Protecció Civil

foto centre d'acollida

Interior obre una convocatòria de subvencions per a municipis amb voluntariat de Protecció Civil per adquirir material destinat a habilitar centres d'acollida en cas d'emergència

query_builder   26 octubre 2021 13:28

event_note Nota de premsa

Interior obre una convocatòria de subvencions per a municipis amb voluntariat de Protecció Civil per adquirir material destinat a habilitar centres d'acollida en cas d'emergència

foto d'un centre d'acollida
foto d'un centre d'acollida

  • Feia més de 10 anys que no es convocaven subvencions pels Ajuntaments en matèria de Protecció Civil
  • La convocatòria, dotada amb 170.000 euros, és una eina per impulsar l’adquisició d’equipament destinat a l’habilitació de centres d’acollida de persones afectades en emergències
  • Els ajuntaments podran sol·licitar els ajuts fins al dia 10 de novembre
  • L’import de la subvenció és de 5.000 euros com a màxim per sol·licitant

 

El Departament d’Interior ha obert avui la convocatòria de subvencions adreçades a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil (AVPC) per a l’adquisició d’equipament destinat a l’habilitació de centres d’acollida de persones afectades en emergències.

La finalitat d’aquesta ajuda és dotar als ajuntaments de material per a la realització de les funcions d’assistència i suport a la població afectada en emergències, en el marc d’actuació del grup logístic dels plans d’emergència de protecció civil.

Així, podrà ser objecte d’aquestes subvencions per a l’habilitació de centres d’acollida el material logístic següent: carpes; equips de calefacció/refrigeració d’espais; equips d’il·luminació autònoma; grups electrògens; llits de campanya o megafonia, entre altres.

Quant als ajuntaments que podran beneficiar-se dels ajuts, seran els que disposin d’una Associació de Voluntariat de Protecció Civil que estigui inscrita al registre especial de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) i disposin del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) aprovat, homologat i vigent.

El criteri per determinar la quantia de la subvenció, d’un màxim de 5.000 euros per beneficiari, serà el prorrateig de l’import total disponible entre tots els ajuntaments sol·licitants que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria. Aquest import es podrà incrementar proporcionalment entre tots els beneficiaris si, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, és possible en relació amb el nombre de sol·licituds rebudes.

La data límit per presentar les sol·licituds serà el proper 10 de novembre, i l’actuació derivada de la subvenció haurà de ser executada i pagada dins l’exercici 2021.

Feia més de 10 anys que no es convocaven subvencions pels Ajuntaments en matèria de Protecció Civil.

 

Funcions de les AVPC

La finalitat de les Associacions de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC) és la col·laboració regular del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions corresponents en matèria de protecció civil.

En aquest sentit, les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya han de desenvolupar les seves funcions en el marc de la protecció civil local i, en especial, en el marc dels plans de protecció civil d'aquest àmbit.

Entre les actuacions prioritàries que han de desenvolupar les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya s'inclouen les pròpies del grup logístic dels plans de protecció civil, i una d'aquestes actuacions prioritàries és la gestió de centres d'acollida i atenció a la població afectada, especialment les persones evacuades, destinant els recursos disponibles a preparar els centres d'acollida i, arribada la necessitat, a gestionar-los i posar-los en funcionament.

Podeu consultar totes les funcions i actuacions que han de desenvolupar les AVPC a ORDRE INT/202/2017, de 28 de juliol, sobre les actuacions que han de desenvolupar les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya