L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya també és el primer de l’estat en incorporar un comitè d’ètica

L’IMLCFC es consolida com a principal Unitat Docent de l’Estat per a la formació sanitària especialitzada en medicina legal i forense a través del sistema MIR

El Consell Executiu ha aprovat avui el Decret pel qual es modifica el Reglament de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) amb l’objectiu de millorar l’assistència i el servei a la ciutadania. És el primer a publicar-se en tot l’Estat i en un temps rècord, adaptant la normativa estatal a la realitat catalana, després d’entrar en vigor el nou Reglament estatal dels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses. També és el primer a incorporar un Comitè d'Ètica a un Institut de Medicina Legal.

El nou Reglament s’adapta a les necessitats actuals derivades de la violència masclista i les violències sexuals, així com les particularitats de la distribució territorial. Per això, s’estableix un nou servei específic de Laboratori Forense i de Violència contra la Dona i Violències Sexuals, i s’amplia l’abast de les unitats de valoració forense integral en l’àmbit territorial. A més, totes les divisions territorials comptaran amb una clínica medicoforense i de patologia forense.

La nova modificació refon en un text únic el contingut de les adaptacions de 2006 i de 2016, i incorpora noves modificacions per simplificar la normativa. El Reglament ha rebut l’informe positiu de totes les institucions jurídiques de l’Estat, els Departaments de Justícia i d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i l’Institut Català de les Dones.

A més, adhereix a l’estructura de l’IMLCFC tot el relatiu al sistema MIR,donat que ha estat acreditat com la principal Unitat Docent de l'Estat per a la formació sanitària especialitzada en medicina legal i forense. D’aquesta manera, s’avança cap a una concepció multidisciplinària de l’IMLCFC, ampliant els serveis a escala central i territorial, i reforçant el paper de l’Institut com a font d’informació sanitària i social.

També se li assignen les funcions de coordinació, planificació i avaluació dels Equips d’Assessorament Tècnic Civil (EATAF), arran del Decret 82/2024 del 24 d’abril, que modifica l’estructura del Departament de Justícia, Drets i Memòria. Fins ara, aquestes tasques estaven assignades a la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica per a l’Administració de Justícia.