Direcció General de Comunicació

El Govern aprova un decret llei de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna

El Govern aprova un decret llei de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna

query_builder   5 abril 2022 14:06

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un decret llei de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna

  • Es congelen les tarifes de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i no s’aplica, per tant, l’increment que estava previst, per llei, aquest any
  • S’incrementa el tipus de gravamen sobre la producció d’energia elèctrica de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
  • Es facilita l’accés al finançament a les pimes i autònoms del sector agrari, agroalimentari, forestal i de la pesca i l’aqüicultura

El Govern ha donat avui llum verda al Decret llei, de 29 de març, de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer, adoptades amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. En l’àmbit tributari, les mesures afecten l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i la taxa de la pesca fresca. En l’àmbit de les mesures financeres, s’incrementa l’import del fons de garantia de la Generalitat a favor de l’Institut Català de Finances (ICF) per facilitar l’accés al finançament per a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector agrari, agroalimentari, forestal i de la pesca i l’aqüicultura. 

Pel que fa a les mesures tributàries, en el cas de l’impost del CO2, es mantenen les tarifes aplicades en el primer any de l’impost (abonat l’any 2021) i no s’incrementaran, tal com preveia la llei. L’executiu català ha pres aquesta decisió davant “l’escenari d’elevada incertesa” que està tenint sobre l’economia l’alta inflació, provocada per l’alça en els preus de l’energia; la situació a Ucraïna; els efectes de la Covid-19 a les llars catalanes; i per afavorir una transició justa (adaptada a condicions socioeconòmiques).

En el cas de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, el tipus de gravamen sobre l’activitat de producció i emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica s’augmenta un 33% i s’estableix, amb caràcter general en el 0,00665 euros per kWh/h. Els ingressos de més que se’n derivin es destinaran íntegrament a actuacions en matèria de transició energètica. Davant la constatació de la dependència en energies fòssils que ha evidenciat la guerra a Ucraïna, aquesta mesura s’ha aprovat amb la finalitat de donar un nou impuls a les energies renovables arreu del territori, accelerar els projectes de transició energètica i aconseguir que el consum elèctric a Catalunya sigui del 50% de fonts d’energia renovable en el 2030 i del 100% l’any 2050, tal com preveu la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Finalment, pel que fa a la taxa de la pesca fresca s’eximeix el seu pagament per un període de sis mesos als armadors de vaixells o embarcacions pesqueres i els seus substituts, en el cas que la pesca accedeixi al port per via marítima. La mesura s’adopta davant l’increment actual del preu del carburant i el seu impacte en l’operativa pesquera, així com per pal·liar els efectes que té al sector l’increment dels preus del consum i la demanda de compra per part del consumidor. D’aquesta manera, els ports de competència de la Generalitat tindran un tracte equivalent als ports d’interès estatal, als quals se’ls ha aplicat l’exempció temporal de la taxa, a través del Reial decret llei  6/2022, de 29 de març. El seu impacte econòmic serà assumit pel pressupost de Ports de la Generalitat. 

Impost sobre les emissions de CO₂  dels vehicles de tracció mecànica

D’acord amb l’article 44 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, l’any 2021 es preveia una baixada del llindar d’emissions a partir del qual s’hauria d’aplicar l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica. Estava previst passar dels 120 g/km a 95 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes i de 160 g/km a 140 g/km en les furgonetes, la qual cosa es traduïa en un increment de la quota. A més, també s’incrementaven els tipus de gravamen marginals corresponents a cada tram de base liquidable. Ara, amb l’aprovació d’aquest nou Decret llei, les tarifes aplicables per al 2020 (que es van liquidar el 2021), es mantindran per a l’exercici actual, meritat a 31 de desembre de l’any passat i que es liquidarà entre l’1 i el 20 de novembre d’enguany. Per tant, les tarifes en vigor amb aquest Decret seran les següents:

  1. a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e (turismes i motocicletes)

Emissions oficials de diòxid de carboni

 Tipus marginal (€/g CO2/km)

 Fins a 120 g/km

 0

 Més de 120 g/km i fins a 140 g/km

 0,55

 Més de 140 g/km i fins a 160 g/km

 0,65

 Més de 160 g/km i fins a 200 g/km

 0,80

 Més de 200 g/km

 1,10

 

  1. b) Vehicles de la categoria N1 (furgonetes)

Emissions oficials de diòxid de carboni

 Tipus marginal (€/g CO₂/km)

 Fins a 160 g/km

 0

 Més de 160 g/km

 0,30

D’acord amb el text aprovat avui, aquesta decisió es pren davant l’escenari “d’elevada incertesa” que es viu a escala internacional i que s’explica per diferents motius. Per una banda, per la constatació que, tot i que els indicadors apuntaven a una millora de l’economia del país, bona part de les llars catalanes encara pateixen la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19. Per una altra, l’elevada inflació causada, fonamentalment, per l’augment notable del preu de l’energia. I, finalment, la situació de guerra a Ucraïna que, entre altres conseqüències, està comportant un increment dels preus dels combustibles que s’està repercutint de forma immediata en el preu dels carburants emprats pels vehicles de tracció mecànica, subjectes a tributació.

De fet, aquesta no és la primera vegada que el Govern introdueix canvis en la legislació d’aquest tribut. A conseqüència dels efectes de la pandèmia de la Covid-19 l’executiu català ja va decidir posposar la seva entrada en vigor endarrerint la data de meritació de l’impost: del 31 de desembre del 2019 al 31 de desembre del 2020.

Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

També en el marc de la Llei del canvi climàtic i amb l’objectiu de donar un impuls a la transició energètica iniciada a Catalunya amb l’eliminació definitiva del fuel i del carbó i assolir un nou model energètic que permeti minimitzar els costos socials i mediambientals i els costos econòmics de la dependència exterior del model actual, el Govern ha decidit prémer l’accelerador amb caràcter immediat a les energies renovables. La finalitat és aconseguir una major implantació en el territori d’aquest tipus  d’energies, ja que només representen el 19,1% de la producció d’energia elèctrica a Catalunya.

Així, amb aquest Decret llei, el Govern modifica la Llei 5/2020, del 29 d’abril, pel qual es crea l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i incrementa el tipus de gravamen en el cas d’activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica. El Departament d’Acció Climàtica destinarà tots els recursos que se n’obtinguin íntegrament a incrementar notablement el nombre de parcs fotovoltaics en edificis i infraestructures de titularitat pública, ajuts a la connexió a la xarxa de gas de les plantes de biogàs i a completar el desplegament de l’energètica pública.

D’acord amb el text del Decret, els tipus de gravamen queden fixats de la manera següent:

“1. En el cas d'activitats de producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica, el tipus de gravamen és de:

  1. a) 0,00665 euros per kWh, amb caràcter general.
  2. b) 0,00133 euros per kWh, en el cas que l'activitat sigui efectuada per instal·lacions de cicle combinat.”

Una garantia de fins a 39 milions d’euros per a l’ICF

Finalment, en l’àmbit de les mesures financeres, s’autoritza el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a signar un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia de com a màxim 39 milions d’euros. L’objectiu és atorgar préstecs per al finançament de pimes i autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura de Catalunya.

El Decret llei aprovat avui, que inclou tres articles i dues disposicions finals, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.