Empresa i Treball

EMT

La indústria va experimentar una forta recuperació durant l'any 2021, segons l'Informe anual del sector a Catalunya

query_builder   31 agost 2022 09:00

event_note Nota de premsa

La indústria va experimentar una forta recuperació durant l'any 2021, segons l'Informe anual del sector a Catalunya

  1. Després de la gran afectació per la crisi derivada de la pandèmia, el 2021 el pes de la indústria en l’economia de Catalunya va augmentar fins el 20,3%, el percentatge més alt en 14 anys
  2. La indústria catalana va experimentar un gran creixement, amb un increment del VAB del 5,3%
  3. Pràcticament totes les branques d’activitat industrial van créixer
  4. Les exportacions van créixer un 21,5%, el doble que el comerç mundial
  5. Això va permetre crearocupació (0,8%), reduir l’atur (-6,5%) i recuperar la confiança empresarial


El 2021 Catalunya ha augmentat el pes de la indústria en la seva economia fins al 20,3%el percentatge més alt dels darrers 14 anys, i superior al 16,9%, que és el pes que té la indústria en l’economia del conjunt de l’Estat. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2021, publicat pel Departament d’Empresa i Treball.

Segons l’informe, 12 dels 21 sectors analitzats van recuperar el volum de producció del 2019 i les exportacions van créixer el doble que el comerç mundial. Això va permetre crear ocupació industrial (0,8%), reduir l’atur (-6,5%) i recuperar la confiança empresarial.

Principals indicadors

El VAB de la indústria catalana va experimentar una forta recuperació durant el 2021, un 5,3%, la més alta des de 2015. La indústria va ser el segon sector més expansiu a Catalunya aquell any, per darrere dels serveis (6,3%), mentre que l’agricultura i la construcció van tenir creixements moderats (1,5% i 1,6% respectivament).

La producció industrial va créixer un 8,2% el 2021 (després del descens del 9,3% el 2020), el major creixement de la sèrie disponible en 20 anys (comença el 2003). El procés de recuperació de la indústria a Catalunya ha estat més intens en comparació amb el del conjunt de l’Estat (7,5%) i molt similar al de la Unió Europea (8,1%).

Gràcies a l’augment de l’activitat, l’ocupació (mesurada per l'afiliació a la Seguretat Social a la indústria) va experimentar un augment del 0,8% durant el 2021, l’atur registrat es va reduir un 6,5% i es va recuperar la confiança empresarial.

L’índex de preus industrials va augmentar un 10,5% el 2021(14,9% a Espanya i 9,8% a la UE-27), el valor més alt de la sèrie disponible, degut sobretot a l’increment dels preus energètics (27,4%), així com als problemes en les cadenes internacionals de subministrament.

Gran creixement de les exportacions

Les exportacions van experimentar una forta recuperació, amb un creixement interanual del 21,5% (un 21,2% a Espanya), el doble que el comerç mundial (10,1%). Això ha permès superar, en termes corrents, els valors pre-pandèmia (un 9,0% per sobre) i assolir un màxim històric.

El nombre d'empreses exportadores regulars va augmentar un 1,6% el 2021. És destacat el creixement continuat des del 2010 del nombre d’empreses exportadores regulars.

Pel què fa les exportadores més grans, amb un volum exportat superior als 50.000 euros/any, s’ha assolit un màxim històric de 9.589 empreses (499 més que al 2020, +5,5%) de manera que s’ha superat el nivell pre-pandèmia (+1,6%).

Anàlisi per sectors

Pràcticament totes les branques d’activitat industrial van créixer durant el 2021 i 12 dels 21 sectors analitzats (suposen més de la meitat de la indústria) van recuperar els nivells pre-pandèmia. En aquest sentit, destaquen el sector TIC, el químic, el de materials de construcció i el de productes farmacèutics.


Podeu consultar l’informe en aquest link: http://empresa.gencat.cat/industria/informe


Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________

Twitter @empresacat | @treballcat

`