Interior

Les trucades al telèfon d'emergències 112 de Catalunya van augmentar l'any 2021 un 5,7% respecte el 2020

query_builder   10 febrer 2022 07:55

event_note Nota de premsa

Les trucades al telèfon d'emergències 112 de Catalunya van augmentar l'any 2021 un 5,7% respecte el 2020

*Nota: La font per citar com origen d’aquesta informació és CAT112 o Telèfon d’emergències 112 de Catalunya

 

  • Demà, dia 11 del mes 2, és el Dia Europeu del 112, que pretén difondre el 112 com a telèfon únic d’emergències comú a tots els països de la Unió Europea.

 

  • Els mesos amb més volum de trucades l’any 2021 van ser juny i juliol, amb més de 300.000 trucades cada mes

 

  • L’any 2021 es van rebre el 40% menys de trucades relacionades amb la COVID-19 que el 2020 (142.637 l’any passat per 237.635 l’any 2020)

 


Dades del 112 en l’any 2021

En la setmana que es commemora el Dia Europeu del 112 que se celebra demà, adjuntem la informació relativa a l’activitat del Telèfon d’Emergències 112 de Catalunya l’any 2021. El Dia europeu del 112 que se celebra demà, dia 11 del mes número 2, pretén recordar a la població que el 112 és el número únic d’emergències a la Unió Europea per avisar els serveis d’emergències (policia, emergències mèdiques, bombers, agents rurals i protecció civil). 

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112, que depèn del Departament d’Interior, va rebre l’any passat 3.169.109 trucades. D’aquestes, 2.096.884 van ser trucades operatives que van generar 1.588.362 incidents, els quals van activar algun tipus de recurs operatiu (policia, bombers, emergències mèdiques, agents rurals o protecció civil). La xifra total de trucades del 2021 suposa un lleuger augment del 5,7% respecte l’any anterior mentre que les trucades operatives van augmentar un 11% respecte del 2020. L’any 2020, el total de trucades va ser de 2.997.971 i les trucades operatives van ser 1.889.827 (amb 1.474.965 incidents).

Del total de trucades operatives l’any 2021, el mes que es van atendre més trucades va ser el juliol (350.393) coincidint amb la cinquena onada de la pandèmia de coronavirus a Catalunya. Després del juliol, el següent mes amb més volumetria va ser el juny (307.713) i a continuació l’agost (304.410).  

Pel que fa a les tipologies de trucades operatives rebudes al 112 l’any 2021, el gruix més important van ser les de seguretat seguides de les d’assistència sanitària, a diferència de l’any anterior que en un primer lloc es van situar les trucades per temes sanitaris.

Aquest 2021, un 32,52% van ser per temes de seguretat, derivades als cossos policials (681.806 l’any 2021 i 644.333 el 2020) i que van representar un augment del 5,8% respecte l’any anterior. D’altra banda, el 29,51% van ser assistències sanitàries –derivades al Sistema d’Emergències Mèdiques SEM (618.887 el 2021 davant les 679.280 del 2020), i que van representar un descens del 8,9% respecte el 2020.

En un volum menor, trobem les trucades per temes de trànsit que van suposar el 13,33% (279.531 el 2021 i 187.998 el 2020) i que representen un augment del 48% respecte l’any 2020. Quant a les trucades per temes de civisme, aquestes van augmentar un 58% amb un total de 276.476 el 2021 i 174.055 trucades el 2020.

Les trucades derivades als bombers per incendis van suposar el 4% del total (94.856 el 2021 i 67.861 el 2020), que representa un augment del 39,8% de les trucades per aquesta tipologia respecte l’any 2020.

Més de 140.000 trucades relacionades amb la COVID el 2021

L’any passat, el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 142.637 relacionades amb la COVID19, una xifra molt inferior a la del 2020 quan va començar la pandèmia (237.635 trucades). Aquestes trucades van generar 130.795 incidents el 2021, mentre que el 2020 van generar 217.350 incidents.  

El mes de juliol va ser quan es va rebre el gruix de les trucades per Covid (28.302), seguit del desembre amb 20.151 i el gener amb 17.595. Per contra, el mes amb menys trucades va ser l’octubre amb 2.141 trucades. L’any anterior, el 2020, va ser el mes de març quan es va rebre el gruix de les trucades per Covid (94.152), seguit amb molta diferència pel mes d’abril (27.941 trucades).

Durant el segon any de pandèmia (2021), les trucades per temes de seguretat van superar a les d’assistència sanitària, i van seguir augmentant respecte al 2020 les trucades per motius de trànsit, civisme i incendis. Aquest augment també es deu al fet que l’any 2021 es va integrar al telèfon 112 la Guardia Urbana de Barcelona i el cos de Bombers de Barcelona.

Cal destacar també que el 2021 van disminuir un 4% les trucades informatives (per demanar informació relativa a algun fet, en especial els relacionats amb restriccions pel COVID-19) respecte de l’anterior, sobretot aquelles vinculades a la pandèmia (303.443 trucades informatives el 2021 davant les 315.948 trucades informatives l’any 2020). Especialment, el 2020 es va produir un increment de trucades de tipologia informativa coincidint amb els moments de comunicació de cada canvi de fase i de noves restriccions, molt similar al 2021.

Totes les dades i gràfics de les trucades rebudes al 112 l’any 2021 i també els anys anterior es poden consultar al web https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/

Trucades al telèfon d'emergències 112 durant el 2021 per demarcacions:

Les dades obertes publicades a la web https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/ fan referència a les trucades operatives de Catalunya (2.090.190 trucades). La diferència de 6.694 trucades respecte el total de trucades operatives indicades a dalt (2.096.884), són trucades de l’àmbit de fora de Catalunya que arriben al CAT112 en realitzar-se des de zones frontereres. Aquestes es deriven a l’instant al 112 de referència.

Demarcació de Barcelona:

Les trucades al 112 fetes durant el 2021 des de la demarcació de Barcelona augmenten un 13,2% en comparació amb l’any 2020

Des de la demarcació de Barcelona, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya va rebre 1.466.713 trucades el 2021. Respecte l’any anterior, el nombre de trucades va créixer un 13,2% (1.296.054 l’any 2020). La majoria de trucades fetes des de la demarcació de Barcelona el 2021 van ser per motius de seguretat, a diferència del 2020 que van ser les sanitàries. Per motius de seguretat es van fer 486.488 avisos (33,1%) davant les 461.023 trucades fetes durant el 2020; 426.208 trucades (29%), van ser per demanar assistència sanitària davant les 474.997 trucades durant el 2020; per civisme es van rebre 230.255 trucades el 2021 (15,6%) i 131.310 trucades el 2020; 175.961 (12%) trucades van ser per motius de trànsit davant 107.566 trucades el 2020; i per incendis es van rebre 55.395 trucades (3,7%) davant les 36.506 trucades el 2020.

Des del Barcelonès l’any passat es van fer 880.989 trucades al telèfon d’emergències 112 davant les 703.786 trucades fetes l’any 2020, el que suposa un increment del 25%. La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat 299.060 (33,9%) davant les 276.721 fetes durant el 2020; per demanar assistència sanitària 217.802 (24,7%) per 237.603 del 2020; 192.234 per civisme (21,8%) per 92.764 de l’any 2020; per trànsit van ser 93.975 (10,6%) mentre que van ser 41.096 per aquest motiu el 2020; i per incendis 21.922 (2,4%) davant les 14.541 trucades del 2020.

L’any 2021, un 78% de les trucades a emergències des del Barcelonès es van fer des de Barcelona (691.709 trucades l’any passat i 502.922 trucades l’any 2020).

Aquest augment de trucades també es deu al fet que l’any 2021 es va integrar al telèfon 112 la Guàrdia Urbana i el cos de Bombers de Barcelona, per la qual cosa es van reportar al 112 incidents que abans es gestionaven al 092 i al 088.

Demarcació de Girona:

Les trucades al 112 des de la demarcació de Girona van incrementar-se un 7% l’any 2021 respecte l’any anterior. El nombre d’avisos va augmentar a totes les comarques gironines excepte les trucades amb origen al Ripollès, on van disminuir un 0,7%

Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades l’any 2021 han augmentat un 7% en comparació amb l’any anterior (183.403 trucades el 2021 i 171.414 trucades el 2020). La majoria d’aquestes trucades es van fer per demanar assistència sanitària, 58.473 trucades (31,9%) el 2021 i 59.766 el 2020. Per motius de seguretat es van fer 57.137 trucades (31,2%) el 2021 i 54.851 el 2020; per motius de trànsit es van fer 29.530 trucades (16%) el 2021 i 22.521 el 2020; per civisme es van ver 13.217 trucades (7,2%) el 2021 i 11.620 el 2020, i per incendis el 2021 es van fer 12.028 trucades (6,6%) i 7.237 trucades el 2020.

Demarcació de Lleida:

Les trucades al 112 durant el 2021 augmenten un 7,3% en comparació amb l’any anterior

Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades l’any 2021 a les comarques de Lleida han augmentat un 7,3% en comparació amb l’any anterior (81.835 trucades l’any 2021 i 76.267 el 2020). La majoria d’aquestes trucades es van fer motius de seguretat amb 26.746 trucades (32,7%) el 2021 i 24.558 trucades el 2020; 21.229 trucades (25,9%) es van fer per demanar assistència sanitària davant les 23.409 trucades fetes pel mateix motiu el 2020; 16.095 trucades (19,7%) es van fer per incidències de trànsit davant 12.614 trucades l’any anterior; per motius de civisme es van fer 6.518 trucades al 2021 (8%) davant 6.153 trucades al 2021; i per incendis es van fer 6.123 trucades (7,5%) el 2021 i 4.420 trucades el 2020.

Demarcació de l’Alt Pirineu i l’Aran:

Les trucades al 112 fetes des de l’Alt Pirineu i l’Aran durant l’any 2021 augmenten un 4,5% en comparació amb l’any anterior

Des de la demarcació de l’Alt Pirineu i l’Aran es van fer un total de 15.598 trucades al telèfon d’emergències 112 l’any 2021, un 4,5% més que l’any 2020 que se’n van fer 14.928. La majoria de les trucades fetes des de l’Alt Pirineu i l’Aran van ser per demanar assistència sanitària 4.129 trucades (26,5%) i 4.025 trucades l’any anterior. Per motius de trànsit es van fer 3.916 trucades (25%) i 3.716 trucades durant el 2020; 3.667 trucades (23,5%) es van fer per temes de seguretat, davant les 2.708 trucades el 2020; per motius de civisme es van fer 2.160 trucades (13,8%) durant el 2021 i 1.680 l’any anterior; i per incendis es van fer 1.066 trucades (6,8%) durant el 2021 i 730 el 2020.

Demarcació de Tarragona:

Les trucades al 112 des de la demarcació de Tarragona per demanar assistència sanitària i per temes de seguretat van representar la majoria dels avisos al telèfon d’emergències l’any passat (més del 32% a cada tipologia)

Des de la demarcació de Tarragona, l’any 2021 es van fer 202.297 trucades, un 3% més trucades respecte l’any 2020 (196.264). Un 32,6% de les trucades es van fer per demanar assistència sanitària: 66.031 trucades el 2021 i 68.661 trucades el 2020. Un 32,5% dels avisos van ser per motius de seguretat: 65.838 davant els 63.596 el 2020. Per motius de trànsit van fer-se 27.547 trucades l’any passat (el 13,6%) i 21.088 l’any 2020. El civisme va representar el 7,5% de les trucades l’any passat (15.267) mentre que van ser 14.449 l’any anterior. I per incendis es van fer un 6% de les trucades l’any passat (12.041 el 2021 i 12.933 el 2020).

Demarcació de Terres de l’Ebre:

Més d’un terç de les trucades al 112 durant el 2021 des de les Terres de l’Ebre van ser per assistència sanitària 

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya va rebre l’any passat 34.384 trucades amb origen a la demarcació de les Terres de l’Ebre, un 13,2% més que el 2020 (30.381  trucades). La majoria de les trucades amb origen a les Terres de l’Ebre l’any passat (un 33%) van ser per demanar assistència sanitària: 11.238 trucades el 2021 davant les 12.018 trucades el 2020. Un 26% de trucades es van fer per motius de seguretat: 8.951 trucades l’any 2021 i 7.388 el 2020. Per trànsit es van fer 6.412 trucades (18,6%) l’any passat i 4.859 el 2020. Per incendis es van fer 2.4645 trucades el 2021 (5,2%) i 2.032 trucades el 2020; i per civisme es van fer 1.808 trucades l’any 2021 (7,2%) mentre que van ser 1.460 el 2020.

Demarcació de la Catalunya Central:

Les trucades al 112 fetes des de la Catalunya Central augmenten un 5,1% durant el 2021

Des de la Catalunya Central es van fer un total de 103.913 trucades al telèfon d’emergències 112 l’any 2021, un 5,1% més que l’any 2020 en què se’n van fer 98.844. La majoria de trucades van ser per demanar motius de seguretat amb 49.272 trucades el 2021 (47,4%) i 29.790 el 2020;  Per demanar assistència sanitària es van fer 31.599 trucades el 2021 (30,4%) i 36.268 el 2020; 19.548 trucades (18,8%) es van fer per motius de trànsit davant les 15.438 trucades el 2020; per temes de civisme es van fer 7.247 trucades el 2021 (7%) mentre que van ser 6.646 el 2020; i per incendis es van fer 5.734 trucades (5,5%) el 2021 i 3.984 trucades el 2020.