Imatge de l'Eina de Decisions Compartides en l'Artritis Reumatoide.{"name":"2022/07/22/13/25/5f1734de-63d1-4d93-bb99-327915071e6c.jpg","author":"Departament de Salut","type":"0","location":"0","weight":282118}

El Departament de Salut ha activat l'eina web Decisions Compartides en Artritis Reumatoide que ofereix informació senzilla, pràctica i rigorosa sobre què és i quines opcions de tractament, farmacològiques i no farmacològiques, contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones amb artritis reumatoide.

Aquesta eina web –vinculada al projecte Decisions Compartides, que coordina i gestiona l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)– proporciona continguts informatius, però també motiva a la reflexió i a l’establiment d’un diàleg amb professionals sanitaris, garantint l’atenció centrada en la persona.

Els processos de participació en la presa de decisions compartides, fan que els pacients siguin més autònoms, responsables i més coneixedors de les possibles conseqüències derivades, així com de l’augment d’adherència al tractament. I és que en aquest espai web es descriuen els diferents tractaments disponibles, en quins casos estan indicats, quins avantatges i inconvenients presenten, i quins aspectes cal valorar abans de prendre una decisió informada conjuntament amb el professional.

L’artritis reumatoide és una malaltia inflamatòria crònica amb afectació principalment articular, tot i que pot comprometre altres òrgans, que es manifesta com a dolor i inflamació a les articulacions i rigidesa matutina. A més a més, les dimensions emocional i social també es poden veure afectades, essent necessària una atenció multidisciplinària per garantir que les persones afectades disposin d’una bona qualitat de vida. Per això, aquesta eina web es demostra com rellevant i totalment necessària, ja que contribueix a la presa de decisions compartides amb informació veraç i recursos visuals

Els continguts de l’eina web els ha elaborat un equip multidisciplinari format per professionals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau i Santa Creu, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Associació REU+, la Divisió de l’Ús Racional del Medicament, el CatSalut i l'AQuAS. També s'ha comptat, a partir de grups focals i en la revisió del contingut, amb la participació de persones que conviuen amb la malaltia i les quals han volgut compartir la seva experiència per facilitar les decisions amb altres persones afectades.

Promoció de la participació activa a Decisions Compartides

Decisions Compartides és una iniciativa que promou un canvi de model en l’atenció sanitària i que avança cap a un model en què el professional de la salut i la persona participen activament en el procés de decisió per escollir l’opció més adequada a les preferències i valors de la persona.

Decisions Compartides genera, des de 2015, eines per afavorir la presa compartida de decisions sobre les diverses possibilitats terapèutiques disponibles per a determinades malalties, sospesant els avantatges i inconvenients de cada opció, fonamentada en l’evidència científica.

Actualment, hi ha 13 eines de Decisions Compartides disponibles: sobre esclerosi múltiple, càncer de pròstata, malaltia renal crònica, síndrome del canal carpià, reconstrucció mamària, aneurisma d'aorta abdominal, artrosi de genoll, diabetis mellitus tipus 2, anticoncepció, atenció al final de la vida, ostomia digestiva, ostomia urològica, i, la més nova, artritis reumatoide.

Aquesta iniciativa s'inclou també en l'estratègia del Pla de Salut 2021-2025 del Departament de Salut, que posa l’accent en la participació de les persones en les polítiques públiques de salut com a necessària per garantir els drets de ciutadania i pacients a una informació completa, adequada, comprensible i de fàcil accés sobre la seva salut; així com també dels tractaments i els riscos individuals i col·lectius importants que els afecten, de manera que es possibiliti la coparticipació en les decisions.