Direcció General de Comunicació

escoles agràries

El Govern aprova la creació d'un Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2021-2022 a les escoles agràries en el marc de la Covid-19

query_builder   23 novembre 2021 13:20

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació d'un Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2021-2022 a les escoles agràries en el marc de la Covid-19

El Govern ha aprovat crear un Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2021-2022 a les escoles agràries en el marc de la pandèmia de la Covid-19 durant el període que va de l’1 de gener al 31 d’agost de 2022. Es tracta de garantir el dret a l’educació i a una formació de qualitat i segura, fent que aquest curs escolar es desenvolupi amb la màxima normalitat possible segons els requeriments del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19, aprovat el mes de maig pels departaments d’Educació i de Salut.

Les tasques que s’exerciran en el marc del Programa, vinculades a l’adopció de mesures que permetin actuacions d’atenció, reforç i suport a l’alumnat en l’actual context de crisi de la Covid-19, són les següents:

  • Actuacions de reforç per garantir grups de convivència estables no nombrosos i estancs, i grups de pràctiques reduïts.
  • Actuacions per garantir un model d’escola inclusiva i  per millorar  les oportunitats educatives (reforçar l’acció docent i orientadora en grups amb alumnat especialment vulnerable i establir mesures de reforç formatiu a l’inici i durant el desenvolupament del curs).
  • Actuacions per garantir la continuïtat formativa de qualitat, tant en situació de presencialitat amb les limitacions establertes derivades de les mesures sanitàries com, sobretot, en accions formatives a distància que puguin ser necessàries, potenciant la creació de recursos didàctics telemàtics d’alta qualitat.

El programa també preveu el nomenament del personal necessari per dur-lo a terme. En aquest punt, val a dir que durant el curs escolar 2020-21, el Servei de Formació Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va comptar amb una dotació addicional de 9 persones per atendre les necessitats organitzatives i de coordinació derivades del context de la Covid-19, gràcies a l’Acord del Govern que va aprovar un Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per a les escoles agràries. I atès que el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat al maig pels departaments d’Educació i de Salut, estableix mesures similars a les del curs passat, esdevé necessària l’aprovació d’un programa de característiques similars.

L’esmentat Servei de Formació Agrària coordina i gestiona una xarxa de catorze escoles agràries que imparteixen formació professional inicial (cicles formatius de grau mitjà i superior), formació professional contínua i formació en emprenedoria i temes empresarials agraris.

La missió de les escoles agràries i del Servei de Formació Agrària és la professionalització del sector agroalimentari a partir de la millora de la qualificació professional de les persones dedicades a l’agricultura i la ramaderia i les que viuen i dinamitzen el món rural, tant des de la formació inicial com des del reciclatge de coneixements i la formació permanent.