Direcció General de Comunicació

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya

query_builder   15 març 2022 12:40

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya

  • D’aquesta manera, es dona compliment a la Llei d’Educació de Catalunya
  • El Consell d’Educació, fins ara Consell Escolar de Catalunya, ampliarà la seva composició amb membres que formen part d’àmbits com el lleure o nous col·lectius professionals
El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya, fins ara Consell Escolar de Catalunya. Una normativa que redefinirà la composició dels seus membres per tal de donar resposta a la nova realitat educativa, més àmplia i amb participació de nous actors amb influència en el món de l’educació. Amb la normativa es dona compliment a la Llei d’Educació de Catalunya.

La nova configuració del Consell d’Educació de Catalunya dona resposta a les peticions d'organitzacions per formar-ne part, i s’endega la participació dels col·lectius actuals de la comunitat educativa per tal que enriqueixin els debats i estudis. Al mateix temps, es facilita la flexibilització de la composició d’aquest òrgan consultiu perquè, en el futur, pugui anar adaptant-se a la realitat de l'educació.

Amb la nova proposta, el Consell estarà representat per tres sectors: administració, comunicat educativa de centre i comunitat educativa en sentit més ampli:

  • Administració: inclou el Departament d'Educació, el món local i els presidents i presidentes de consells escolars territorials. També la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, la Secretaria de Joventut de la Generalitat i l’Institut Català de les Dones.
  • Comunitat educativa de centre, o comunitat escolar: inclou personal docent, famílies, alumnes, personal d'administració i serveis, professionals d’atenció i lleure educatius i titulars de centres educatius privats.
  • Comunitat educativa: inclou els sectors professionals relacionats amb l'àmbit educatiu, constituït per les universitats i les personalitats de prestigi reconegut; les institucions amb tradició en l'àmbit educatiu i cultural, col·legis professionals i l'Institut d'Estudis Catalans; les institucions que promouen la innovació educativa, com els moviments de renovació pedagògica, col·lectius professionals i altres; els agents socials, és a dir, organitzacions patronals i sindicals; els consells d'infància i joventut, i les entitats de lleure. Fins ara, el Consell només preveia la comunitat educativa entesa com aquells que formaven part de la vida del centre i no incloïa, per exemple, el sector del lleure o els educadors socials.

En total, podran formar part d’aquest òrgan fins a un màxim de 75 persones, 25 per cadascun dels tres sectors que el conformen, i la representació dels diversos ensenyaments i de la titularitat pública i privada dels centres ha de ser proporcional i plural. Un cop entri en vigor la llei, el Consell d'Educació de Catalunya disposarà d’un termini de sis mesos per proposar al Govern la representació dels diferents sectors per a la seva aprovació.