Igualtat i Feminismes

Presentació de l'Acord Marc 2022-2025 a Lleida.

Les comarques de Lleida rebran 5,9 M€ per a l'impuls de polítiques d'igualtat i feminismes

query_builder   14 setembre 2022 14:00

event_note Nota de premsa

Les comarques de Lleida rebran 5,9 M€ per a l'impuls de polítiques d'igualtat i feminismes

  1. En aquest àmbit de competències, les transferències del Govern als ens locals per al període 2022-2025 es dupliquen respecte de l’etapa 2018-2021.
  2. "Hem estat pioneres en incorporar per primera vegada la mirada imprescindible dels micropobles en la negociació i signatura d’un acord de finançament entre Generalitat i ens locals", afirma la consellera Verge.
Acte de presentació de l'Acord Marc 2022-2025 a Lleida.{"name":"2022/09/14/16/35/5fa3db4d-d84a-49dc-9da1-9a2c9ced40b7.png","author":"Conselleria d'Igualtat i Feminismes.","type":"0","location":"0","weight":515685}

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha presentat aquest matí a Lleida el nou Acord Marc 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i el finançament als ens locals per al desplegament de les polítiques i els serveis de promoció de la igualtat i els feminismes. L’Acord Marc és, segons ha explicat la consellera, un instrument fonamental per a l’impuls de les polítiques del Departament, que “contribueix a garantir drets fonamentals i avançar cap a la normalitat feminista arreu de Catalunya”.

El pacte estableix el nou marc de relació entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i les administracions locals. S’ha construït a través del diàleg i el treball conjunt entre Igualtat i Feminismes, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles de Catalunya. “S’ha treballat per atendre la diversitat de realitats i necessitats dels municipis i comarques del país”, ha afirmat Verge. “Per això, hem estat pioneres en incorporar per primera vegada la mirada imprescindible dels micropobles en la negociació i signatura d’un acord de finançament entre Generalitat i ens locals”, ha subratllat la consellera.

L’Acord Marc inclou quatre línies de treball en matèria de prestació de serveis i polítiques públiques: la resposta d’urgència per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), els Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI), i els serveis i les polítiques de migracions, acollida i vida digna compartida.

En l’acte de presentació, Verge ha estat acompanyada pel delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé Barril, i la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Elena Fuses Navarra. Verge ha recordat que “la creació del Departament d’Igualtat i Feminismes va suposar doblar el pressupost específic de les polítiques d’igualtat”, i ha explicat que aquest salt qualitatiu s’ha volgut repercutir en el nou Acord Marc.

Així, en el conjunt de Catalunya, el pressupost de les transferències del Departament als ens locals ha passat dels 45.436.608 euros de l’etapa 2018-2021 als 90.981.411 euros per als anys 2022-2025. En el cas de la vegueria de Lleida, l’import pràcticament s'ha duplicat, i ha passat dels 3.143.622 euros als 5.937.989 euros. Aquests recursos es distribueixen entre els ajuntaments dels municipis de més de 20.000 habitants i els consells comarcals. Per tant, a les comarques de Lleida es vehicularan cap als consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell, i l’Ajuntament de Lleida.

En la seva intervenció, la consellera ha puntualitzat que “l’Acord es planteja com un punt de partida, però no d’arribada, per a la cooperació amb els ens locals durant els pròxims quatre anys”. En aquest sentit, les condicions de l’Acord podran millorar en funció dels recursos de què disposi el Departament en els futurs exercicis pressupostaris del Govern.


Enfortir serveis per garantir drets

El nou Acord Marc té com a objectius principals consolidar les polítiques d’igualtat i feminismes que despleguen els ajuntaments i els consells comarcals arreu de Catalunya, i enfortir i consolidar les xarxes de serveis d’atenció a les persones. “Millorar la prestació dels serveis vol dir, en definitiva, promoure la garantia dels drets humans”, segons ha destacat la consellera.

A la vegueria de Lleida, els recursos destinats a subvencionar els sistemes de resposta urgent per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills es multiplicaran per 2,5 i arribaran als 459.608 euros per al període 2022-2025. Es tracta de serveis que asseguren l’acompanyament i l’acolliment temporal de dones i criatures que es troben en situacions de crisi i d’urgència derivades de casos de violència masclista.

Pel que fa als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, l’increment pressupostari multiplica per 2,5 l’import del període 2018-2021. Els set SIAD de les comarques de Lleida comptaran, doncs, amb un finançament total de 2.730.727 euros per als propers quatre anys. Els SIAD, coordinats per l’Institut Català de les Dones, ofereixen informació i acompanyament sobre tota mena de qüestions i recursos d’interès per a les dones, realitzen formacions i accions de sensibilització i també són una primera porta d’entrada per proporcionar informació i atenció davant de situacions de violència masclista.

Quant a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI+, els recursos destinats a la vegueria de Lleida es multiplicaran per 6. Així, l’import per al període 2022-2025 serà de 962.385 euros. Els SAI ofereixen informació i atenció a persones LGBTI+, i accions de formació i sensibilització per a tota la població. També proporcionen suport a l’hora de denunciar vulneracions de drets o de realitzar determinades gestions administratives, com la tramitació de la targeta sanitària amb el nom sentit en el cas de les persones trans. A la vegada, el personal dels SAI acompanya els ens locals en el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques locals LGBTI+.

Per últim, l’import per als serveis i les polítiques de migracions, acollida i vida digna compartida també augmenta, i arriba fins als 1.785.269 euros. És un import al qual cal sumar la transferència extraordinària de 170.844 euros (2,2 milions al conjunt de Catalunya) que Igualtat i Feminismes ha activat enguany arran de la crisi generada per la guerra d’Ucraïna. Entre altres, aquests recursos han permès contractar quatre perfils tècnics d’acollida a la vegueria de Lleida.


Una aposta per consolidar equips i facilitar un sistema de finançament flexible per als ens locals

Verge ha insistit que “millorar la prestació dels serveis passa necessàriament per comptar amb personal especialitzat i amb més hores de dedicació”. En aquest sentit, el nou Acord Marc aposta clarament per consolidar els equips professionals que presten els serveis a les persones.

En el cas concret de les Xarxes de Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ i de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, l’Acord preveu superar les dificultats de finançament dels ens locals i, en especial, dels consells comarcals. Per això, per als consells comarcals se subvenciona el 100% de la contractació de personal a jornada completa en SAI i SIAD (70% en el cas d’ajuntaments), amb salaris equiparables als del sector públic de la Generalitat. A més, es financen els desplaçaments del personal dels SIAD dels consells comarcals, per tal que es puguin atendre les necessitats de tots els municipis, també dels més petits.

Per últim, i en la mateixa línia de donar resposta a les necessitats dels ens locals, el nou Acord Marc simplifica els tràmits administratius i estableix un model de finançament àgil i flexible. Entre altres, el sistema permet ajustar els imports anuals a les necessitats de cada context, i traspassar els romanents a exercicis posteriors. A més, l’Acord reforça els mecanismes d’acompanyament i coordinació entre els ens locals i el Departament d’Igualtat i Feminismes.


“+ temps x tu”, un servei finançat pel programa TempsxCures

A la tarda, la consellera aprofitarà la seva visita a Lleida per conèixer de primera mà dues experiències finançades amb el programa TempsxCures i impulsades per la Paeria. Es tracta dels serveis de cura puntual destinats a infants de 4 a 12 anys, actius tant en dies feiners (en escoles) com en caps de setmana (en ludoteques), que l’Ajuntament de Lleida organitza en el marc de la iniciativa “+ temps x tu”. Acompanyada de l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo París, la consellera Verge visitarà els serveis que es presten a l’Escola Pràctiques I i a la Ludoteca del Centre Històric.

`