Agència Catalana de l'Aigua

Mapa de Perillositat i Risc d'Inundacions (MAPRI) de les conques internes de Catalunya.

L'ACA valida el pla de gestió del risc d'inundacions per als proper sis anys, amb una inversió superior als 140 MEUR

query_builder   4 març 2022 09:59

event_note Nota de premsa

L'ACA valida el pla de gestió del risc d'inundacions per als proper sis anys, amb una inversió superior als 140 MEUR

  • Aquest Pla, que es revisa cada sis anys, defineix les accions de prevenció, protecció, preparació i recuperació davant dels efectes dels fenòmens meteorològics

  • Les mesures plantejades consisteixen en actuacions de restauració, reducció de la vulnerabilitat de les infraestructures, actuacions per a la millora del drenatge urbà, la millora en la capacitat predictiva, entre d’altres

  • El Pla té un clar enfocament per estudiar els efectes del canvi climàtic en les inundacions fluvials i abordar mesures d’adaptació
Mapa de Perillositat i Risc d'Inundacions (MAPRI) de les conques internes de Catalunya.
Mapa de Perillositat i Risc d'Inundacions (MAPRI) de les conques internes de Catalunya.

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha validat aquest dijous la proposta de Pla de Gestió del Risc d'Inundació i el seu Programa de Mesures per als propers sis anys, tal i com determina la Directiva europea per a l’avaluació i gestió del risc d’inundacions (2007/60/CE). Es dona així llum verd per posar la planificació a informació pública i la seva marxa cap a la seva aprovació definitiva.  

Aquesta planificació, que tindrà una vigència durant el període comprès entre el 2022 i el 2027, defineix les accions i mesures per a gestionar i reduir el risc d'inundacions a les conques internes, on la Generalitat de Catalunya té plenes competències en la matèria. La priorització dels àmbits d’actuació i planificació de la inversió s’ha realitzat a partir dels resultats obtinguts en la revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació del segon cicle de planificació (MAPRI 2019), en compliment de l’establert a l’RDI, que transposa la Directiva d’Inundacions al reglament jurídic estatal i aprofitant i actualitzant la informació i experiència del cicle de planificació comprès entre els anys 2016 i 2021.

Precisament el Pla té un clar enfocament per estudiar els efectes del canvi climàtic en les inundacions fluvials i abordar mesures d’adaptació.

Millorar el coneixement i la gestió

El Pla que s’ha presentat avui és un instrument de planificació multisectorial que inclou tots els aspectes de la gestió del risc d'inundació, realitzant una tasca de coordinació entre diversos organismes i, per tant, incorpora mesures en matèria d’aigües, costes, protecció civil, ordenació del territori i urbanisme, protecció ambiental, assegurances i agricultura, que són competència de diverses administracions sectorials.

Així mateix, el Pla defineix una sèrie d'objectius generals, com la millora de la capacitat predictiva davant d'avingudes, incrementar la percepció del risc d'inundacions i millorar en el coneixement de les estratègies d'autoprotecció entre la població, incrementar la coordinació entre administracions, reduir el risc, millorar la resiliència i disminuir la vulnerabilitat dels elements ubicats en zones inundables, entre d'altres. 

El Pla es tramita simultàniament amb el Programa de Mesures de l’àmbit hidrològic (PMH), que conté aquell conjunt de mesures i actuacions, de competència de l’ACA. Ara bé, aquestes mesures orientades a la prevenció i defensa contra inundacions de competència de l’ACA també es troben incorporades al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (en endavant PGDCFC) i al seu Programa de Mesures (en endavant PM).

Més de 140 MEUR en inversions previstes

El Programa de mesures del Pla de Gestió del Risc d'Inundacions defineix una inversió total superior als 140 milions d'euros, 127 dels quals seran aportats per l'ACA. La resta d’inversions aniran a càrrec de la Direcció General de la Costa i el Mar (9,5 MEUR), els titulars de les infraestructures (més de 3 MEUR), entre d’altres.

Les actuacions que es duran a terme en els propers sis anys consistiran en mesures per a prevenir el risc d'inundacions (ordenació territorial, reducció de la vulnerabilitat dels béns afectats, millores en el drenatge urbà), mesures de protecció (gestió de la conca, actuacions a les lleres, gestió de l'aigua superficial), actuacions de preparació davant d'inundacions (predicció d'avingudes, Plans de Protecció Civil, accions de conscienciació i preparació), mesures de recuperació i revisió post-inundacions i altres accions centrades en a promoció de la innovació i la recerca.

2  

Imatges

Mapa de Perillositat i Risc d'Inundacions (MAPRI) de les conques internes de Catalunya.

Mapa de Perillositat i Risc d'Inundacions (MAPRI) de les conques internes de Catalunya. 123

Foto. Sessió del consell d'administració d'ahir.

Foto. Sessió del consell d'administració d'ahir. 300

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 169