Direcció General de Comunicació

Ajuts FEDER

El Govern destina 1,16 milions d'euros a impulsar la cooperació dels grups d'acció local Leader de Catalunya amb una nova convocatòria d'ajuts

query_builder   16 novembre 2021 12:45

event_note Nota de premsa

El Govern destina 1,16 milions d'euros a impulsar la cooperació dels grups d'acció local Leader de Catalunya amb una nova convocatòria d'ajuts

  • Aquesta vuitena convocatòria dels ajuts a la cooperació Leader 2014-2022, dona continuïtat i representa una important aposta del Departament pel desenvolupament de les estratègies locals dels grups Leader

El Govern ha aprovat avui un plurianual d’1,16 milions d’euros per a la convocatòria 2022 dels ajuts als projectes de cooperació dels grups Leader de Catalunya, en el marc de l’operació 19.3 de cooperació Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2022.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació dels territoris Leader de Catalunya, creant projectes en xarxa que permetin la realització  d’actuacions conjuntes en el territori de cada grup i creïn sinergies amb els projectes productius de cada zona.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 grups d’acció local que van ser seleccionats pel DARP per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR 2014-2022.

El projectes de cooperació s’han de regir  pels principis d’innovació i efecte demostratiu; han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural; han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, al voltant de l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per reforçar les estratègies dels grups Leader i donar valor afegit al Leader de Catalunya.

En les set primeres convocatòries del període 2014-2022, el DACC va aprovar 95 projectes de temàtiques molt diverses com l’emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris, desenvolupament econòmic en espais naturals protegits o el patrimoni rural, entre d’altres.

En aquest sentit, els projectes de cooperació del Programa Leader, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya són exemples d’èxit que donen resposta als principals reptes rurals, actuals i futurs, i que són clau per articular els principals eixos de recuperació econòmica post Covid-19.

Agrupats en tres grans grups, els projectes de cooperació actuen directament en temes que han pres encara més importància durant la crisi sanitària i que necessiten una resposta ràpida i àgil que aquests projectes poden oferir i canalitzar:

Territori Talent: agrupa tres projectes de cooperació, Odisseu, CowocatRural i FER, que tracten l’arrelament, l’ocupació, el coworking, el teletreball i l’educació als territoris rurals.

Aquests tres projectes donen resposta a diferents escenaris que estan prenent importància durant la crisi sanitària: moviments poblacionals de la ciutat a la ruralitat que poden suposar un cert repoblament clau per algunes zones rurals; orientació de projectes emprenedors en diferents territoris rurals que milloren la competitivitat empresarial i, per tant, son recuperació econòmica; reconnexió món rural i món urbà per oxigenar les ciutats; gestionar les noves necessitats de teletreballar i d’espais de coworking als territoris rurals; educar i sensibilitzar la població sobre les possibilitats de projecte de vida i de feina que ofereix el món rural.

Territori Resilient: agrupa tres projectes més de cooperació, ENFOCC, Col·laboraxPaisatge i Leader Natura, que tracten la gestió del recursos naturals, el patrimoni rural i la cultura.

Projectes que donen resposta a reptes urgents que té la ruralitat i que prenen una urgència afegida degut a la pandèmia del Covid-19: el pas de la transició energètica a la sobirania energètica i les oportunitats d’ocupació i activitat econòmica que tenen les energies renovables; la gestió del patrimoni rural com a eina de desenvolupament local; la promoció de la petita i mitjana empresa vinculada amb el turisme sostenible, que actualment està donant suport a més de 70 empreses i promocionant 170 productes d'activitats a la natura.

Territori Intel·ligent: agrupa altres dos projectes de cooperació, GUSTUM i StarUp, que tracten l’emprenedoria rural i el sistema agroalimentari.

El confinament degut a la Covid-19 ha posat damunt la taula necessitats a resoldre que aquests projectes ja desenvolupen, algunes en col·laboració amb altres projectes de cooperació: connexió entre productors agroalimentaris i consumidors, la qual cosa implica reconnexió rural i urbà i millora de la distribució i la comercialització d’aquests productes, especialment important per a la reactivació econòmica del món rural i del futur de les petites explotacions agràries; créixer en la capacitat de sobirania alimentària a Catalunya i promoure la transició ecològica; acompanyament a noves iniciatives empresarials, tant des del punt de vista de negoci com social i cultural, d’adaptació al món rural.

Per altra banda, la cooperació Leader també fomenta projectes estratègics dels grups d'acció local amb els agents públics i privats del seu territori, de temàtiques tan diverses com els espais naturals, el foment i la promoció de productes locals, foment de l’activitat eqüestre o el despoblament, entre d’altres.

Un altre aspecte a destacar és la “Caixa d’Eines Leader”, que és una carta de recursos de desenvolupament local i rural, un recull de més de 95 projectes, eines i recursos generats pels 11 grups d’Acció Local i ARCA, que són el resultat dels diferents projectes de cooperació que realitzen els grups GAL catalans a partir del finançament que aporta el programa LEADER. La Caixa d’Eines està organitzada per oferir de forma adaptada els recursos que generen els grups d'acció local per a empreses, persones i institucions.

Els ajuts que preveu el plurianual d’aquesta vuitena convocatòria, per un import total d’1.166.666,66 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el PDR de Catalunya 2014-2022, i aniran a càrrec de l’anualitat 2023 del pressupost del DACC, dotada amb un import màxim de 665.000 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts.

La resta de finançament, 501.666,66 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d’aquests ajuts.