Educació

Fotografia

Avui comença la preinscripció de batxillerat i d'FP de grau mitjà per l'alumnat de continuïtat de 4t d'ESO

query_builder   20 abril 2022 10:19

event_note Nota de premsa

Avui comença la preinscripció de batxillerat i d'FP de grau mitjà per l'alumnat de continuïtat de 4t d'ESO

  • En total s’oferten 8.788 grups d’ensenyaments postobligatoris: batxillerat, FP de grau mitjà i grau superior, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, itineraris formatius específics (IFE), programes de formació i inserció (PFI), FP bàsica, arts escèniques i cursos d’especialització

 

  • El portal preinscripcio.gencat.cat recull tota l’oferta unificada dels diferents ensenyaments i tota la informació per a la preinscripció
Foto

A partir d’avui s’inicia el període de preinscripció  per als ensenyaments de batxillerat, així com per als de formació professional de grau mitjà per l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO, alumnat d’FP de grau bàsic i menors de 18 anys que estudiïn un PFI, el CAM o que superin la prova d’accés. Tal i com va avançar el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, enguany la preinscripció de la formació professional de grau mitjà tindrà dos processos diferenciats: en primer lloc, la duran a terme els alumnes de continuïtat–entre el 20 i el 26 d’abril-, i la resta d’alumnat ho farà entre el 17 i el 23 de maig.

 

El Departament d'Educació oferta en total 8.788 grups d’ensenyaments postobligatoris: batxillerat, FP de grau mitjà i grau superior, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, itineraris formatius específics (IFE), programes de formació i inserció (PFI), FP bàsica, arts escèniques i cursos d’especialització.

 

Novetats a l’FP 

 

El proper curs 2022-2023 hi haurà un nou centre públic específic d’FP, per donar sortida a les necessitats dels sectors professionals de la logística, l’Institut de Logística de Barcelona. El centre es posarà en marxa amb una oferta de 345 places, 165 de les quals són de nova creació, i s’hi podran cursar diferents cicles formatius de famílies com gestió administrativa, administració i finances, comerç internacional o gestió de transport i logística, entre d’altres. El nou centre permetrà establir sinergies amb el Port de Barcelona i amb d’altres empreses que operen també en aquest àmbit econòmic.

 

És novetat per al proper curs la implantació del primer cicle de grau mitjà de Tècniques en dansa urbana en els ensenyaments de règim especial.

De cara al proper curs 2022-2023 es creen nous perfils en Auxiliar d’activitats esportives, Auxiliar en centres sanitaris, Auxiliar de confecció de pell; Auxiliar de preparació i comercialització de peix i marisc; i Auxiliar en cura d’Animals i Espais Verds. També es creen 4 nous cicles formatius de grau bàsic: d’Activitats domèstiques i neteja d’edificis; Reforma d’edificis; Cuina i restauració; i Indústries alimentàries.

 

S’incrementa l’oferta en cicles com Conducció de vehicles de transport per carretera -grau mitjà-, Promoció d’Igualtat de gènere i Energies Renovables –tots dos de grau superior-. I per donar resposta als àmbits professionals amb major demanda els darrers anys, s’incrementen 38 grups en el sector de la informàtica i 33 grups en l’àmbit sanitari.

 

El curs que ve hi haurà 1 centre nou que impartirà la doble titulació de batxillerat amb ensenyaments esportius i/o artístics en tres anys –i seran un total de 16 centres a Catalunya-. Serà a l’Institut Joan Oró de Lleida, amb oferta de batxillerat de Ciències i tecnologia, i d’Humanitats i ciències socials; i oferta d’FP de Futbol i de Salvament i socorrisme. També al batxillerat, s’implantarà en fase pilot la modalitat de batxillerat general prevista a la nova normativa de currículum en un total de 13 instituts públics d’arreu de Catalunya.

 

Pel que fa a l’Institut Obert de Catalunya (IOC), el proper curs ofertarà un total de 21 cicles de formació professionals, dels quals 5 són de grau mitjà, 13 de grau superior i 3 cursos d’especialització en FP; així com les modalitats de batxillerat.

Fotografia

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció

 

Tota la informació dels diferents ensenyaments es pot consultar al portal preinscripcio.gencat.cat, que aplega tota la informació i dates referents a la preinscripció i l’enllaç als continguts de tots els estudis, els requisits d’accés, així com les sortides acadèmiques i professionals.

 

De la mateixa manera que els ensenyaments obligatoris, la preinscripció serà totalment electrònica, de tal manera que es podrà fer en qualsevol hora del dia –durant les 24h- i des de qualsevol dispositiu, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon mòbil.

 

La preinscripció per l’alumnat que vulgui cursar batxillerat es regeix per l’adscripció del centre educatiu. Aquesta possibilita que totes les sol·licituds de preinscripció en un centre de batxillerat d'alumnes que hagin estudiat la secundària en un centre adscrit tinguin prioritat en l'assignació de places per davant dels que provinguin d'altres centres no adscrits, amb independència de la puntuació obtinguda per la resta de criteris. Tanmateix, no s’aplica l’adscripció per a la modalitat d'arts.

 

Pel que fa a la formació professional, enguany l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO, d’FP de grau bàsic i menors de 18 anys que estudiïn un PFI, el CAM o que superin la prova d’accés enguany té un procés separat de la resta d’alumnat, i es preinscriu abans. Les sol·licituds de preinscripció a l’FP s'ordenen segons els processos determinats i les diferents vies d'accés als cicles, i dins de cada via d'accés s'ordenen segons el criteri de prioritat de la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d'accés de cada alumne. A més, s'atorga un número a cada sol·licitud de forma aleatòria. Aquest número s'utilitzarà en cas d'empat: s'obté un número obtingut per sorteig, i a partir d'aquest s'ordenen les sol·licituds empatades.

 

La presentació de sol·licituds de preinscripció per als ensenyaments post obligatoris serà:

  • Del 20 al 26 d’abril en el cas de batxillerat, i cicles de grau mitjà d’FP per l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO, alumnes d’FP de grau bàsic i menors de 18 anys que estudiïn un PFI, el CAM o que superin la prova d’accés enguany. La matriculació serà entre el 23 i el 29 de juny per batxillerat i de l’11 al 15 de juliol per als cicles de grau mitjà d’FP d’alumnat de continuïtat.
  • Del 17 al 23 de maig per la resta d’alumnat als cicles d’FP de grau mitjà, i pels cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà. La matriculació es farà entre el 18 al 22 de juliol per la resta d’alumnat als cicles d’FP de grau mitjà; i entre l’11 i el 15 de juliol per als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà.
  • Del 25 al 31 de maig de 2022 per als cicles de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny. El període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció d’ambdós ensenyaments serà del 18 al 22 de juliol de 2022.

 

Per la resta d’ensenyaments post obligatoris, el calendari es pot consultar a preinscripcio.gencat.cat .

 

 

 

20 d’abril de 2022

 

`