IDESCAT

Imatge decorativa

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2022

L'economia catalana registra una variació interanual del 4,8% al segon trimestre

query_builder   14 setembre 2022 10:00

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2022

L'economia catalana registra una variació interanual del 4,8% al segon trimestre

La variació intertrimestral del PIB és de l’1,6%

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 4,8% el segon trimestre del 2022 segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Des de l’òptica de la demanda, aquest resultat és conseqüència d’una demanda interna que creix al 3,2%, reforçada pel comportament positiu de tots els seus components. També han experimentat variacions interanuals significatives les exportacions (17,8%) i les importacions (11,7%). Des de l’òptica de l’oferta, destaca el comportament del sector serveis que, amb un creixement del 7,0%, contrasta amb la minoració de la indústria (‑2,4%) i l’agricultura (‑5,7%).

Comparativament, l’economia catalana creix el segon trimestre en termes interanuals un punt i mig per sota de l’economia espanyola (6,3% avanç). Aquest diferencial s’explica pel fort creixement experimentat a Catalunya en el segon trimestre de l’any anterior (18,7%). Respecte de la UE-27 (4,2%), el creixement és sis dècimes superior. Tanmateix, la variació intertrimestral del PIB a Catalunya és d’un 1,6%, cinc dècimes més que la taxa espanyola (1,1% avanç) i nou dècimes per sobre que la taxa de la UE-27 (0,7%).

El PIB en volum del segon trimestre del 2022 representa el 98,9% del nivell assolit el quart trimestre del 2019, trimestre anterior a l’inici de la pandèmia de la covid‑19. Per tant, mancaria un 1,1% per recuperar el PIB en volum previ a la crisi sanitària.

Gràfic. Evolució del PIB 2022T2. Cat-Esp-UE{"name":"2022/09/14/09/17/ef758a66-b171-40c7-99de-fecd1209c44f.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":15761}

L’evolució del PIB des de l’òptica de la demanda s’explica principalment per l’augment del 3,2% de la demanda interna degut sobretot al creixement del 6,2% de la formació bruta de capital, un punt i dues dècimes inferior a la variació del trimestre anterior. Destaca la taxa de creixement de la formació bruta de béns d’equipament (8,3%) i l’evolució a l’alça de la inversió en construcció (5,4%). El consum de les llars creix un 2,8%, però registra un increment menor respecte del trimestre anterior (4,4%), en un context econòmic marcat sobretot per l’evolució dels preus de l’energia i l’alimentació. Finalment, el consum de les administracions públiques registra un augment d’un 1,5%.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger presenten una variació interanual d’un 17,8%. Així mateix, les exportacions de béns i serveis han crescut un 2,1%, principalment per l’augment de les vendes exteriors enregistrat en la indústria química i alimentària, que han compensat la feblesa de les exportacions de vehicles de motor. El consum turístic dels estrangers en el territori ha augmentat un 245,7% respecte de l’any anterior, en un inici de temporada que, per primera vegada, ha normalitzat la mobilitat internacional després de les restriccions derivades de la pandèmia. L’evolució de les importacions mostra un augment interanual de l’11,7%, derivat de l’increment de les importacions de béns i serveis 8,2%) i del consum dels residents a l’estranger (111,3%).

Gràfic. Evolució del PIB. 2022T2. Demanda{"name":"2022/09/14/09/18/c76121bd-c97c-462a-bd48-353d24d08623.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":27442}

Pel que fa a l’anàlisi des de l’òptica de l’oferta, el sector serveis manté una activitat elevada, amb un creixement del 7,0%, però 2,3 punts inferior al trimestre anterior i la construcció creix a una taxa interanual de l’1,6%, valor inferior als resultats del trimestre anterior (3,8%). Les principals branques de serveis mostren taxes de creixement positives, però destaquen per la seva intensitat les que afecten el comerç, transport i hostaleria (14,1%), conseqüència de la millora turística en activitats com l’hoteleria, la restauració, el transport aeri i les agències de viatge. Per la seva banda, la branca d’activitats immobiliàries, professionals i d’altres creix a una taxa interanual del 4,0%, amb avenços rellevants en activitats relacionades amb els serveis jurídics, la publicitat i altres activitats professionals. Finalment, l’activitat de l’administració pública, educació, sanitat i serveis socials manté un creixement d’un 3,9%.

En canvi, el sector industrial mostra una taxa de variació interanual del ‑2,4%. Per branques d’activitat destaca la millora de la indústria química, farmacèutica i de fabricació de maquinària, mentre que la indústria de l’automoció redueix novament l’activitat aquest trimestre. Pel que fa a les branques de producció d’energia elèctrica i refinació de petroli, l’augment de la producció a preus corrents és degut bàsicament a l’alça dels preus d’aquests béns i serveis.

També s’ha de ressenyar l’empitjorament de la branca agrària, amb una taxa de variació del ‑5,7%, deguda principalment a la reducció de la producció agrícola i ramadera.

Gràfic. Evolució del PIB 2022T2. Oferta{"name":"2022/09/14/09/23/ea5ffca1-7492-480b-b318-22d6f4998c52.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":27338}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 230050

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia