Direcció General de Comunicació

regadiu

El Govern promou la instal·lació d'una planta solar per fer el bombament d'aigua del regadiu a les Garrigues

query_builder   30 agost 2022 14:45

event_note Nota de premsa

El Govern promou la instal·lació d'una planta solar per fer el bombament d'aigua del regadiu a les Garrigues

  1. El bombament amb energia solar és una alternativa viable per reduir la despesa energètica i l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, i mitigar el canvi climàtic i els seus efectes
  2. Ha autoritzat la declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats per l’expropiació de les obres per a la instal·lació d’una planta solar aïllada per al subministrament del regadiu del Garrigues Sud

El Govern ha autoritzat la declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats per l’expropiació de les obres per a la instal·lació d’una planta solar aïllada al terme municipal de Bovera, a les Garrigues. Amb una potència de 462,24 kWp, servirà per al subministrament a l’estació de bombament EB2 del Garrigues Sud. Les obres s’iniciaran el darrer trimestre de 2022, tindran una durada d’un any i s’han adjudicat a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU per un import total de 689.112,64 euros (IVA inclòs).

El projecte consisteix en una modernització d’un reg de suport existent; en conseqüència, d’acord amb el sistema de finançament en la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, correspon a la Comunitat de Regants el finançament del 20% del pressupost de les obres, mentre que la Generalitat es fa càrrec del 80% restant.

La Comunitat de Regants del Garrigues Sud abasta els termes municipals de Flix, Bovera, la Granadella, Bellaguarda, els Torms i Juncosa, i actualment es rega una superfície de 5.016 hectàrees des de l’estació de bombament EB2. Els cultius principals són oliveres, en un 84%, i ametllers, en un 14%, i el sistema de reg és per degoteig amb dotacions de suport (inferiors a 3.500 m³/ha i any).

La zona de regadiu es caracteritza per un desnivell molt important entre la captació al riu Ebre, en el terme municipal de Flix situat a 41 metres sobre el nivell del mar i superant diferents desnivells fins a arribar a 577 metres.


Transició energètica també a les comunitats de regants

El cost energètic ha esdevingut des dels seus inicis la principal despesa de les comunitats de regants que requereixen energia per impulsar aigua per regar, fet que ha implicat una tecnificació progressiva en el camp de l’energia. S’han realitzat optimitzacions de la contractació elèctrica, tant ajustant les potències contractades com realitzant subhastes per a la compra d’energia, a la vegada que s’han establert planificacions per programar les hores de funcionament de les bombes en els períodes de menor cost.

En la Comunitat de Regants del Garrigues Sud, el consum d’energia elèctrica se situa entorn als 17,6 GWh anuals en els seus vuit punts de consum d’energia, amb un consum d’energia anual en el cas de l’estació de bombament EB2 de 2.148.266 kWh l’any 2019.

La factura elèctrica és un factor econòmic limitant per a la viabilitat del regadiu i, per tant, un dels elements clau és la reducció del cost de l’electricitat. El bombament solar és una alternativa viable per reduir la despesa energètica, ja que és un recurs renovable que ens permet aportar valors positius perquè permet reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i mitigar el canvi climàtic i els seus efectes.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural duu a terme actuacions de regadiu eficients per garantir el reequilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social dels espais rurals. El projecte contribueix a aconseguir els objectius per desenvolupar la transició energètica a Catalunya cap a l’autoabastament energètic amb la reducció del consum d’energies convencionals, i complir els objectius de la Llei del canvi climàtic en matèria d’energia, un model energètic més net i sostenible amb la reducció de GEH (Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2021-2030).

`