegetació com una altra mesura preventiva a aplicar. Així, es proposa l’establiment de franges perimetrals en aquelles zones de contacte entre els àmbits urbà i forestal, de manera que la reducció de combustible hi faciliti la circulació i alenteixi el ritme d’un incendi. També s’estableix la necessitat de determinar zones de baixa càrrega de combustible al voltant dels vials, i d’eliminar totalment la càrrega de combustible tant en els vials com en els punts de reserva d’aigua per convertir-los en zones de seguretat.

Aquest conjunt de mesures ha de dificultar la propagació dels incendis forestals, situar l’emergència dins la capacitat d’extinció dels mitjans disponibles, i facilitar que l’operativa es dugui a terme de manera segura. La seva elaboració ha tingut en compte el risc estructural dels sistemes a protegir i la seva vulnerabilitat al foc.

El Pla cobreix una àrea de 25.190,31 hectàrees que corresponen a 27 municipis de 3 comarques diferents. Aquest territori, que inclou l’Anella Verda de Tarragona, és una de les zones més poblades i amb una major superfície de contacte entre els àmbits urbà i forestal.  Des de l’any 1987, aquesta àrea ha estat afectada per 370 incendis forestals, que han calcinat un total de 4.171,24 ha.

L’elaboració d’aquest document dona resposta a la demanda que havien fet representants institucionals i Bombers de disposar d’un instrument de planificació de prevenció d’incendis forestal d’àmbit supramunicipal que englobés tot el territori. Des d’ara, el Pla esdevindrà l’instrument de referència a l’hora de construir noves infraestructures estratègiques per a la lluita contra el foc, planificar i prioritzar les tasques de prevenció d’incendis forestals i analitzar el perill d’un incendi per avaluar la vulnerabilitat de la zona afectada.