IDESCAT

Gràfic. Evolució de la despesa mitjana de les llars

Estadística de despesa en consum de les llars 2020

L'any 2020 la despesa mitjana de les llars catalanes en béns de primera necessitat s'ha mantingut estable, mentre que en la resta de béns i serveis ha disminuït un 24,8%

query_builder   30 setembre 2021 10:30

event_note Nota de premsa

Estadística de despesa en consum de les llars 2020

L'any 2020 la despesa mitjana de les llars catalanes en béns de primera necessitat s'ha mantingut estable, mentre que en la resta de béns i serveis ha disminuït un 24,8%

Gràfic. Evolució de la despesa mitjana de les llars catalanes.2016-2020

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 29.235 euros per llar el 2020 i d’11.872 euros per persona, un 11,2% i 11,5% menys que el 2019, respectivament. Aquesta disminució trenca la tendència dels darrers anys, en què la despesa anava incrementant any rere any. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la despesa mitjana per llar en béns de primera necessitat s’ha mantingut pràcticament estable (-0,2%), mentre que en la resta de béns i serveis han registrat una forta caiguda, del 24,8% en relació amb un any enrere. Això ha fet que els béns de primera necessitat representin el 62,2% del total de la despesa mitjana de les llars, gairebé 7 punts més que l’any anterior.

En relació amb l’evolució dels diferents béns de primera necessitat, hi ha comportaments molt diferents. D’una banda, en relació amb el 2019, destaquen els increments de la despesa en aliments i begudes no alcohòliques (5,4%), amb una despesa mitjana per llar de 4.823 euros, 246 euros més que un any abans, i del grup de l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, amb una despesa de 11.124 euros i un increment del 2,4% respecte el 2019. D’altra banda, en canvi,  ha disminuït la despesa mitjana en vestit i calçat (-26,8 %) i en mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar (-11,8%).

L’efecte de la pandèmia i les consegüents mesures restrictives de mobilitat han tingut un efecte directe en la despesa mitjana de les llars i especialment en la resta de béns i serveis, amb disminucions en tots els grups analitzats. Particularment, destaquen els descensos del 42,1% en restaurants i hotels (1.637 euros de despesa mitjana per llar, 1.188 euros menys que en 2019), el 38,1% en oci i cultura (1.133 euros de mitjana, 696 euros menys) i el 32,6% de la despesa per llar en transport (2.766 euros de mitjana, 1.336 euros menys que el 2019).

Les llars formades per dos adults sense fills dependents són les que més van reduir la despesa mitjana, un 14,4% respecte el 2019

En relació amb l’any anterior tots els tipus de llar han reduït la despesa, però la reducció més gran ha estat a les llars formades per dos adults sense fills dependents. Aquestes, amb una despesa mitjana per llar de 28.323 euros, han disminuït la despesa un 14,4% (4.779 euros menys en termes absoluts), i arriba al 18,3% quan els dos adults són menors de 65 anys (27.650 euros de mitjana, 6.180 euros menys). D’altra banda, les llars unipersonals de 65 anys i més, amb una despesa mitjana per llar de 20.095 euros, presenten el menor descens, del 4% (quasi 850 euros menys).

Les llars formades per dos adults amb dos fills dependents són les que més han gastat de mitjana, amb 37.431 euros. En canvi, les llars que han registrat menor despesa són les unipersonals formades per una persona de 65 i més anys (amb 20.095 euros de mitjana) o de menys de 65 anys (20.943 euros).

La despesa mitjana de les llars on el sustentador principal té estudis superiors és un 16,9% més alta respecte al conjunt de les llars

Les característiques socioeconòmiques i demogràfiques dels individus determinen el nivell de despesa de les llars i del tipus de béns consumits. La despesa mitjana més elevada és la de les llars on el sustentador principal té estudis superiors, que és de 34.169 euros, un 16,9% més alta que la del conjunt de les llars catalanes. Les llars on el sustentador principal no té estudis o té els estudis primaris acabats, tenen una despesa mitjana de 21.791 euros, un 25,5% menys en comparació amb el total de llars. Aquest percentatge més baix s’explica sobretot pel grup d’altres béns i serveis que no són de primera necessitat, on la despesa és un 46,1% inferior a la del conjunt de les llars.

També hi ha una relació directa entre la nacionalitat, la relació amb l’activitat econòmica i la despesa. Les llars on el sustentador principal és d’una nacionalitat estrangera no europea o està aturat són les que tenen un nivell de despesa mitjana més baix respecte al conjunt de les llars, 19.185 euros i 17.532 euros per llar, un 34,4% i un 40% inferior, respectivament. D’altra banda, les llars amb el sustentador principal ocupat tenen una despesa mitjana de 31.490 euros, un 7,7% per sobre del conjunt de les llars catalanes.

Les llars amb una dona com a sustentador principal tenen una depesa mitjana per llar de 26.697 euros, un 8,7% menys a la del conjunt de les llars catalanes. En el cas dels béns de primera necessitat, la despesa mitjana és un 4,6% inferior a la del conjunt de les llars, mentre que a la resta de béns és un 15,4% menys. En canvi, quan el sustentador principal és un home, la despesa mitjana per llar és de 30.583 euros, un 4,6% superior a la del conjunt de les llars.

Pel que fa a l’edat, la despesa mitjana per llar és menor quan el sustentador principal té 75 anys i més o fins a 30 anys (un 19,3% i 13,3% menys, respectivament), mentre que la despesa mitjana és més alta en llars on el sustentador principal té entre 45 i 59 anys (33.628 euros de mitjana, un 15% superior a la del conjunt de les llars). El consum més baix en el grup dels menors de 30 anys en comparació amb la mitjana de les llars es deu al fet que la despesa en béns de primera necessitat és un 22,5% inferior, mentre que en el grup de 75 anys i més s’explica per un consum inferior en el grup de la resta de béns (47,6% menys).

L’any 2020 augmenta notablement el consum mitjà de begudes alcohòliques a la llar però disminueix el consum de tabac

Les llars catalanes han incrementat notablement el consum de begudes alcohòliques l’any 2020, amb un increment de 20,6% del vi i del 15,3% de les cerveses, fet que suposa una mitjana de 32 i 52 litres per llar. En l´àmbit de l’alimentació destaca l’augment del consum de llet (13,8%) i de llegums i hortalisses (16,1%), que representen una mitjana de 140,5 litres  i 228,3 quilos per llar. En canvi, el consum de tabac s’ha reduït un 32,4% en relació amb l’any anterior.

Entre els principals serveis bàsics de l’habitatge, augmenta el consum d’aigua i disminueix el d’electricitat i el de gas ciutat i natural

Pel que fa als serveis bàsics de l’habitatge i productes energètics, l’any 2020 les llars van consumir 2.789,4 kWh d’electricitat, 161,9 m3 d’aigua, 337,3 m3 de gas ciutat i natural i 16,9 kg de gas liquat.

Des de 2017 les llars catalanes havien anat disminuint el consum d’aigua, però el 2020 aquesta tendència ha experimentat un augment d’un 4,4% respecte del 2019. En canvi, ha disminuït el consum d’energia elèctrica (-3,1%), de gas ciutat i natural (-2,3%) i d’hidrocarburs liquats (-13,4%),  tot i que en menor mesura que a l’any 2019.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 197