1. L’objectiu és impulsar aquestes especialitats per garantir la millor atenció primària i comunitària a la ciutadania i un major desplegament de la salut mental
  2. Les quanties van dels 5.175 als 9.315 euros anuals per resident d’aquestes especialitats, segons sigui l’àmbit territorial
  3. Enguany se’n beneficiaran residents de primer, segon i tercer any

El Govern ha aprovat mantenir el complement retributiu d’especialitat de medicina familiar i comunitària (MFiC) i d’infermeria de salut mental (ISM) dels llocs de treball ocupats pel personal resident en formació d’aquestes dues especialitats de primer, segon i tercer any a l’Institut Català de la Salut (ICS) i a les entitats concertades amb el Servei Català de la Salut, per al període 2024-2025.

L’objectiu és impulsar aquestes especialitats per incrementar la disponibilitat de professionals que permetin garantir la millor atenció primària i comunitària a la ciutadania i un major desplegament de la salut mental, accions ambdues d’interès públic i social i que constitueixen finalitats del Govern de la Generalitat de Catalunya i del Departament de Salut.

Amb els incentius, es vol promocionar aquestes especialitats a través d’un major coneixement de les competències desenvolupades a la pràctica, la qual es basa en l’aprenentatge que s’assoleix en l’exercici durant el període de residència. Alhora, es vol afavorir el coneixement de les unitats docents ubicades en zones més disperses del territori amb les peculiaritats de l’entorn rural, més enllà de la durada de les rotacions obligatòries previstes en els programes oficials de les especialitats, o en centres de més difícil accés o allunyats dels grans nuclis de població.

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern ha acordat mantenir vigent, per al període 2024-2025, l’anomenat complement incentiu per captació de residents d’especialitat, autoritzat per Acord del Govern de 2 d’agost de 2022, d’aplicació als llocs de treball ocupats pels residents de primer any de les especialitats de medicina familiar i comunitària i d’infermeria de salut mental de les unitats docents acreditades de Catalunya. Concretament, per als que hagin superat la convocatòria pública anual per a l’accés a la formació sanitària especialitzada aprovada per l’Ordre SND/990/2023 de 17 d’agost, i que en el procés d’adjudicació de places hagin escollit una de les referides especialitats d’una unitat docent de Catalunya. També ha acordat mantenir el complement incentiu per a residents d’aquestes especialitats de segon i tercer any de residència, incorporats el 2022 i el 2023.

Les quanties anuals del complement retributiu, actualitzades per a l’exercici 2024 són:

Corona territorial Quantia complement

Corona 1, àrea metropolitana de Barcelona 5.175 euros/any/resident

Corona 2, resta de Barcelona 7.245 euros/any/resident

Corona 3, resta de Catalunya 9.315 euros/any/resident

Integren la corona 3, únicament a l’efecte de l’assignació del complement retributiu, la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Catalunya Central i les dues unitats docents de Salut Mental de Catalunya Central: la Unitat Docent de la Fundació Althaia Xarxa Assistencial de Manresa i la Unitat Docent del Consorci Sanitari de Vic.

La percepció d’aquest complement incentiu es distribueix en dotze pagues d’igual import per períodes mensuals vençuts, i pel temps de durada del programa formatiu del personal resident de medicina familiar i comunitària i del programa formatiu del personal resident d’infermeria de salut mental. S’ha d’abonar a partir de la data de la incorporació efectiva del resident en qualitat de resident de primer any (R1), resident de segon any (R2) o resident de tercer any (R3). L’import d’aquest complement està inclòs en la partida pressupostària relativa a la docència del Servei Català de la Salut de 180 milions d’euros.

El Departament de Salut emet un informe anual en relació amb la disponibilitat d’especialistes de medicina familiar i comunitària i d’infermeria de salut mental, així com de la necessitat de mantenir per part del Govern l’assignació de l’incentiu econòmic, en el cas d’acreditar-se el manteniment de les raons d’interès públic sanitari.