Direcció General de Comunicació

sostre despesa

El Govern aprova el sostre de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya per al 2022, que es fixa en 29.326 milions d'euros

query_builder   5 octubre 2021 14:23

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el sostre de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya per al 2022, que es fixa en 29.326 milions d'euros

  • Aquesta quantitat marca el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici

El Govern ha acordat avui fixar en 29.326 milions d’euros el sostre de despesa no financera i no finalista de la Generalitat per al 2022. Aquesta quantitat marca el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici, d’acord amb l’escenari d’ingressos, el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010).

El càlcul del sostre de despesa s’obté a partir de l’estimació dels ingressos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022, que inclou els imports de les bestretes del model de finançament comunicats pel Ministeri d’Hisenda i la compensació per la pèrdua de recursos que el canvi del Sistema Immediat d’Informació (SII) de l’IVA ha comportat per a les comunitats autònomes. Aquesta última xifra encara no ha estat comunicada oficialment i és per això que el departament d’Economia i Hisenda ha fet una estimació d’acord amb la informació disponible.

Cal recordar que, des que el Ministeri d’Hisenda va suspendre les regles fiscals a causa de la pandèmia, va establir uns marges de referència del dèficit, en lloc dels objectius de dèficit pròpiament dits. Així, en la reunió del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va tenir lloc el 28 de juliol, va fixar una taxa de referència del dèficit per a les comunitats autònomes del 0,6% del PIB. Aquesta taxa de referència és la que determina l’import del finançament del Fons de Liquiditat i la que s’utilitza per calcular el límit de despesa per al 2022.

El sostre de despesa fixat avui està subjecte a modificacions en els ingressos tributaris, increments o reduccions de les transferències de l’Estat destinades al finançament de les competències transferides, canvis en els ajustos SEC o qualsevol altra variació rellevant dels ingressos.