Salut

Màquina d'oncologia

Salut inclou l'oncologia de precisió a la cartera de serveis per determinar de forma més específica els tractaments de càncer

query_builder   11 novembre 2021 12:51

event_note Nota de premsa

Salut inclou l'oncologia de precisió a la cartera de serveis per determinar de forma més específica els tractaments de càncer

  • En el període inicial del programa s’ha realitzat la determinació genètica per panells a més de 2.000 pacients de càncer
  • Amb aquest model els diagnòstics personalitzats segons el tipus de càncer, se situa a l’abast de tots els malalts de forma més àgil i amb equitat territorial
  • Salut disposarà d’una base de dades centralitzada que permetrà fer una avaluació dels resultats en salut i realitzar projectes de recerca
Oncologia de precisió

El Departament de Salut ha inclòs el que es coneix com a diagnòstic molecular del càncer com a mitjà rellevant per a l’oncologia de precisió a la cartera de serveis del sistema sanitari català. La tecnologia millora l’estudi de marcadors de diagnòstic i pronòstic i de les malalties tumorals, i permet determinar les alteracions genètiques que defineixen la vulnerabilitat dels tumors a determinats tractaments –capacitat predictiva– i, en conseqüència, permet determinar un tractament més específic respecte de les característiques moleculars i genètiques dels tumors per als pacients amb càncer en què aquest procediment estigui indicat d’acord amb l’evidència. L’objectiu és que tots els pacients oncològics puguin beneficiar-se’n, sempre que pel seu tipus de tumor aquesta estigui disponible.

L’oncologia de precisió a Catalunya es realitza a través de quatre panels d’alteracions moleculars on ara mateix hi ha evidència dels seus resultats, seguint el model iniciat pel pla oncològic francès. Els tumors sòlids (els més rellevants són els càncers de pulmó, còlon, mama i ovari), els hematològics (leucèmies, limfomes o mielomes), els tumors pediàtrics i la línia germinal relacionada amb els tumors amb predisposició hereditària. Es treballa per desenvolupar nous panels per a altres tipus de tumors i per mantenir actualitzats els existents d’acord amb els nous avenços, ja que es considera que l’evolució d’aquest tipus de medicina és imparable. 

Aquest és un model pioner a l’Estat espanyol on per primera vegada s’estableix un model assistencial orientat a tots els tipus de càncers, amb una organització definida, amb centres de referència que tenen expertesa contrastada i basat en l’evidència amb participació d’experts del sistema sanitari de Catalunya. La prestació reconeix la necessitat de finançament específic, així com la seva avaluació.

Funcionament del diagnòstic a través de l’oncologia de precisió

El diagnòstic mitjançant l’oncologia de precisió el realitzen els centres de referència de tot Catalunya designats pel Servei Català de la Salut tenint en compte la seva experiència en les diferents tipologies de tumors (sòlids, hematològics, pediàtrics o hereditaris). La derivació de casos a aquests centres es pot fer des de qualsevol centre hospitalari de Catalunya. Quan la tipologia del càncer dels pacients ho determini, el seu equip mèdic pot derivar la mostra del pacient al centre de referència per dur a terme la seva anàlisi. Un cop es disposa dels resultats, es comparteixen amb l’equip mèdic del pacient perquè aquest pugui determinar específicament el seu diagnòstic o abordatge més adequat Ho explica el director del Pla director d’oncologia del Departament de Salut, el doctor Josep Maria Borràs: “S’ha fet de forma organitzada, designant els centres tenint en compte la seva expertesa en la matèria i s’aconsegueix no haver de moure el pacient, només es mou la mostra, fet que suposa un avantatge per al pacient. Al mateix temps, permet als professionals disposar del coneixement més avançat sobre les característiques moleculars i genètiques del tumor per personalitzar el seu tractament”.

El canvi més important en aquest tipus de tractament ha estat l’ordenació en panels d’alteracions moleculars tumorals. Si fins ara l’oncologia de precisió es duia a terme en tests genètics individuals, el fet d’agrupar-ho en panels permetrà ser molt més àgils a l’hora d’establir tractaments, tal com afirma el doctor Josep Tabernero, president del Comitè Científic i cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron: “Els panels ens permetran tenir una visió global de les alteracions i això suposarà poder fer diagnòstics ràpids, amb una quantitat més limitada de teixit, que és un factor limitant moltes vegades, i poder prendre decisions ràpides. Aquesta ordenació, a més, permetrà tenir una base de dades que serà clau per fer èmfasi en la part assistencial i de resultats, en la recerca, i també per poder fer una avaluació global d’aquesta prestació.

Què és l’oncologia de precisió?

L’oncologia de precisió és una manera innovadora d’entendre la medicina on l’objectiu és identificar un subgrup de pacients que pateixen un càncer determinat amb unes característiques moleculars específiques (habitualment, canvis genòmics o genètics o dels patrons d’expressió de proteïnes), que poden ser habitualment tributaris de tractaments dirigits que han demostrat una major efectivitat, per tant, poden contribuir a predir l’eficàcia dels tractaments dirigits. El terme d’oncologia de precisió també inclou l’ús de marcadors amb informació pronòstica, predictors de toxicitat i qualsevol paràmetre biològic que pot conduir a una adaptació del tractament en el subgrup de pacients que presenti els marcadors moleculars que es determinin.

Podeu descarregar-vos imatges en vídeo en aquest enllaç.

3  

Imatges

Màquina d'oncologia

Màquina d'oncologia 238

Mostres de tumor (1)

Mostres de tumor (1) 232

Mostres de tumor (2)

Mostres de tumor (2) 145

`