Direcció General de Comunicació

El Govern aprova delegar les competències en matèria d'educació als consells comarcals

El Govern aprova delegar les competències en matèria d'educació als consells comarcals

query_builder   31 agost 2021 16:27

event_note Nota de premsa

El Govern aprova delegar les competències en matèria d'educació als consells comarcals

  • Aquest acord implica una sèrie d’avantatges en relació amb l’anterior mètode dels convenis pel que fa a les competències en el servei de transport escolar, en el servei de menjador escolar i en els ajuts individuals de menjador

El Govern ha aprovat avui delegar les competències en matèria educativa als consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) –per als municipis que formen part del Consell Comarcal del Barcelonès-. Aquest acord implica una sèrie d’avantatges en relació amb l’anterior mètode dels convenis en les competències en referència al servei de transport escolar, al servei de menjador i als ajuts individuals de menjador.

Fins ara aquestes competències estaven delegades per la Generalitat als consells comarcals a través d’un conveni individual amb cadascun dels consells. Ara, amb l’acord de Govern aprovat avui, es disposarà d’un nou mecanisme jurídic que ha de permetre una major flexibilitat i seguretat jurídica en la gestió d’aquesta delegació de competències respecte de l’anterior mètode  dels convenis:

Major flexibilitat del nou sistema. Adaptar alguna incorporació de nou centre educatiu a la gestió o alguna modificació normativa, es farà mitjançant resolució amb l’acord previ del consell comarcal corresponent. Suposa més agilitat i rapidesa que tramitar una addenda al conveni.

Major seguretat jurídica als consells comarcals i a l’AMB, atès que la delegació de competències és indefinida i no estarà vinculada a la limitació de la durada d’un conveni.

En relació amb les condicions de prestació dels serveis, l’acord no implica cap canvi. La delegació de competències té caràcter indefinit, i abans de la finalització del curs 2022-2023 tots els ens locals amb competències delegades segons el règim anterior han d’haver comunicat al Departament d’Educació l’acceptació o renúncia expressa.