Justícia, Drets i Memòria

Justícia

La meitat del processos de justícia restaurativa finalitzen amb un acord satisfactori per a les dues parts

query_builder   22 agost 2022 12:02

event_note Nota de premsa

La meitat del processos de justícia restaurativa finalitzen amb un acord satisfactori per a les dues parts

  1. Prop de 5000 persones van passar el 2021 per un procés de justícia restaurativa
  2. Escriure una carta, demanar disculpes, realitzar una tasca reparadora en són exemples

El 47% dels procediments de justícia restaurativa finalitzats l’any 2021 van acabar amb un acord satisfactori per a les dues parts. Així, dels 2090 expedients finalitzats, un total de 990 van acabar en un procés restauratiu exitós tant per a les persones denunciades com per a les seves víctimes.

Dels processos de justícia restaurativa en surten beneficiades les dues parts, tant la víctima com el victimari (part denunciada): la primera perquè pot sentir-se escoltada, explicar quines són les seves necessitats i recuperar la seva tranquil·litat; la segona perquè té l’oportunitat de reparar el dany, disculpar-se i expressar les seves emocions així com el que l’ha portat a delinquir.

Radiografia de la justícia restaurativa

L’any passat, un total de 4702 persones van finalitzar un procés de justícia restaurativa a Catalunya: 2049 eren part denunciada o victimaris i 2653 eren víctimes. Un 53% de les víctimes eren homes - la gran majoria d’entre 18 i 60 anys- . Els victimaris també van ser homes en un 68% d’entre20 i 50 anys.

Pel que fa a la vinculació entre les parts implicades, en un 48% tenien relació en l’àmbit social, un 14% en l’àmbit familiar, un 11% en l’àmbit personal mentre que un 25% no tenia cap mena de relació. La durada d’un procediment de justícia restaurativa es situa en 54 dies de mitjana.

Cartes o tasques reparadores

Escriure una carta demanant disculpes; seure’s a parlar i explicar els sentiments i el greuge patit per la víctima o els motius que han portat la persona denunciada a delinquir; fer una tascar reparadora com pintar una paret o ajudar a fer la compra, són alguns exemples dels acords als que poden arribar víctima i victimari en un procés restauratiu.

Aquests acords poden ser econòmics (restitució amb diners), morals (disculpes), de realització d’una tasca concreta, materials (reparació dels danys) o relacionals (ajudar a restaurar relacions socials entre les parts). En un procés restauratiu es pot arribar a més d’un acord.

Més enllà de la justícia tradicional

Per iniciar un procés de de justícia restaurativa poden sol·licitar-ho tant els òrgans judicials com les parts implicades en el conflicte o els seus advocats. Aquestes poden fer-ho en qualsevol moment del procediment penal: en fase d’instrucció, d’enjudiciament i també en fase d’execució de la pena quan la persona penada pot estar complint una pena de presó o una mesura penal alternativa..

Catalunya compta amb un equip de justícia restaurativa integrat per 15 professionals de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia altament especialitzats en mediació penal i altres metodologies restauratives com ara els cercles restauratius, les conferències o les reparacions indirectes que donen servei a tots els jutjats catalans.

La justícia restaurativa és un procediment que pot ser complementari o alternatiu al procediment judicial tradicional. Aquest tipus de processos no són viables quan puguin comportar un risc per a la seguretat de la víctima o hi hagi perill de causar nous perjudicis materials o morals. Tampoc en els casos de violència de gènere quan el procediment es troba en fase d’instrucció.3  

Imatges

.

. 134786

.

. 108761

.

. 185385

`