IDESCAT

Imatge decorativa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Agost del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori, excepte a 3 comarques, a l'agost en relació amb l'any anterior

query_builder   9 setembre 2022 10:03

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Agost del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori, excepte a 3 comarques, a l'agost en relació amb l'any anterior

La variació mensual és negativa a totes les comarques i Aran

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,4% al mes d’agost respecte a l’any anterior i se situa en 3.416.338 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’Alta Ribagorça (5,9%) i la Selva (5,3%) encapçalen les comarques amb un augment interanual més elevat, seguides per l’Alt Empordà (4,3%), el Baix Penedès i el Barcelonès (amb un 4,0% cadascuna). A l’altre extrem, hi ha 3 comarques que han registrat un lleuger descens del nombre d’afiliats (-0,5% o inferior): el Pallars Sobirà, les Garrigues i la Noguera.

Mapa. Afiliats segons residència padronal.Agost del 2022. Comarques i Aran. Variació interanual{"name":"2022/09/09/09/46/758d9b48-8c5a-46c7-ad6a-64cda5130a08.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":241378}


En relació amb el juliol del 2022, el nombre d’afiliats ha disminuït un 2,0% al conjunt de Catalunya, després de registrar mig any de creixements continus de l’afiliació. El descens mensual de l’agost s’ha traslladat a totes les comarques i Aran, amb variacions que van des del -0,2% del Pla d’Urgell fins al -4,6% del Pallars Sobirà.

A l’agost l’augment interanual del nombre d’afiliats és més elevat en les dones (3,7%) que en els homes (3,2%)

Al mes d’agost i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 57.117 afiliades i el d’homes en 56.649 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 3,7% i 3,2%, respectivament. Per comarques, totes augmenten el nombre de dones afiliades, excepte al Priorat i al Pallars Sobirà; en el cas dels homes afiliats, també disminueixen al Pallars Sobirà i a la Noguera, les Garrigues i el Pla d’Urgell (totes amb disminucions per sota de l’1%).

El nombre d’afiliats augmenta en tots els grups d’edat, excepte en els de 30 a 44 anys

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte els afiliats de 30 a 44 anys, que s’han mantingut pràcticament estables (-0,1%).

Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 16,9% del total dels afiliats) han augmentat, percentualment, per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques, excepte a les Garrigues i al Pla d’Urgell. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 8,5%, i on ha estat més elevat és a l’Alta Ribagorça, la Selva, la Conca de Barberà i al Baix Camp (totes elles amb creixement superiors al 10%).

Els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 0,1% a Catalunya al mes d’agost, en relació amb el mateix mes de l’any anterior i només a 5 comarques han augmentat els afiliats. On més augmenta percentualment aquest tram d’edat és a la Garrotxa (2,2%) i el Barcelonès (1,7%), mentre que al Pallars Sobirà (-5,4%) és on més disminueix.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,7%) i a totes les comarques, excepte a les Garrigues (-1,3%) i el Pallars Sobirà (-0,1%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,7% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment al Baix Penedès (9,4%) i a la Selva (7,4%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers és més intens que el d’afiliats de nacionalitat espanyola a totes les comarques, excepte a la Noguera

L’augment interanual dels afiliats estrangers (10,5%) és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola (2,1%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran, excepte a la Noguera, on els afiliats estrangers disminueixen i els espanyols augmenten. Aquestes variacions representen 59.175 afiliats més de nacionalitat espanyola que un any enrere i 54.591 més de nacionalitat estrangera, al conjunt de Catalunya.

A l’agost, el 83,2% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 16,8% del total. La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (32,0%) i gairebé dobla la mitjana catalana; per contra, a l’Anoia i el Berguedà són les comarques on aquesta proporció és més baixa (per sota del 9%).

Les afiliacions al sector serveis són les que més creixen a l’agost en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i destaquen les taxes de la Selva i l’Alta Ribagorça

El sector serveis, que representa el 78,4% de les afiliacions, ha augmentat en 107.996 afiliacions a l’agost respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 4,0%, el més elevat de tots els sectors. Totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis, excepte el Pallars Sobirà (-1,0%). En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (37.210), el Baix Llobregat (10.230) i el Vallès Occidental (9.259); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de la Selva (6,3%) i l’Alta Ribagorça (5,9%).

El sector industrial ha augmentat un 1,9% el nombre d’afiliacions a l’agost en relació amb un any enrere (9.226 afiliacions). La indústria ha augmentat les afiliacions a la majoria de comarques, excepte al Baix Llobregat, el Pallars Jussà, la Noguera, el Garraf i el Pallars Sobirà (amb valors que van del -0,1% al -6,4%). D’altra banda, el creixement més elevat en nombres relatius és a l’Alt Empordà (6,7%) i a la Garrotxa (6,5%), en relació amb un any enrere. En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen a Osona (952), el Vallès Oriental (891) i el Bages (766).

La construcció ha augmentat un 3,3% interanual (6.870 afiliacions) a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat en 35 comarques i en nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.459), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el del Montsià (6,4%).

L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (‑2.515), fet que representa una disminució del 4,0% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a totes, excepte a 9 i a Aran. En nombres absoluts, la disminució més elevada és al Segrià (‑224 afiliacions) i a l’Alt Penedès (-207), mentre que l’augment més elevat és el de la Selva (13 afiliacions).

Aquest mes d’agost continua disminuint el grau de parcialitat

Al mes d’agost, el 19,4% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial, i per segon més consecutiu el grau de parcialitat se situa en una proporció inferior al 20%, que és el més baix des del març del 2012 (inici de la sèrie). En el cas de les dones, la proporció és del 27,0%, més del doble que la dels homes (12,1%). El Solsonès i el Barcelonès són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (22,3% i 22,1%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (12,3%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

L’Alta Ribagorça és la comarca amb la proporció més alta de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri

Al mes d’agost la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 16,0%, 11,1 punts menys que un any abans i segueix la tendència de reducció iniciada des del novembre del 2021. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (24,9%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (12,2%), que és el més baix.2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 346506

Taules

Taules
XLSX | 65511

`