Agents Rurals

Convocades 35 places de sotsinspectors/es al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat

query_builder   12 setembre 2022 14:11

event_note Nota de premsa

Convocades 35 places de sotsinspectors/es al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat

D’aquestes, 23 places són de promoció interna i 12 de torn de lliure accés

Les inscripcions es poden fer des de demà de 13 de setembre fins al pròxim 10 d’octubre, ambdós inclosos

Avui s’ha publicat la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició per a 35 places a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Les persones aspirants poden inscriure’s a la convocatòria entre els dies 13 de setembre i 10 d’octubre, ambdós inclosos. De les 35 places convocades, 23 són de promoció interna i 12 de torn de lliure accés, i per tant, destinades a persones externes que volen opositar al cos.

Com a requisits generals, les persones aspirants han d’haver complert els 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa; tenir la nacionalitat espanyola, tenir la titulació universitària oficial de grau, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B; posseir els coneixement de nivell de suficiència de català (C1) o superior; no tenir antecedents penals i prendre el compromís de dur les armes reglamentàries, incloses, expressament, les armes de foc.

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de fase d'oposició (amb proves selectives obligatòries i eliminatòries), de concurs, formativa de caràcter selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de caràcter obligatori i eliminatori i, finalment, un període de pràctiques amb una durada de quatre mesos.

El director general d’Agents Rurals, Marc Costa, ha valorat positivament la convocatòria de 35 places de sotinspectors/es, que ha de permetre “estendre l’estructura de comandament que es va començar a desplegar l’any passat amb la incorporació de la primera promoció de sotsinspectors/es.”

Pla Estratègic 2019-2024

El desplegament de les categories professionals està inclòs en el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals (PECAR), que també preveu un increment de la plantilla fins l’any 2024 de 300 efectius, alhora que també preveu un increment de 50 places de personal tècnic, administratiu i personal laboral per consolidar l’estructura del mateix.

L’actual és la segona convocatòria de sotsinspectors/es que es duu a terme al Cos d’Agents Rurals. El desembre de 2021 es va incorporar la primera promoció de la categoria de sotsinpectors/es de l’escala executiva, formada per 14 persones, de les quals sis són dones.

Actualment hi ha en curs dues convocatòries per accedir al Cos d’Agents Rurals a la categoria d’escala bàsica, una de 50 places (núm. de registre 01/20) i una de 100 places (Accés a agent de l'escala bàsica 04/22. En el primer cas, durant el mes d’octubre ha de començar el curs selectiu. Mentre que en el cas de la convocatòria de 100 places, la primera en què es fa una reserva del 40% de places per a dones, ja s’han publicat les llistes provisionals de persones admeses i excloses.

Del total de les 2.492 persones que volen optar a les places d’agent rural convocades aquest any, 1.692 són homes (un 67,90%) i 800 són dones (32,10%). Això implica que l’increment de l’interès de les dones per accedir al cos respecte l’anterior convocatòria (de 50 places) ha pujat en deu punts percentuals, les dones que es van inscriure van suposar només un 22% del total de les 1.827 persones inscrites.

Per a més informació de la convocatòria de 35 places de sotsinspectors/es, consulta la resolució INT/2684/2022 de 7 de setembre, publicada avui al DOGC i la plana web interior.gencat.cat/festeagentrural (Accés a sotsinspector/a de l'escala executiva 03/22)

`