Direcció General de Comunicació

renovables

El Govern aprova un programa per reforçar la tramitació administrativa de projectes d'energies renovables

query_builder   23 novembre 2021 13:22

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un programa per reforçar la tramitació administrativa de projectes d'energies renovables

  • El programa té com a objecte dotar els recursos humans necessaris per a la gestió derivada del desenvolupament del full de ruta de la transició energètica

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació d’un programa temporal, adscrit orgànicament a la Direcció General d’Energia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per reforçar la tramitació administrativa de projectes d’energies renovables. Aquest programa té com a objecte dotar els recursos humans necessaris per a la gestió derivada del desenvolupament del full de ruta de la transició energètica i de l’aplicació del Decret llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, i es concretarà amb la incorporació de 24 persones.

Per assolir l’objectiu d’implantació de 10.000 MW de potència d’energies renovables l’any 2030, les previsions apunten que durant el període 2021-2024 es podran tramitar 5.000 MW de peticions d’implantació dels quals es considera que es podrien arribar a autoritzar 3 GW de potència elèctrica renovable, atès que no tots ells seran declarats aptes, ja sigui per la seva incompatibilitat agronòmica, o pel seu elevat impacte en la biodiversitat o per no ajustar-se al planejament urbanístic. Entre els expedients que tampoc tiraran endavant hi ha aquells que coincideixen en un mateix emplaçament.

A partir de 2024, les previsions apunten que la potència a instal·lar restant a Catalunya es podrà gestionar d’una manera molt més esglaonada fins a l’any 2030.

Alhora, la recent aprovació del Decret llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades afavorirà que comunitats energètiques tirin endavant parcs solars i eòlics distribuïts de fins a 5 MW connectats a la xarxa elèctrica de mitja tensió. En aquest sentit, també es crea la comissió de seguiment entre la Direcció General d’Energia i la companyia propietària i gestora de la xarxa elèctrica. L’objectiu és orientar el pla d’inversions anual en xarxes elèctriques al reforç de la xarxa elèctrica de mitja tensió per tal que els projectes liderats per comunitats energètiques no quedin aturats per la manca de la capacitat de la xarxa, un fet que malauradament avui és massa freqüent. Aquestes inversions en mitja tensió, a més, són les que garanteixen la reducció dels talls de llum.

Fins ara, les demandes dels promotors es trobaven sotmeses al tràmit de consulta prèvia de la Ponència d’Energies Renovables. Amb la consulta favorable es disposava de dos anys per sol·licitar a l’administració l’autorització administrativa energètica, la declaració d’impacte ambiental i el tràmit urbanístic corresponent a un projecte urbanístic d’interès públic. Amb el nou decret s’elimina la consulta prèvia de la Ponència d’Energies Renovables, un pas que de mitjana durava uns sis mesos i que en cap cas garantia que la declaració d’impacte ambiental del mateix fos favorable o que es garantís capacitat a la xarxa elèctrica per acceptar l’energia generada.

La sol·licitud d’autorització per a la generació d’electricitat renovable és un procediment integrat de quatre tramitacions administratives que es gestionen amb una única finestreta, l’administració energètica. Es tracta de la declaració d’impacte ambiental en què es garanteix la protecció de la biodiversitat, el projecte urbanístic d’interès general en tractar-se de sòls no urbanitzables, la declaració d’utilitat pública i l’autorització administrativa energètica que inclou la construcció de la planta i la posada en servei. En l’autorització també s’inclouen les xarxes elèctriques per evacuar l’energia i la gestió per obtenir l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica de transport o distribució.

Tots aquests procediments estan sotmesos a informació pública i tràmit d’audiència, en els quals es demana informació expressa a l’òrgan competent en matèria d’agricultura i al de cultura, entre d’altres.

El programa temporal permetrà dotar a l’administració substantiva del procediment integrat el Servei d’Autorització d’Instal·lacions Elèctriques i els serveis territorials dels mitjans humans necessaris per dur a terme la tramitació integrada dels expedients amb més celeritat. El Govern també està preparant el reforç de persones per a l’avaluació ambiental dels projectes, una avaluació que s’ha de fer amb les màximes garanties de protecció de la biodiversitat.

El suport tècnic que s’incorpora a la Direcció General també ha de donar resposta a accelerar les autoritzacions de les instal·lacions d’autoconsum, una mesura estructural per reduir el rebut elèctric de les famílies i de les activitats econòmiques.